Podręcznik użytkownika Anuluj

Publiczne udostępnianie pliku lub folderu

 1. Podręcznik użytkownika Creative Cloud
 2. Wprowadzenie do Creative Cloud
  1. Popularne pytania | Creative Cloud
  2. Wymagania systemowe Creative Cloud
 3. Pobieranie, instalowanie, konfigurowanie i aktualizacja
  1. Pobieranie aplikacji Creative Cloud
  2. Otwieranie aplikacji Creative Cloud
  3. Przestrzeń robocza Początkowa
  4. Aktualizacja aplikacji Creative Cloud
  5. Zmiana języka aplikacji Creative Cloud
  6. Odinstalowywanie konsoli Creative Cloud
  7. Odinstalowywanie lub usuwanie aplikacji Creative Cloud
 4. Zarządzanie kontem
  1. Przekształcanie wersji próbnej Creative Cloud w płatny plan
  2. Resetowanie hasła Adobe
  3. Zmiana planu Adobe
  4. Zmiana danych karty kredytowej i adresu do rozliczeń
  5. Wyświetlanie i pobieranie faktury Adobe albo wysyłanie jej na e-mail
  6. Korygowanie problemu z niepowodzeniem lub brakiem płatności
  7. Anulowanie okresu próbnego lub subskrypcji produktu Adobe
 5. Usługi Creative Cloud
  1. Korzystanie z usługi Adobe Stock w aplikacjach Creative Cloud
  2. Korzystanie z usługi Adobe Fonts w aplikacjach Creative Cloud
  3. Usługa Creative Cloud Market nie jest już dostępna
 6. Usługi współpracy i przestrzeni dyskowej
  1. Co to są pliki w chmurze?
  2. pliki w chmurze | Częste pytania
  3. Tworzenie plików w chmurze lub konwertowanie dokumentów na taki format
  4. Konfigurowanie dokumentów w chmurze do używania w trybie offline
  5. Przywracanie wcześniejszej wersji pliku w chmurze
  6. Udostępnianie prac do komentowania
  7. Dlaczego nie widzę moich plików w chmurze, pracując w trybie offline?
  8. Biblioteki Creative Cloud
  9. Wspólna praca nad folderami i bibliotekami Creative Cloud
  10. Często zadawane pytania dotyczące usługi współpracy
  11. Synchronizacja plików za pomocą przestrzeni dyskowej w chmurze
  12. Sprawdzanie dostępnej przestrzeni dyskowej w chmurze
  13. Ustawianie opcji synchronizacji
 7. Aplikacje mobilne Creative Cloud
  1. Popularne pytania | Aplikacje mobilne
  2. Adobe Creative Cloud na urządzenia mobilne
 8. Przedsiębiorstwa i zespoły
  1. Materiały szkoleniowe i pomoc techniczna dla przedsiębiorstw
  2. Materiały do nauki i pomoc techniczna do rozwiązań dla zespołów
  3. Podręcznik rozpoczynania pracy dla członków zespołu

Tu podano instrukcje udostępniania łączy do plików, folderów i bibliotek Creative Cloud. Każda osoba, która ma łącze, może wyświetlać zasoby w przeglądarce — nawet jeśli nie ma subskrypcji Creative Cloud. Współpracownicy mogą dodawać komentarze oraz pobierać kopie zasobu.

Udostępnianie łączy do synchronizowanego pliku lub folderu

Łącza można tworzyć i udostępniać w przypadku do dowolnego folderu z wyjątkiem udostępnionych Ci folderów prywatnych z dostępem „tylko do wyświetlania”. Jeśli właściciel zdecyduje się przestać udostępniać folder innym osobom, wcześniej udostępnione łącza nie będą już działać.

 1. Zaloguj się do serwisu Creative Cloud.

 2. Wybierz folder lub plik, który chcesz udostępnić. (Aby wybrać plik lub folder, zatrzymaj nad nim wskaźnik myszy i kliknij wyświetlone pole wyboru).

  Wybieranie pliku lub folderu

 3. Wybierz opcję Uzyskaj łącze albo Udostępnij > Uzyskaj łącze.

  Uzyskiwanie łącza do pliku

  Uzyskiwanie łącza do folderu

  W oknie dialogowym Udostępnij łącze zostanie wyświetlone łącze.

 4. W sekcji Ustawienia łącza wybierz pożądane właściwości łącza do pliku:

  • Zezwalaj na komentowanie: Osoby otrzymujące łącze będą mogły dodawać komentarze do pliku.
  • Zezwalaj na zapisywanie w Creative Cloud: Osoby, które otrzymają łącze, będą mogły zapisać ten plik na swoim koncie Creative Cloud.
  Zmiana ustawień łącza

  Uwaga: Od 30 stycznia 2020 r. wszystkie łącza publiczne umożliwiają pobieranie pliku, do którego prowadzą. Jeśli łącze zostało utworzone przed 30 stycznia 2020 r. z wyłączoną opcją Zezwalaj na pobieranie, to przy takich plikach nie będzie widoczny przycisk Pobierz.

 5. Wybierz opcję Kopiuj łącze. Udostępnij skopiowane łącze odpowiednim odbiorcom.

  Odbiorcy łączy nie mogą przesyłać, aktualizować ani usuwać zasobów. Dostęp można w dowolnym momencie cofnąć.

Udostępnianie łączy do pliku w chmurze

Łącza można tworzyć i udostępniać do plików w chmurze, jednak nie do folderów w chmurze, które zawierają te pliki. Wykonaj poniższe czynności, aby udostępnić łącze do pliku w chmurze.

 1. Zaloguj się do serwisu Creative Cloud.

 2. Kliknij plik, który chcesz udostępnić. (Aby wybrać plik lub folder, zatrzymaj nad nim wskaźnik myszy i kliknij wyświetlone pole wyboru).

  Wybierz plik

 3. Wybierz opcję Udostępnij , aby uzyskać łącze.

  Wybierz opcję Udostępnij łącze

 4. Wybierz opcję Zmień.

  Wybierz opcję Zmień i dostosuj ustawienia łączy

 5. Zmień ustawienia łączy, aby dostosować udostępnianie plików:

  • Dostęp mają tylko zaproszone osoby: pozwala tylko wybranym odbiorcom na dostęp do pliku.
  • Publiczne: Wyświetlić może każdy, kto otrzyma łącze: pozwala każdemu, kto ma łącze, na dostęp do pliku.
  • Komentarz: osoby otrzymujące łącze mogą dodawać komentarze do pliku. Ta opcja powinna być włączona, aby udostępnić plik do komentowania.
  • Zapisz kopię: osoby, które otrzymają łącze, będą mogły zapisać ten plik na swoim koncie Creative Cloud.
  Zmiana ustawień łącza

 6. Wybierz opcję Kopiuj łącze i prześlij je wybranym odbiorcom.

Aby udostępniać łącza do plików Creative Cloud z aplikacji Creative Cloud Desktop, przejdź na kartę Pliki i wybierz plik, który chcesz udostępnić. Wybierz opcję Udostępnij , aby uzyskać łącze. Po wyświetleniu okna dialogowego Udostępnij dokument postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby udostępnić łącza wybranym odbiorcom.

Udostępnianie łączy do bibliotek i zawartych w nich zasobów

Twoi współpracownicy mogą obserwować udostępnione biblioteki i zasoby bibliotek. Gdy uaktualnisz bibliotekę albo jej zawartość, obserwujący użytkownicy automatycznie uzyskają te aktualizacje we wszystkich obsługiwanych aplikacjach Creative Cloud.

 1. Zaloguj się do serwisu Creative Cloud.

 2. Kliknij ikonę Więcej działań () obok biblioteki lub zasobu do udostępnienia. Następnie kliknij opcję Udostępnij. wybierz pozycję Uzyskaj łącze.

  Udostępnianie biblioteki

 3. W sekcji Ustawienia łącza wybierz pożądane właściwości łącza do zawartości biblioteki lub zasobów:

  • Zezwalaj na obserwowanie : Odbiorcy łącza będą mogli uzyskać powiadomienia o wszelkich zmianach wprowadzonych w udostępnionej bibliotece.
  • Zezwalaj na zapisywanie w Creative Cloud: Osoby, które otrzymają łącze, będą mogły zapisać ten plik na swoim koncie Creative Cloud.
 4. Wybierz opcję Kopiuj łącze i prześlij je odpowiednim odbiorcom. Każda osoba, która otrzyma takie łącze, będzie mogła wyświetlić zawartość biblioteki lub zasób.

  Udostępnianie łącza do biblioteki

Udostępnianie zasobów Creative Cloud w usłudze Slack

Pliki, foldery, biblioteki i zasoby Creative Cloud można udostępniać w ramach usługi Slack. Więcej informacji: Udostępnianie zasobów Adobe Creative Cloud w usłudze Slack.

Udostępnianie łączy do dokumentów InDesign do recenzji

Dokumenty programu InDesign można udostępniać uczestnikom recenzji, kontrolując jednocześnie dostęp do tak udostępnionych dokumentów. Więcej informacji: Udostępnianie dokumentu InDesign do recenzji.

Udostępnianie plików XD i Dimension

Prototypy i specyfikacje projektowe tworzone i udostępniane w programie Adobe XD znajdują się w zasobach na liście Opublikowane. Również sceny 3D utworzone w programie Adobe Dimension są wyświetlane w sekcji Opublikowane.

 1. Zaloguj się do serwisu Creative Cloud.

 2. Przejdź do karty Opublikowane.

  Przejdź do karty Opublikowane.

 3. Aby wysłać łącze do adresatów, kliknij ikonę Więcej działań () obok wybranego pliku, a następnie wybierz opcję Kopiuj łącze.

  Wybierz opcję Kopiuj łącze

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto