Tu podano instrukcje udostępniania łączy do plików, folderów i bibliotek Creative Cloud. Każda osoba, która ma łącze, może wyświetlać zasoby w przeglądarce — nawet jeśli nie ma subskrypcji Creative Cloud. Współpracownicy mogą dodawać komentarze oraz pobierać kopie zasobu.

Udostępnianie łączy do pliku lub folderu

Łącza można tworzyć i udostępniać w przypadku do dowolnego folderu z wyjątkiem udostępnionych Ci folderów prywatnych z dostępem „tylko do wyświetlania”. Jeśli właściciel zdecyduje się przestać udostępniać folder innym osobom, wcześniej udostępnione łącza nie będą już działać.

 1. Zaloguj się do serwisu Creative Cloud.

 2. Przejdź do właściwej karty, a następnie wybierz plik lub folder, który chcesz udostępnić. (Aby wybrać plik lub folder, zatrzymaj nad nim wskaźnik myszy i kliknij wyświetlone pole wyboru.)

  Wybieranie pliku lub folderu
 3. Kliknij opcję Uzyskaj łącze albo Udostępnij > Uzyskaj łącze.

  Uzyskiwanie łącza do pliku
  Uzyskiwanie łącza do folderu

  W oknie dialogowym Udostępnij łącze zostanie wyświetlone łącze.

 4. W sekcji Ustawienia łącza wybierz pożądane właściwości łącza do pliku:

  • Zezwalaj na komentowanie: Osoby otrzymujące łącze będą mogły dodawać komentarze do pliku.
  • Zezwalaj na zapisywanie w Creative Cloud: Osoby, które otrzymają łącze, będą mogły zapisać ten plik na swoim koncie Creative Cloud.
  Zmiana ustawień łącza

  Uwaga:

  Od 30 stycznia 2020 r. wszystkie łącza publiczne umożliwiają pobieranie pliku, do którego prowadzą. Jeśli łącze zostało utworzone przed 30 stycznia 2020 r. z wyłączoną opcją Zezwalaj na pobieranie, to przy takich plikach nie będzie widoczny przycisk Pobierz.

 5. Kliknij opcję Kopiuj łącze. Udostępnij skopiowane łącze odpowiednim odbiorcom.

  Odbiorcy łączy nie mogą przesyłać, aktualizować ani usuwać zasobów. Dostęp można w dowolnym momencie cofnąć.

Udostępnianie łączy do bibliotek i zawartych w nich zasobów

Twoi współpracownicy mogą obserwować udostępnione biblioteki i zasoby bibliotek. Gdy uaktualnisz bibliotekę albo jej zawartość, obserwujący użytkownicy automatycznie uzyskają te aktualizacje we wszystkich obsługiwanych aplikacjach Creative Cloud.

 1. Zaloguj się do serwisu Creative Cloud.

 2. Kliknij menu opcji () obok biblioteki lub zasobu do udostępnienia. Następnie kliknij opcję Udostępnij i wybierz pozycję Uzyskaj łącze.

  Udostępnianie biblioteki
 3. W sekcji Ustawienia łącza wybierz pożądane właściwości łącza do zawartości biblioteki lub zasobów:

  • Zezwalaj na obserwowanie: Odbiorcy łącza będą mogli uzyskać powiadomienia o wszelkich zmianach wprowadzonych w udostępnionej bibliotece.
  • Zezwalaj na zapisywanie w Creative Cloud: Osoby, które otrzymają łącze, będą mogły zapisać ten plik na swoim koncie Creative Cloud.
 4. Kliknij opcję Kopiuj łącze i prześlij je odpowiednim odbiorcom. Każda osoba, która otrzyma takie łącze, będzie mogła wyświetlić zawartość biblioteki lub zasób.

  Udostępnianie łącza do biblioteki

Udostępnianie zasobów Creative Cloud w usłudze Slack

Pliki, foldery, biblioteki i zasoby Creative Cloud można udostępniać w ramach usługi Slack. Więcej informacji: Udostępnianie zasobów Adobe Creative Cloud w usłudze Slack.

Udostępnianie łączy do dokumentów InDesign do recenzji

Dokumenty programu InDesign można udostępniać uczestnikom recenzji, kontrolując jednocześnie dostęp do tak udostępnionych dokumentów. Więcej informacji: Udostępnianie dokumentu InDesign do recenzji.

Udostępnianie plików XD i Dimension

Prototypy i specyfikacje projektowe tworzone i udostępniane w programie Adobe XD znajdują się w zasobach na liście Opublikowane. Również sceny 3D utworzone w programie Adobe Dimension są wyświetlane w sekcji Opublikowane.

 1. Zaloguj się do serwisu Creative Cloud.

 2. Przejdź do karty Opublikowane.

  Przejdź do karty Opublikowane.
 3. Wybierz plik XD lub Dimension, który chcesz udostępnić.

 4. Kliknij menu opcji () tego pliku.

 5. Wybierz opcję Kopiuj łącze, a następnie wyślij skopiowane łącze odbiorcom.

  Prototypy i specyfikacje