Jak uzyskać dostęp do moich plików Creative Cloud?

Pracujemy nad poprawą obsługi plików w usłudze Creative Cloud – w tym, w jaki sposób usługa Creative Cloud pomaga skuteczniej współpracować z innymi przy pracy twórczej. W międzyczasie możesz zauważyć pewne zmiany w dostępie do niektórych plików i zasobów Creative Cloud w aplikacjach Creative Cloud.

Informacje o zmianach

  • Menu Twoja praca > Pliki zmieniło nazwę na Pliki > Twoje pliki.
  • Menu Biblioteki nazywa się teraz Twoje biblioteki. Tutaj wyświetlane będą zarówno Twoje biblioteki, jak i biblioteki publiczne.
  • Sekcja Opublikowane jest teraz dostępna w menu Pliki > Twoje pliki.
  • Aby udostępnić dokumenty w chmurze, przejdź do witryny Creative Cloud i wybierz dokument w chmurze. Następnie wybierz opcję Udostępnij. Wybierz dostępne opcje, aby zaprosić współpracowników do edytowania Twojego dokumentu w chmurze lub aby go udostępnić w postaci łącza publicznego.
  • Użyj karty Giełda i rynek, aby wyświetlić zasoby Adobe Stock oraz zainstalować czcionki i wtyczki.
  • Użyj karty Materiały do nauki, aby rozpocząć pracę z dowolną aplikacją Creative Cloud i poznać jej podstawy.

Jak uzyskać dostęp do zsynchronizowanych plików?

Możesz nadal korzystać ze Zsynchronizowanych plików w następujący sposób:

  • Możesz je otworzyć bezpośrednio z aplikacji Creative Cloud na komputer. Otwórz aplikację Creative Cloud na komputer i wybierz opcję Pliki. Na lewym pasku bocznym u dołu wybierz opcję Otwórz folder synchronizacji.
  • Wybierz menu Twoje pliki > Zsynchronizowane pliki w sekcji Pliki.

Podczas gdy my pracujemy nad tymi ulepszeniami, możesz się nadal z nami skontaktować. Możesz współpracować z nami i dzielić się tym, co jest dla Ciebie najcenniejsze w zakresie zarządzania pracą twórczą i współpracą na naszym forum opinii użytkowników usługi Creative Cloud.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto