Nie wszystkie aplikacje są wyświetlone do pobrania | Aplikacja Creative Cloud na komputer

Informacje o tym, dlaczego niektórych aplikacji Adobe nie ma na liście w aplikacji Adobe Creative Cloud na komputer.

Czasami na liście aplikacji w aplikacji Creative Cloud na komputer nie ma niektórych aplikacji dostępnych w usłudze Creative Cloud. Aplikacje, których nie można zainstalować na komputerze, są usuwane z ekranu wyboru aplikacji do pobrania. Niektóre sytuacje, które powodują ten problem, wymieniono poniżej.

Uwaga:

Jeżeli po odinstalowaniu aplikacji Adobe Creative Cloud nie można jej zainstalować ponownie, patrz artykuł Aplikacja Creative Cloud na komputer wyświetla zainstalowane aplikacje jako „Aktualne”.

Nieobsługiwane systemy operacyjne

Nie będzie można zainstalować, ani uruchomić aplikacji Creative Cloud na nieobsługiwanych wersjach systemów Windows lub macOS. Szczegółowe informacje na temat każdej aplikacji Creative Cloud można znaleźć w artykule Wymagania systemowe aplikacji Creative Cloud.

Aplikacja Creative Cloud na komputer działa w trybie zgodności

Jeżeli aplikacja Creative Cloud na komputer działa w trybie zgodności, może nie wyświetlać wszystkich dostępnych aplikacji Creative Cloud. Tryb zgodności systemu Windows umożliwia systemowi Windows emulowanie wcześniejszych wersji systemu operacyjnego, aby umożliwić uruchamianie aplikacji nieobsługiwanych przez bieżącą wersję systemu. Nie ma potrzeby używania trybu zgodności na potrzeby aplikacji Creative Cloud na komputer. Co więcej tryb ten uniemożliwia aplikacji poprawne wykrywanie wersji systemu Windows.

W programie Creative Cloud Desktop wyświetlany jest błąd zgodności
W trybie zgodności program Creative Cloud Desktop wyświetli komunikat ostrzegawczy.

Jeśli korzystasz ze starszej wersji aplikacji komputerowej Creative Cloud, pojawi się następujący ekran.

Aplikacja Creative Cloud na komputer działa w trybie zgodności
Komunikat ostrzegawczy wyświetlany w starszych wersjach programu Creative Cloud Desktop.

Wyłącz tryb zgodności systemu Windows dla opisanych poniżej plików Creative Cloud, aby rozwiązać problem:

 1. Przejdź do folderu C:\Program Files(x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\ACC\

 2. Kliknij plik Creative Cloud.exe prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Właściwości.

 3. Na karcie Zgodność usuń zaznaczenie opcji Uruchom ten program w trybie zgodności z.

  Właściwości CCDA Exe
  Spowoduje to usunięcie aplikacji z trybu zgodności.

  Uwaga:

  Jeśli opcja Tryb zgodności jest nieaktywna, wybierz opcję Zmień ustawienia dla wszystkich użytkowników, a następnie odznacz opcję Uruchom ten program w zgodności z.

 4. Powtórz kroki 2–3 dla plików wykonywalnych w poniższych ścieżkach:

  • CreativeCloud.exe w lokalizacji C:\Program Files\Adobe\Adobe Creative Cloud\ACC\CreativeCloud.exe
  • Setup.exe w C:\Program Files(x86)\Common Files\Adobe\Adobe Desktop Common\HDBox\Setup.exe
  • Set-up.exe w C:\Program Files(x86)\Common Files\Adobe\Adobe Desktop Common\HDBox\Set-up.exe
  • Adobe Installer.exe w C:\Program Files(x86)\Common Files\Adobe\Adobe Desktop Common\ElevationManager\Adobe Installer.exe
  • AdobeUpdateService.exe w C:\Program Files(x86)\Common Files\Adobe\Adobe Desktop Common\ElevationManager\AdobeUpdateService.exe
  • Adobe Desktop Service.exe w C:\Program Files(x86)\Common Files\Adobe\Adobe Desktop Common\ADS\Adobe Desktop Service.exe
 5. Ponownie uruchom komputer.

 6. Otwórz program Creative Cloud Desktop.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?