Sekcja Twoja praca w serwisie Creative Cloud umożliwia udostępnianie publicznych łączy do następujących rodzajów zasobów: plików, folderów, bibliotek, elementów w bibliotekach, projektów mobilnych oraz prototypów i specyfikacji XD.

Udostępniając publiczne łącza, można szybko zebrać opinie na temat zasobów i bardziej wydajnie współpracować z innymi użytkownikami. Gdy udostępnisz komuś łącze, ta osoba będzie mogła wyświetlić podgląd zasobów o wysokiej jakości bezpośrednio w przeglądarce internetowej, bez konieczności instalowania aplikacji Creative Cloud lub logowania się do serwisu. Zasoby można nie tylko wyświetlać, ale również dodawać komentarze lub pobierać kopie plików (jeśli właściciel na to zezwolił).

Publiczne udostępnianie zasobów pozwala zachować pełną kontrolę nad zawartością. Odbiorcy otrzymają dostęp do zasobów w trybie tylko do odczytu, co oznacza, że nie będą mogli ich przekazywać, aktualizować ani usuwać. Dostęp do tych udostępnionych zasobów jest możliwy za pomocą krótkiego adresu URL Adobe.ly, który można skopiować i wkleić w celu wysłania. W każdej chwili można wyłączyć adres URL, aby odwołać dostęp.

Udostępniając biblioteki i zasoby bibliotek, można również umożliwić innym użytkownikom ich obserwowanie. Gdy uaktualnisz zawartość biblioteki lub zasobu, obserwujący użytkownicy automatycznie uzyskają te aktualizacje we wszystkich obsługiwanych bibliotekach Creative Cloud.

Aby pracować wspólnie ze współpracownikami (udostępniać zasoby o różnych poziomach uprawnień dostępu), zobacz Współpraca z innymi osobami.

Udostępnianie pliku lub folderu

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności w sekcji Twoja praca serwisu Creative Cloud:

  • Wybierz plik lub folder, który chcesz udostępnić.
  • Otwórz plik.
 2. Kliknij ikonę Udostępnij (). Jeśli został zaznaczony folder, z rozwijanego menu wybierz polecenie Uzyskaj łącze do folderu.

  Uzyskiwanie łącza umożliwiającego udostępnienie zasobu
 3. W sekcji Ustawienia łącza domyślnie włączone są następujące opcje:

  • Zezwalaj na pobieranie: osoby otrzymujące łącze będą mogły pobrać kopię pliku.
  • Zezwalaj na komentowanie: osoby otrzymujące łącze będą mogły dodawać komentarze do pliku.
  • Zezwalaj na zapisywanie w Creative Cloud: osoby, które otrzymają łącze, będą mogły zapisać ten plik na swoim koncie Creative Cloud.

  W razie potrzeby można wyłączyć te opcje.

  Zmiana ustawień łącza
 4. Kliknij przycisk Kopiuj łącze i udostępnij je za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu.

  Kliknięcie krótkiego adresu URL powoduje otwarcie udostępnionego pliku lub folderu w przeglądarce internetowej. Odbiorcy nie muszą mieć kont Creative Cloud, aby wyświetlać lub otwierać publicznie udostępnione pliki i foldery.

Uwaga:

Jeśli masz uprawnienia tylko do przeglądania udostępnionego folderu prywatnego, nie możesz tworzyć ani udostępniać publicznego łącza do tego folderu. Możesz natomiast wysyłać łącza do folderów publicznych. Jeśli później właściciel zdecyduje się przestać udostępniać folder innym osobom, łącza udostępnione we wcześniejszych wersjach staną się niedostępne.

Udostępnianie bibliotek, zasobów z biblioteki oraz projektów mobilnych

Udostępnianie bibliotek

Spróbujmy udostępnić bibliotekę za pomocą łącza publicznego:

 1. Zaloguj się do sekcji Twoja praca.

 2. Po zalogowaniu kliknij opcję Biblioteki w panelu po lewej stronie.

 3. Rozwiń menu kontekstowe biblioteki, którą chcesz udostępnić. Kliknij opcję Wyślij łącze.

  Generowanie łącza publicznego tylko do odczytu biblioteki
  Opcja Wyślij łącze w Bibliotekach
 4. W oknie dialogowym Wyślij łącze ustaw opcję Prywatna/Publiczna w odpowiednim położeniu. Zostaną wyświetlone dodatkowe opcje sterujące udostępnianiem bibliotek publicznych.

  Wysyłanie łącza do bibliotek
  Opcja Prywatna/Publiczna
  Opcje udostępniania biblioteki
  Opcje udostępniania biblioteki
 5. W razie potrzeby usuń zaznaczenie z następujących opcji (są one domyślnie włączone).

  Zezwalaj na obserwowanie

  Gdy ta opcja jest włączona, każdy, kto ma adres URL biblioteki, może ją obserwować. Gdy uaktualnisz zawartość biblioteki, obserwujący ją użytkownicy automatycznie uzyskają te aktualizacje we wszystkich obsługiwanych bibliotekach Creative Cloud.

  Zezwalaj na zapisywanie

  Gdy ta opcja jest włączona, inni użytkownicy mogą skopiować bibliotekę (w jej aktualnym stanie) na własne konto Creative Cloud i edytować zasoby. Nie będą jednak otrzymywać późniejszych aktualizacji tej biblioteki.

 6. (Opcjonalnie): Wprowadź opis biblioteki.

 7. Kliknij przycisk Zapisz. Usługa Creative Cloud wyśle łącze publiczne. Odbiorcy otrzymają wiadomości e-mail z zaproszeniem do wyświetlenia zasobu.

Udostępnianie zasobów z biblioteki oraz projektów mobilnych

W ten sam sposób można również udostępniać poszczególne zasoby zawarte w bibliotekach oraz projekty mobilne. Oto przykład udostępniania obrazu Adobe Stock dodanego do biblioteki Creative Cloud:

Szablon Adobe Stock dodany do biblioteki jako zasób
Udostępnianie szablonu Adobe Stock dodanego do biblioteki jako zasób

Uwaga:

Funkcja „Zezwalaj na obserwowanie” nie jest obecnie obsługiwana w odniesieniu do projektów mobilnych.

Wyświetlanie udostępnionego zasobu

Udostępnione Ci zasoby umożliwiają wykonywanie następujących działań:

 • zapisywanie zasobu na własnym koncie Creative Cloud,
 • pobieranie zasobu na urządzenie (pod warunkiem, że nadawca włączył taką opcję),
 • wyświetlanie podglądu pełnoekranowego,
 • dodawanie i wysyłanie komentarzy.
Wyświetlanie, komentowanie, zapisywanie lub pobieranie udostępnionego zasobu
Wyświetlanie, komentowanie, zapisywanie lub pobieranie udostępnionego zasobu

Udostępnianie plików, folderów, bibliotek oraz zasobów za pomocą usługi Slack

Pliki, foldery, biblioteki i zasoby Creative Cloud można udostępniać w ramach usługi Slack.

Więcej informacji: Udostępnianie zasobów Adobe Creative Cloud w usłudze Slack.

Wyświetlanie i udostępnianie prototypów i specyfikacji projektu

Prototypy tworzone i udostępniane w programie Adobe XD znajdują się w zasobach na liście Opublikowane. Kliknij odpowiedni plik, aby go wyświetlić i skomentować. 

Prototypy i specyfikacje

Aby udostępnić plik prototypu, kliknij menu Opcje (...), wybierz polecenie Kopiuj łącze i wyślij je do odbiorców.

Wyświetlanie udostępnionych Ci prototypów i specyfikacji projektu (BETA)

Udostępnione Ci do recenzji prototypy i specyfikacje projektu są widoczne w okienku Udostępniane Ci (BETA) na stronie Twoja praca.

Udostępniane Ci

Uwaga:

Jeśli nie zostały Ci udostępnione prototypy lub specyfikacje projektowe, będziesz widzieć tylko udostępnione foldery.

Aby wyświetlić tylko pliki prototypów, kliknij rozwijaną listę Pokaż i wybierz opcję Prototypy i specyfikacje.

Wyświetlanie udostępnionych Ci prototypów

Uwaga:

Funkcja „Udostępniane Ci” jest obecnie w fazie testu beta. Więcej informacji: Udostępniane Ci (BETA).

Wyświetlanie i udostępnianie scen 3D

Sceny 3D tworzone i udostępniane za pomocą programu Adobe Dimension znajdują się w zasobach na liście Opublikowane. Kliknij odpowiedni plik, aby go wyświetlić i skomentować. 

Sceny 3D

Aby udostępnić plik scen 3D, kliknij menu Opcje (...), wybierz polecenie Kopiuj łącze i wyślij je do odbiorców.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online