Tworzenie i wysyłanie plików dziennika produktów Creative Cloud

Instrukcje używania narzędzia Adobe Log Collector w celu rozwiązywania problemów z aplikacjami Creative Cloud.

Czym jest narzędzie Log Collector?

Adobe Log Collector to standardowe narzędzie służące do zbierania dzienników z komputerów użytkowników i przesyłania ich na serwery Adobe. Adobe wykorzystuje tak zgromadzone dane dzienników w celu poprawy komfortu użytkownika, korygowania krytycznych błędów i rozwiązywania wszelkich problemów klientów.

Pobieranie i używanie narzędzia Log Collector

 1. Pobierz narzędzie Log Collector za pomocą jednego z poniższych łączy:

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Windows: Kliknij dwukrotnie plik LogCollectorTool.exe. Określ lokalizację, w której chcesz wyodrębnić plik, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  • macOS: Kliknij dwukrotnie plik LogCollectorTool.dmg. Następnie kliknij dwukrotnie ikonę narzędzia Log Collector, by otworzyć narzędzie.
 3. Po wyrażeniu zgody na gromadzenie dzienników narzędzie Log Collector zbierze wymagane pliki z komputera i zapisze je jako plik ZXP na pulpicie. Kliknij przycisk Prześlij (Windows) lub Kontynuuj (macOS), by udostępnić pliki dzienników firmie Adobe.

  Uwaga:

  Gdy plik zostanie przesłany, otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem na zarejestrowany adres e-mail.

Co jest w pliku ZXP

Narzędzie Log Collector generuje podpisany plik ZXP. Plik można otworzyć w dowolnym momencie, by przejrzeć zgromadzone informacje. Firma Adobe używa informacji zawartych w pliku ZXP w celu wykrywania błędów i udoskonalania aplikacji Creative Cloud. 

Plik ZXP utworzony przez narzędzie Log Collector może zawierać zaszyfrowany, niepowtarzalny identyfikator użytkownika Adobe, numer seryjny produktu oraz informacje z dzienników debugowania i instalacji.

Często zadawane pytania

Narzędzie obsługuje wszystkie główne produkty i usługi Adobe instalowane za pośrednictwem usługi Creative Cloud.

Uwaga: Narzędzie Log Collector nie zbiera dzienników instalacji programu Acrobat. Zobacz Jak zgromadzić dzienniki, jeśli program Acrobat/Reader ulegnie awarii lub zawiesi się.

Dzienniki są przesyłane przy użyciu standardowego w branży protokołu TLS (Transport Layer Security) 1.2 / HTTPS, a szyfrowane przy użyciu algorytmu SHA-256.

Po wejściu do wewnętrznej sieci firmy Adobe dzienniki są przechowywane w sieciowym systemie plików, który znajduje się za zaporą i w którym stosowane są sprawdzone procedury Adobe:

 • Standard bezpiecznego usuwania danych
 • Standard bezpieczeństwa sieci
 • Standard klasyfikacji i obsługi danych

Wszystkie serwery, które przechowują dzienniki i uczestniczą w dostępie do nich, są hostowane wewnętrznie w centrach przetwarzania danych Adobe. Żadne dane nie są przechowywane ani dostępne w chmurze zewnętrznej.

Obecnie dzienniki są przechowywane przez okres 30 dni od daty przesłania. Po 30 dniach są usuwane ze wszystkich systemów zgodnie z RODO i innymi wytycznymi regulacyjnymi.

Dostęp do tych dzienników jest ograniczony do wybranych pracowników z zespołu działu obsługi klienta firmy Adobe i zespołu programistów narzędzia LogCollectorTool. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pracownicy Adobe, którzy mają dostęp do tych danych, logują się za pośrednictwem wewnętrznego portalu internetowego przy użyciu uwierzytelniania wieloczynnikowego.

Zebrane dzienniki zawierają ograniczone dane osobowe użytkownika, takie jak identyfikator urządzenia, identyfikator Adobe ID i adres IP.

Ponadto te dzienniki są przechowywane tylko przez okres 30 dni od daty przesłania i są dostępne dla wybranych pracowników z zespołu działu obsługi klienta firmy Adobe i zespołu programistów narzędzia LogCollectorTool. Są one używane tylko w celu zbadania ewentualnych problemów z produktem na Twoją prośbę.

Kopia zebranych dzienników jest zapisywana na Twoim komputerze. Dzienniki są przechowywane w jednym pliku archiwalnym w postaci zwykłego tekstu bez żadnego szyfrowania. Możesz łatwo uzyskać dostęp do swoich dzienników i przeglądać je na swoim urządzeniu.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?