Subskrypcja usługi Creative Cloud obejmuje przechowywanie w chmurze, co zapewnia dostęp do plików zapisanych w chmurze z dowolnego komputera z przeglądarką internetową lub funkcją synchronizacji plików. Oto odpowiedzi na niektóre często zadawane pytania dotyczące korzystania z tej pamięci i zarządzania nią.

Jaki jest rozmiar przysługującej pamięci masowej?

Użytkownikowi mającemu pełne członkostwo Adobe Creative Cloud lub subskrypcję na pojedynczą aplikację przysługuje 100 GB pamięci. Użytkownikowi mającemu subskrypcję usługi Creative Cloud Photography przysługuje 20 GB pamięci. Użytkownikowi mającemu bezpłatną subskrypcję przysługuje 2 GB pamięci. Subskrypcja usługi Creative Cloud dla zespołów i usługi Creative Cloud dla przedsiębiorstw obejmuje 100 GB pamięci na stanowisko.

Jak sprawdzić ilość wykorzystanej pamięci masowej?

Bieżące informacje na temat wykorzystania pamięci można sprawdzić w kilku miejscach.

Witryna usługi Creative Cloud

Aby zobaczyć wykorzystanie pamięci na stronie Creative Cloud:

  1. Przejdź do strony https://assets.adobe.com.

  2. Wyświetl dostępne miejsce w lewym dolnym rogu strony. Po najechaniu kursorem myszy widać łączną dostępną pamięć w chmurze.

    Dostępne miejsce

Aplikacja Creative Cloud na komputer

Informacje na temat aktualnego wykorzystania pamięci wyświetlane są również w aplikacji Creative Cloud na komputer. Otwórz aplikację z paska zadań (Windows) lub paska menu (Mac OS). Kliknij przycisk Zasoby, aby wyświetlić informacje o pamięci.

Możesz również kliknąć na menu, aby sprawdzić informacje.

Sprawdź dostępną pamięć w aplikacji na komputer

Co się stanie w przypadku gdy zostanie przekroczony limit pamięci masowej?

W aplikacji Creative Cloud na komputer istnieje możliwość synchronizowania dodatkowej pojemności 1 GB z dowolnego urządzenia. Po przekroczeniu tego limitu synchronizowanie plików jest zatrzymane. Pojawia się komunikat o przekroczeniu limitu. Obok plików, których nie można zsynchronizować jest wyświetlany czerwony wykrzyknik. Nadal można przenosić i usuwać pliki oraz zmieniać ich nazwy. Aby kontynuować synchronizację plików, wykonaj następujące czynności:

Jak mogę uaktualnić moje członkostwo w usłudze Creative Cloud?

Jeśli potrzebujesz więcej miejsca, możesz zakupić dodatkowe plany przestrzeni dyskowej za pośrednictwem swojego konta Adobe ID (Plany > Zarządzaj planami > Zmień plan). Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, zobacz Uaktualnienie usługi przechowywania plików Creative Cloud.

Możesz też kliknąć opcję Zaktualizuj miejsce do przechowywania w lewym dolnym rogu sekcji Twoje prace witryny Creative Cloud Assets.

Jeśli używasz aplikacji Premiere Rush CC i chcesz zwiększyć miejsce na przechowywanie plików, zobacz artykuł Wymagania i aktualizacje przechowywania plików programu Adobe Premiere Rush CC.

Jak usunąć pliki i zwolnić pamięć masową?

Przypadkowo usunięty plik można przywrócić z poziomu chmury.

Można usunąć (lub zarchiwizować) pliki online z folderu Pliki Creative Cloud lub strony Pliki Creative Cloud, co spowoduje przeniesienie plików do kosza o nazwie Usunięte.

Pliki usuwane z folderu Usunięte są usuwane trwale, co powoduje zwolnienie wykorzystywanej pamięci. Aby trwale usunąć pliki, wykonaj poniższe czynności:

  1. W bocznym polu nawigacji kliknij przycisk Usunięte.

  2. Wybierz pliki do usunięcia i naciśnij Usuń trwale ().

    Ewentualnie wybierz Usuń trwale z menu kontekstowego.

  3. W wyskakującym oknie potwierdzenia kliknij opcję Usuń trwale.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online