Problem

Aplikacje, które powinny być widoczne jako zainstalowane, nie są dostępne w aplikacji komputerowej Creative Cloud na liście w panelu Aplikacje. Lub są wymienione jakozainstalowane,choć nie ma ich w menu Start ani folderze Aplikacje.

Rozwiązanie

 1. W aplikacji komputerowej Creative Cloud kliknij menu Profil i opcję Wyloguj się.

 2. Kliknij ikonę koła zębatego w aplikacji komputerowejCreative Cloudaplikacji i wybierz polecenie Zamknij.

 3. Przejdź do następującego położenia i zmień nazwę pliku opm.db:

  • macOS: Macintosh HD/Users/[nazwa użytkownika]/Library/Application Support/Adobe/OOBE
  • Windows: C:\Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Local\Adobe\OOBE

  Zmień nazwę pliku na opm.db.old

 4. Uruchom ponownie aplikację Adobe Creative Cloud.

 5. Zalogujna kontoAplikacja Creative Cloud na komputer.

  Zaloguj się

Aplikacje powinny pojawić się już w aplikacji komputerowej Creative Cloud na liście w panelu Aplikacje.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online