Usuwanie błędów o kodach 42 i 72 podczas instalacji lub aktualizacji aplikacji Creative Cloud.

Informacje o tym, co zrobić, jeśli nie można zainstalować lub zaktualizować aplikacji Creative Cloud, a system wyświetla błąd o kodzie 42 lub 72.

Problem

Nie można zainstalować lub zaktualizować aplikacji Creative Cloud za pomocą programu Creative Cloud Desktop lub pakietu samoobsługowego.

Komunikat o błędzie

Instalator nie mógł uzyskać dostępu do krytycznego pliku/katalogu. Spróbuj zainstalować później. (Kod błędu: 42) lub (Kod błędu: 72)

Środowisko

Windows

Zanim rozpoczniesz

 1. Przejdź do folderu C:\Users\[User Name]\AppData\Local\Temp\CreativeCloud\ACC.

 2. Otwórz plik ACC.log w folderze ACC i wyszukaj następujący dziennik błędu: | [ERROR] | | ACC | LBS | WorkflowManager | | | 7248 | Niepowodzenie uwierzytelniania PIM:Certyfikat procesu nie zgadzał się z certyfikatem Adobe. CANameChain:

  Jeśli pojawi się ten błąd, sprawdź certyfikat cyfrowy plików.

 1. Przejdź do folderu C:\Program Files(x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\ACC.

 2. Kliknij plik Creative Cloud.exe prawym przyciskiem myszy i kliknij opcję Właściwości.

 3. Przejdź do karty Podpisy cyfrowe i kliknij przycisk Szczegóły.

 4. Komunikat Podpis cyfrowy jest w porządku pojawi się w sekcji Informacje podpisu cyfrowego. Każdy inny komunikat powoduje błąd 42 lub 72. 

Jak naprawić błędy 42 i 72

Zainstaluj wszystkie dostępne aktualizacje systemu Windows i sprawdź, czy problem został rozwiązany.

Jeśli aktualizacja systemu Windows nie rozwiąże problemu, zostanie wyświetlony ten błąd, ponieważ system Windows nie może zweryfikować certyfikatów cyfrowych. Wypróbuj po kolei podane rozwiązania. Przejdź do następnego rozwiązania, jeśli poprzednie rozwiązanie nie działa.

Rozwiązanie 1: Wyłącz zasady grupy

Wykonaj poniższe czynności, aby wyłączyć zasady grupy niepozwalające na aktualizację certyfikatów.

 1. Wpisz gpedit.msc w polu wyszukiwania systemu Windows, aby otworzyć Edytor lokalnych zasad grupy.

 2. Przejdź do opcji Lokalne zasady komputera Konfiguracja komputera Ustawienia systemu Windows Ustawienia zabezpieczeń Zasady kluczy publicznych Ustawienia sprawdzania poprawności ścieżki certyfikatu.

 3. W oknie dialogowym Ustawienia sprawdzania poprawności planu certyfikatu przejdź do karty Pobieranie z sieci i wybierz opcję Definiuj następujące ustawienia zasad.

 4. Zaznacz opcję Automatycznie aktualizuj certyfikaty w programie certyfikatów głównych firmy Microsoft, jeśli usunięto jej zaznaczenie.

 5. Przejrzyj ponownie dziennik ACC.log i certyfikat cyfrowy, aby sprawdzić, czy błąd nadal występuje.

  Jeśli błąd nie wystąpi, spróbuj ponownie zainstalować lub uaktualnić aplikację. Jeśli wciąż się pojawia, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 2: Zainstaluj najnowszy certyfikat cyfrowy

Pobierz i wyodrębnij poniższe certyfikaty oraz zainstaluj je w zaufanym głównym urzędzie certyfikacji.

Pobierz

Pobierz

Po zainstalowaniu tych certyfikatów spróbuj ponownie zaktualizować lub zainstalować aplikację.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto