Niezainstalowane aplikacje są wyświetlane jako „Aktualne” w aplikacji Creative Cloud na komputer

Problem: Aplikacje Adobe Creative Cloud na komputer wyświetlane są jako aktualne, mimo że nie zostały zainstalowane.

Aplikacja Adobe Creative Cloud na komputer może wyświetlać aplikacje, które nie są tak naprawdę zainstalowane jako aktualne. Takie zachowanie może zdarzyć się w przypadku, gdy aplikacja firmy Adobe została usunięta bez użycia standardowego programu instalacyjnego. Wypróbuj poniższe rozwiązania, aby rozwiązać problem.

Rozwiązanie 1: uruchom narzędzie do odinstalowywania.

Uruchom narzędzie do odinstalowywania dla aplikacji firmy Adobe wymienionej jako aktualna.

  • Mac OS: Uruchom deinstalator aplikacji w folderze Applications/Utilities/Adobe Installers.
  • Windows: Użyj opcji Programy i funkcje w Panelu sterowania, aby usunąć programy oznaczone jako aktualne.

Rozwiązanie 2: Usuń plik OPM.db i zaloguj się ponownie.

Usuń plik OPM.db, a następnie zaloguj się ponownie w aplikacji Creative Cloud na komputer przy użyciu identyfikatora Adobe ID powiązanego z subskrypcją Creative Cloud.

Rozwiązanie 3: zainstaluj najnowszą wersję aplikacji Adobe Creative Cloud na komputer.

  1. Przejdź do strony pobierania aplikacji Creative Cloud na komputer.
  2. Kliknij przycisk Pobierz.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Rozwiązanie 4: usuń wszystkie elementy oprogramowania Creative Cloud.

Instrukcje dotyczące usuwania wszystkich zainstalowanych elementów oprogramowania Adobe Creative Cloud zawiera sekcja Rozwiązanie 1. Po usunięciu wszystkich aplikacji firmy Adobe użyj narzędzia Adobe Creative Cloud Cleaner, aby upewnić się, że usunięto je całkowicie. Szczegółowe informacje można znaleźć w temacie Rozwiązywanie problemów z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?