Pusty biały ekran pojawiający się podczas logowania | Creative Cloud Packager

Problem

Podczas próby zalogowania się do aplikacji Adobe Creative Cloud Packager po przesłaniu identyfikatora Adobe ID i hasła pojawia się pusty biały ekran. 

Rozwiązanie

Problem ten pojawia się w przypadku wprowadzenia w dowolne pole w profilu, np. ImięNazwisko lub Nazwa firmy znaków specjalnych (?, /, $, #, %, &).Aby rozwiązać problem, wykonaj poniższe kroki w celu usunięcia znaków specjalnych.

  1. Przejdź na stronę www.adobe.com i zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID.

  2. Kliknij przycisk Zarządzaj kontem.

  3. Zaloguj się ponownie, a następnie przejdź do sekcji Profil.

  4. Usuń ewentualne znaki specjalne z pól Imię, Nazwisko i Nazwa firmy.

  5. Kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga:

Problem ten może wystąpić także wtedy, gdy określone pola (na przykład Firma) pozostawiono puste. Upewnij się, że w Twoim profilu identyfikatora Adobe ID podano jak najwięcej danych.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?