Usuwanie błędu związanego z pustym ekranem po zalogowaniu | aplikacje Creative Cloud

Czy po zalogowaniu się do aplikacji Creative Cloud (takiej jak Photoshop, Illustrator i Lightroom) widać pusty, biały ekran? Tutaj podano instrukcje rozwiązywania tego problemu.

Po zalogowaniu Creative Cloud wyświetla pusty, biały ekran

Pusty, biały ekran jest widoczny po zalogowaniu się do aplikacji Creative Cloud (takiej jak Illustrator, Photoshop i Lightroom). Ten problem zwykle pojawia się z powodu problemów związanych z licencjonowaniem.

Pusty, biały ekran w programie Lightroom
Pusty, biały ekran w programie Lightroom

Jak usunąć ten problem

Wypróbuj poniższe rozwiązania w podanej kolejności. Przejdź do następnego rozwiązania tylko wtedy, jeśli poprzednie nie działa.

Rozwiązanie 1: Zakończ wszystkie aktywne sesje logowania.

Ten problem może występować wtedy, gdy jednocześnie logujesz się na swoje konto z więcej niż dwóch urządzeń. Wykonaj opisane tu kroki, by usunąć problem.

 1. Zaloguj się na stronie https://account.adobe.com/security.
   

 2. W ekranie Logowanie i bezpieczeństwo przewiń w dół do Aktywnych Sesji.

  Wybierz opcję Aktywne sesje

 3. Wybierz opcję Zakończ wszystkie sesje.

  Zakończ wszystkie sesje

 4. Po wylogowaniu się ze wszystkich aktywnych sesji otwórz program Creative Cloud Desktop. (Kliknij ikonę na pasku zadań Windows lub pasku menu macOS).

 5. Kliknij ikonę Konto w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Wyloguj się.

  Wyloguj się z programu Creative Cloud Desktop

 6. Zaloguj się ponownie do konsoli Creative Cloud Desktop

 7. Otwórz aplikację Creative Cloud, w której wystąpił problem.

Rozwiązanie 2: Usuń certyfikaty Adobe Intermediate CA oraz Adobe Content

Aplikacje Adobe pobierają na komputer certyfikaty wydawane przez firmę Adobe, niezbędne do uruchamiania tych aplikacji. Jeśli takie certyfikaty utraciły ważność, należy je usunąć z komputera. Wykonaj opisane poniżej kroki, by usunąć ten problem. Pamiętaj, że nieprawidłowe certyfikaty mogą spowodować awarię aplikacji Creative Cloud podczas ich uruchamiania.

 1. Otwórz Menedżer certyfikatów systemu Windows.

  W oknie dialogowym Uruchom systemu Windows wpisz certmgr.msc i naciśnij klawisz Enter.

 2. W Menedżerze certyfikatów zaznacz i usuń wszystkie certyfikaty rozpoczynające się od słów Adobe Intermediate CA oraz Adobe Content.

  Usuń certyfikaty.

 3. Uruchom ponownie aplikację.

 1. Otwórz narzędzie Dostęp do pęku kluczy (Finder > Przejdź > NarzędziaDostęp do pęku kluczy).

 2. W lewym okienku wybierz opcję dane logowania w sekcji pęki kluczy i Certyfikaty w sekcji Kategoria.

 3. Usuń certyfikaty rozpoczynające się od Adobe Intermediate CA i Adobe Content.

  Usuń certyfikaty.

 4. Uruchom ponownie aplikację.

Rozwiązanie 3: Usuń certyfikaty Adobe User i Adobe App

Aplikacje Adobe pobierają na komputer certyfikaty wydawane przez firmę Adobe, niezbędne do uruchamiania tych aplikacji. Jeśli takie certyfikaty utraciły ważność, należy je usunąć z komputera. Wykonaj opisane poniżej kroki, by usunąć ten problem

 1. Otwórz Menedżer poświadczeń (Wybierz przycisk Start i wpisz „Menedżer poświadczeń”). Przejdź do sekcji Poświadczenia systemu Windows.

 2. Usuń wszystkie certyfikaty rozpoczynające się od Adobe User i Adobe App.

  Usuń certyfikaty.

 3. Uruchom ponownie aplikację.

 1. Otwórz narzędzie Dostęp do pęku kluczy (Finder > Przejdź > NarzędziaDostęp do pęku kluczy).

 2. W lewym okienku wybierz opcję dane logowania w sekcji pęki kluczy i Bezpieczne notatki w sekcji Kategoria.

 3. Usuń wszystkie certyfikaty rozpoczynające się od Adobe User i Adobe App.

  Usuń certyfikaty.

 4. Uruchom ponownie aplikację.

Nadal występują problemy?

Jeśli aplikacja Creative Cloud po otwarciu nadal wyświetla pusty, biały ekran, wykonaj czynności podane w tym artykule.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?