Pracujemy nad poprawą obsługi plików w usłudze Creative Cloud – w tym, w jaki sposób usługa Creative Cloud pomaga skuteczniej współpracować z innymi przy pracy twórczej. W międzyczasie możesz zauważyć pewne zmiany w dostępie do niektórych plików i zasobów Creative Cloud w aplikacjach Creative Cloud.

Co się zmieniło

Jak uzyskać dostęp do plików Creative Cloud?

Możesz nadal korzystać ze zsynchronizowanych plików w usłudze Creative Cloud w następujący sposób:

Podczas gdy my pracujemy nad tymi ulepszeniami, możesz się nadal z nami skontaktować. Możesz współpracować z nami i dzielić się tym, co jest dla Ciebie najcenniejsze w zakresie zarządzania pracą twórczą i współpracą na naszym forum opinii użytkowników usługi Creative Cloud.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online