Sekcja Twoja praca w serwisie Creative Cloud umożliwia udostępnianie publicznych łączy do następujących rodzajów zasobów: plików, folderów, bibliotek, elementów w bibliotekach, projektów mobilnych oraz prototypów i specyfikacji XD.

Udostępniając publiczne łącza, można szybko zebrać opinie na temat zasobów i bardziej wydajnie współpracować z innymi użytkownikami. Gdy udostępnisz komuś łącze, ta osoba będzie mogła wyświetlić podgląd zasobów o wysokiej jakości bezpośrednio w przeglądarce internetowej, bez konieczności instalowania aplikacji Creative Cloud lub logowania się do serwisu. Zasoby można nie tylko wyświetlać, ale również dodawać komentarze lub pobierać kopie plików (jeśli właściciel na to zezwolił).

Publiczne udostępnianie zasobów pozwala zachować pełną kontrolę nad zawartością. Odbiorcy otrzymają dostęp do zasobów w trybie tylko do odczytu, co oznacza, że nie będą mogli ich przekazywać, aktualizować ani usuwać. Dostęp do tych udostępnionych zasobów jest możliwy za pomocą krótkiego adresu URL Adobe.ly, który można skopiować i wkleić w celu wysłania. W każdej chwili można wyłączyć adres URL, aby odwołać dostęp.

Udostępniając biblioteki i zasoby bibliotek, można również umożliwić innym użytkownikom ich obserwowanie. Gdy uaktualnisz zawartość biblioteki lub zasobu, obserwujący użytkownicy automatycznie uzyskają te aktualizacje we wszystkich obsługiwanych bibliotekach Creative Cloud.

Aby pracować wspólnie ze współpracownikami (udostępniać zasoby o różnych poziomach uprawnień dostępu), zobacz Współpraca z innymi osobami.

Udostępnianie pliku lub folderu

Instrukcje udostępniania pliku

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności w sekcji Twoja praca serwisu Creative Cloud:

  • Wybierz plik, który chcesz udostępnić.
  • Otwórz plik.
 2. Kliknij ikonę Udostępnij ().

  Uzyskiwanie łącza umożliwiającego udostępnienie zasobu

  Zostanie wyświetlone okno Udostępnij łącze, zawierające wygenerowany odsyłacz.

 3. W sekcji Ustawienia łącza domyślnie włączone są następujące opcje:

  • Zezwalaj na pobieranie: osoby otrzymujące łącze będą mogły pobrać kopię pliku.
  • Zezwalaj na komentowanie: osoby otrzymujące łącze będą mogły dodawać komentarze do pliku.
  • Zezwalaj na zapisywanie w Creative Cloud: osoby, które otrzymają łącze, będą mogły zapisać ten plik na swoim koncie Creative Cloud.

  W razie potrzeby można wyłączyć te opcje.

  Zmiana ustawień łącza
 4. Kliknij przycisk Kopiuj łącze i udostępnij je za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu.

  Kliknięcie krótkiego adresu URL powoduje otwarcie udostępnionego pliku w przeglądarce internetowej. Odbiorcy nie muszą mieć kont Creative Cloud, aby wyświetlać lub otwierać publicznie udostępnione pliki.

Instrukcje udostępniania folderu

 1. W sekcji Twoja praca serwisu Creative Cloud zaznacz folder, który chcesz udostępnić.

 2. Kliknij ikonę Udostępnij ().

  Udostępnij folder
 3. W wyświetlonym oknie wybierz jedną z następujących metod udostępniania folderu:

  • Zapraszanie użytkowników

   Po kliknięciu opcji Zaproś zostanie wyświetlone okno dialogowe „Zaproś do”. Wprowadź adres e-mail i opcjonalną wiadomość. Aby zaprosić wielu użytkowników, wpisz listę adresów e-mail rozdzielanych przecinkami lub średnikami. Wybierz, czy chcesz nadać użytkownikom uprawnienia edycyjne (Możliwość edycji), czy uprawnienia do przeglądania (Możliwość przeglądania), a następnie kliknij przycisk Zaproś.

   Okno dialogowe „Zaproś do”

   Uwaga:

   Uprawnienia mają zastosowanie do wszystkich użytkowników, których adresy e-mail wprowadzono.

   Użytkownicy otrzymają wiadomość e-mail z zaproszeniem do udostępnionego folderu. Użytkownicy korzystający już z usługi Creative Cloud otrzymają powiadomienie również za pomocą aplikacji Creative Cloud Desktop oraz serwisu Creative Cloud.

  • Kliknij opcję Uzyskaj łącze

   Zostanie wygenerowany odsyłacz do udostępnionego folderu. Kliknij opcję Kopiuj łącze i prześlij je odpowiednim odbiorcom.

   Kliknięcie krótkiego adresu URL powoduje otwarcie udostępnionego pliku lub folderu w przeglądarce internetowej. Odbiorcy nie muszą mieć kont Creative Cloud, aby wyświetlać lub otwierać publicznie udostępnione pliki i foldery.

   Uzyskaj łącze do folderu

   W sekcji Ustawienia łącza domyślnie włączone są następujące opcje:

   • Zezwalaj na pobieranie: osoby otrzymujące łącze będą mogły pobrać kopię pliku.
   • Zezwalaj na komentowanie: osoby otrzymujące łącze będą mogły dodawać komentarze do pliku.
   • Zezwalaj na zapisywanie w Creative Cloud: osoby, które otrzymają łącze, będą mogły zapisać ten plik na swoim koncie Creative Cloud.

   Uwaga:

   Jeśli masz uprawnienia tylko do przeglądania udostępnionego folderu prywatnego, nie możesz tworzyć ani udostępniać publicznego łącza do tego folderu. Możesz natomiast wysyłać łącza do folderów publicznych. Jeśli później właściciel zdecyduje się przestać udostępniać folder innym osobom, łącza udostępnione we wcześniejszych wersjach staną się niedostępne.

Udostępnianie bibliotek, zasobów z biblioteki oraz projektów mobilnych

Instrukcje udostępniania bibliotek, zasobów z biblioteki oraz projektów mobilnych

 1. Zaloguj się do sekcji Twoja praca.

 2. Po zalogowaniu kliknij opcję Biblioteki w panelu po lewej stronie.

 3. Kliknij menu opcji () biblioteki lub zasobu, które chcesz udostępnić. Następnie kliknij opcję Udostępnij.

  Udostępnij bibliotekę
 4. W wyświetlonym oknie wybierz jedną z następujących opcji udostępniania biblioteki:

  • Zapraszanie użytkowników

   Po kliknięciu opcji Zaproś zostanie wyświetlone okno dialogowe „Zaproś do”. Wprowadź adres e-mail i opcjonalną wiadomość. Aby zaprosić wielu użytkowników, wpisz listę adresów e-mail rozdzielanych przecinkami lub średnikami. Wybierz, czy chcesz nadać użytkownikom uprawnienia edycyjne (Możliwość edycji), czy uprawnienia do przeglądania (Możliwość przeglądania), a następnie kliknij przycisk Zaproś.

   Zapraszanie użytkowników

   Uwaga: Uprawnienia mają zastosowanie do wszystkich użytkowników, których adresy e-mail wprowadzono.

   Użytkownicy otrzymają wiadomość e-mail z zaproszeniem do udostępnionego zasobu lub biblioteki. Użytkownicy korzystający już z usługi Creative Cloud otrzymają powiadomienie również za pomocą aplikacji Creative Cloud Desktop oraz serwisu Creative Cloud.

  • Kliknij opcję Uzyskaj łącze

   Zostanie wygenerowany odsyłacz do udostępnionej biblioteki albo zasobu. Kliknij opcję Kopiuj łącze i prześlij je odpowiednim odbiorcom. Każda osoba, która otrzyma takie łącze, będzie mogła wyświetlić zawartość biblioteki lub zasób.

   Udostępnij łącze do biblioteki

   W sekcji Ustawienia łącza domyślnie włączone są następujące opcje:

   • Zezwalaj na obserwowanie Odbiorcy łącza będą mogli uzyskać powiadomienia o wszelkich zmianach wprowadzonych w udostępnionej bibliotece.
   • Zezwalaj na zapisywanie w Creative Cloud Osoby, które otrzymają łącze, będą mogły zapisać ten plik na swoim koncie Creative Cloud.

Wyświetlanie udostępnionego zasobu

Udostępnione Ci zasoby umożliwiają wykonywanie następujących działań:

 • zapisywanie zasobu na własnym koncie Creative Cloud,
 • pobieranie zasobu na urządzenie (pod warunkiem, że nadawca włączył taką opcję),
 • wyświetlanie podglądu pełnoekranowego,
 • dodawanie i wysyłanie komentarzy.

Udostępnianie plików, folderów, bibliotek oraz zasobów za pomocą usługi Slack

Pliki, foldery, biblioteki i zasoby Creative Cloud można udostępniać w ramach usługi Slack.

Więcej informacji: Udostępnianie zasobów Adobe Creative Cloud w usłudze Slack.

Wyświetlanie i udostępnianie prototypów i specyfikacji projektu

Prototypy tworzone i udostępniane w programie Adobe XD znajdują się w zasobach na liście Opublikowane. Kliknij odpowiedni plik, aby go wyświetlić i skomentować. 

Prototypy i specyfikacje

Aby udostępnić plik prototypu, kliknij menu Opcje (...), wybierz polecenie Kopiuj łącze i wyślij je do odbiorców.

Wyświetlanie udostępnionych Ci prototypów i specyfikacji projektu

Udostępnione Ci do recenzji prototypy i specyfikacje projektu są widoczne w okienku Udostępniane Ci na stronie Twoja praca.

Udostępniane Ci

Uwaga:

Jeśli nie zostały Ci udostępnione prototypy lub specyfikacje projektowe, będziesz widzieć tylko udostępnione foldery.

Aby wyświetlić tylko pliki prototypów, kliknij rozwijaną listę Pokaż i wybierz opcję Prototypy i specyfikacje.

Wyświetlanie udostępnionych Ci prototypów

Wyświetlanie i udostępnianie scen 3D

Sceny 3D tworzone i udostępniane za pomocą programu Adobe Dimension znajdują się w zasobach na liście Opublikowane. Kliknij odpowiedni plik, aby go wyświetlić i skomentować. 

Sceny 3D

Aby udostępnić plik scen 3D, kliknij menu Opcje (...), wybierz polecenie Kopiuj łącze i wyślij je do odbiorców.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online