Dowiedz się, jak użyć narzędzia Log Collector aplikacji Creative Cloud do rozwiązywania problemów z aplikacjami Creative Cloud.

Czym jest narzędzie Log Collector aplikacji Creative Cloud?

Narzędzie Log Collector aplikacji Creative Cloud pomaga gromadzić informacje pozwalające rozwiązywać problemy z zainstalowanymi aplikacjami Adobe Creative Cloud.

Narzędzie generuje podpisany plik ZXP, który należy odesłać do firmy Adobe. Na podstawie informacji zawartych w pliku ZXP firma Adobe identyfikuje błędy oraz ulepsza programy Creative Cloud. W dowolnej chwili można otworzyć plik ZXP, aby przejrzeć zebrane informacje. Mogą one zawierać zaszyfrowany unikalny identyfikator użytkownika Adobe, numer seryjny produktu oraz informacje o debugowaniu i instalacji pliku dziennika.

Pobierając i uruchamiając narzędzie Log Collector oraz udostępniając plik ZXP firmie Adobe, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie informacji przez firmę Adobe zgodnie z opisem.

Uwaga:

Narzędzie Log Collector nie zbiera dzienników instalacji programu Acrobat. Można go jednak użyć do zbierania plików dzienników w procesie pobierania i licencjonowania programu Acrobat. Informacje na temat ręcznego lokalizowania i interpretowania plików dziennika instalacji znajdują się w artykule Rozwiązywanie problemów dotyczących instalacji przy użyciu plików dziennika | Creative Cloud.

Używanie narzędzia Log Collector

 1. Pobierz narzędzie Log Collector za pomocą jednego z poniższych łączy, w zależności od systemu operacyjnego:

 2. W zależności od systemu operacyjnego wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Windows: Kliknij dwukrotnie plik LogCollectorTool.exe. Określ lokalizację, w której chcesz wyodrębnić plik, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  • macOS: Kliknij dwukrotnie plik LogCollectorTool.dmg. Następnie kliknij dwukrotnie ikonę narzędzia Log Collector, by otworzyć narzędzie.
 3. Przeczytaj informacje o licencji, które pojawiają się na ekranie i kliknij przycisk Kontynuuj.

  Informacje o licencji narzędzia Log Collector aplikacji Creative Cloud: Windows
  Informacje o licencji: Windows
  Informacje o licencji narzędzia Log Collector aplikacji Creative Cloud: macOS
  Informacje o licencji: macOS

 4. Kliknij przycisk Kontynuuj. Narzędzie Log Collector rozpoczyna zbieranie plików dziennika i debugowania na komputerze.

 5. Zebrane pliki dziennika zostaną zapisane jako plik ZXP na pulpicie. Po ich zebraniu lokalizacja pliku pojawi się na ekranie. Kliknij przycisk Prześlij(Windows) lub Kontynuuj (macOS), by udostępnić pliki dzienników firmie Adobe. Dzienniki zostaną przesłane, a użytkownik otrzyma wiadomość z potwierdzeniem na zarejestrowany adres e-mail.

  Uwaga:

  W przypadku niezalogowania się w usłudze Creative Cloud, możesz skontaktować się z Obsługą klienta firmy Adobe w celu udostępnienia plików.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online