Dzięki aplikacji Adobe Creative Cloud na komputer można w łatwy sposób przenosić pliki z komputera do usługi przechowywania plików online Creative Cloud oraz synchronizować pliki na wielu urządzeniach. Na tej stronie znajdują się odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące wymagań aplikacji Creative Cloud na komputer oraz pracy z plikami.

Jakie typy plików można przesyłać do usługi Creative Cloud i wyświetlać w niej?

Usługa Creative Cloud umożliwia wyświetlanie wielu plików projektów bezpośrednio w przeglądarce internetowej na komputerze, tablecie czy smartfonie. Są to między innymi pliki PSD, AI, INDD, JPG, PDF, GIF, PNG, pliki programu Photoshop Touch czy Ideas.

Jakie systemy operacyjne obsługuje aplikacja Creative Cloud na komputer?

Aplikacja Creative Cloud na komputer ma następujące wymagania systemowe:

  • Mac OS 10.9 oraz nowsze wersje
  • Windows 7 oraz nowsze wersje
  • Szerokopasmowe połączenie z Internetem

Użytkownicy systemu Windows Vista lub starszego albo Mac OS 10.6.8 lub starszego nie mogą zainstalować aplikacji Creative Cloud na komputer. Muszą korzystać z programu Adobe Application Manager.

Czy mogę zainstalować aplikację Creative Cloud na komputer na więcej niż dwóch komputerach, korzystając z tego samego konta?

Nie ma ograniczenia liczby komputerów, na których można zainstalować aplikację Creative Cloud na komputer przy użyciu tego samego konta.

Pliki można synchronizować na wielu komputerach. Jednakże aktywacja jest ograniczona do dwóch komputerów na użytkownika powiązanego z członkostwem i nie można korzystać z oprogramowania na tych urządzeniach jednocześnie. 

Więcej informacji można uzyskać w warunkach użytkowania. Dowiedz się, jak dezaktywować licencję aplikacji Creative Cloud na komputerze.

Czy istnieje ograniczenie rozmiaru pliku?

Za pomocą aplikacji Creative Cloud na komputer można przesyłać pliki o maksymalnym rozmiarze 5 GB. W przypadku próby przesłania większych plików mogą wystąpić nieoczekiwane błędy.

Za witryny usługi Creative Cloud można przesyłać pliki o maksymalnym rozmiarze 1 GB. W przypadku próby przesłania większych plików mogą wystąpić nieoczekiwane błędy z przesyłaniem.

Jak zakończyć pracę aplikacji Creative Cloud na komputer?

Aby zakończyć pracę aplikacji Creative Cloud na komputer, kliknij ikonę kropek w prawym górnym rogu aplikacji Creative Cloud na komputer.

Następnie wybierz opcję Zakończ na dole menu.

Aby ponownie uruchomić aplikację Creative Cloud na komputer, znajdź ją następującej lokalizacji:

System operacyjny Mac OS: /Applications/Adobe Creative Cloud/

System operacyjny Windows 8 i 7: C:\Program Files\Adobe\Adobe Creative Cloud\ACC

Uwaga:

Ponowne uruchomienie aplikacji Creative Cloud na komputer spowoduje odświeżenie listy dostępnych aktualizacji i zainstalowanych aplikacji.

Aplikacja Creative Cloud na komputer zostanie automatycznie uruchomiona przy następnym logowaniu. Tę opcję można wyłączyć w preferencjach aplikacji.

Czy po przeniesieniu plików do lokalnego folderu Pliki usługi Creative Cloud wciąż istnieją one lokalnie? Czy są one dostępne w trybie offline?

Po przeniesieniu plików do lokalnego folderu Pliki usługi Creative Cloud, gdy aplikacja Creative Cloud na komputer jest włączona, pliki są automatycznie synchronizowane z usługą Creative Cloud. Wyświetlenie tych plików w aplikacji Finder lub Eksploratorze Windows umożliwia sprawdzenie ich statusu. Pliki aktualnie synchronizowane są oznaczone niebieskimi strzałkami, a pliki zsynchronizowane z usługą Creative Cloud zielonym znacznikiem wyboru.

W przypadku braku połączenia internetowego synchronizacja jest automatycznie wstrzymywana i jest wznawiana po przywróceniu połączenia. Po rozłączeniu możliwy jest pełny dostęp do tych plików w celu edycji. Ikony menu i paska zadań zmieniają stan, informując o tym, czy połączenie jest nawiązane czy zerwane, a także czy synchronizacja jest aktywna.

Czym różni się synchronizacja z aplikacją Creative Cloud na komputer od synchronizacji z aplikacjami Adobe Touch.

Aplikacja Creative Cloud na komputer synchronizuje pliki z komputera z usługą przechowywania plików online Creative Cloud. Synchronizacja z poziomu aplikacji Touch powoduje zsynchronizowanie projektów utworzonych w tej aplikacji z usługą przechowywania plików online Creative Cloud.

Co się stanie, jeśli usunę pliki z folderu Pliki w usłudze Creative Cloud?

Usuwanie plików jest synchronizowane z usługą Creative Cloud i wszystkimi innymi urządzeniami powiązanymi z kontem. Pliki usunięte z folderu Pliki usługi Creative Cloud są najpierw umieszczane w miejscu do archiwizacji plików na stronie Pliki. To samo dzieje się w przypadku plików usuniętych ze strony Pliki.

Przy obliczaniu limitu miejsca uwzględniane są również zarchiwizowane pliki, więc konieczne jest ich trwałe usunięcie w celu zwolnienia pamięci. Zarchiwizowane pliki można przeglądać w widoku Pliki w witrynie Creative Cloud Assets i tam je przywrócić, cofnąć ich archiwizację lub trwale usunąć w celu zwolnienia miejsca.

Jak przenosi się pliki między aplikacjami Adobe Touch i aplikacjami Creative Cloud?

Dostęp do plików przechowywanych w usłudze Creative Cloud można uzyskać z:

  • komputerów stacjonarnych i aplikacji Creative Cloud
  • przeglądarek internetowych
  • aplikacji Adobe Touch

Aby zsynchronizować pliki z komputera z aplikacją Touch, przeciągnij pliki do folderu Pliki usługi Creative Cloud lub zapisz je tam. W aplikacji Touch dotknij ikony importu, wybierz opcję Creative Cloud, a następnie dotknij pliku Creative Cloud, który chcesz przesłać.

Pliki z aplikacji Adobe Touch można również zsynchronizować z komputerem przy użyciu usługi Adobe Creative Cloud. Wszystkie pliki przesyłane do usługi Creative Cloud z aplikacji Touch znajdują się w folderze Pliki usługi Creative Cloud na komputerze. Aby uzyskać więcej informacji na temat przesyłania plików do usługi Creative Cloud z aplikacji Adobe Touch, zapoznaj się z tematem Współpraca nad folderami i bibliotekami.

W jakim porządku pliki są synchronizowane?

Pliki w folderze Pliki usługi Creative Cloud są synchronizowane alfabetycznie względem katalogów.

Czy mogę zsynchronizować dwa konta Creative Cloud?

Istnieje możliwość współpracy z innymi użytkownikami i współdzielenia folderu z poziomu konta Creative Cloud z określonymi użytkownikami usługi Creative Cloud. Wszyscy zaproszeni użytkownicy mogą wówczas współpracować nad zasobami we współdzielonym folderze. Współpracownicy mogą wyświetlać, edytować, przenosić i usuwać zawartość współdzielonego folderu, a także zmieniać nazwy. Więcej informacji można znaleźć w temacie Współpraca na folderami i bibliotekami.

Czy mogę zmienić domyślną lokalizację folderu Pliki w usłudze Creative Cloud?

Nie. W przypadku przeniesienia lub usunięcia folderu Pliki usługi Creative Cloud, gdy aplikacja Creative Cloud na komputer jest uruchomiona, zostanie wyświetlony monit o zakończenie pracy aplikacji w celu ręcznego przywrócenia folderu. Można go również przywrócić automatycznie, co spowoduje pobranie wszystkich plików z konta.

Jak zsynchronizować pliki usługi Creative Cloud z aplikacją Touch obsługującą usługę Creative Cloud?

Są dwa różne obiegi pracy do rozważenia. Można synchronizować projekty aplikacji Touch z usługą Creative Cloud, a także można importować pliki CS i obrazy z konta Creative Cloud z projektami aplikacji Touch.

Synchronizacja plików aplikacji Touch — najnowsze wersje aplikacji Adobe Photoshop Touch, Adobe Proto, Adobe Ideas oraz Adobe Collage dla systemu iOS obsługują synchronizację. Gdy synchronizacja jest włączona, pliki aplikacji macierzystej aplikacji Touch są synchronizowane z usługą Creative Cloud dla każdej aplikacji. Na przykład: po utworzeniu projektu w programie Photoshop Touch z usługą Creative Cloud synchronizowany jest tylko plik Photoshop Touch (.psdx). Ponadto te pliki są synchronizowane w folderze Pliki usługi Creative Cloud na komputerze. Po zainstalowaniu wtyczek aplikacji Touch otwórz te pliki .psdx w programie Photoshop.

Importowanie plików — nowe aplikacje Touch oferują kilka innych sposobów importowania plików do konta usługi Creative Cloud. Podczas importu można przeglądać miniaturowe reprezentacje obsługiwanych plików w usłudze Creative Cloud. Dotyczy to między innymi plików PSD, JPG, PNG, AI i INDD. Podczas importu usługa Creative Cloud tworzy reprezentacje i importuje je do projektu. Większe pliki Adobe nie są synchronizowane na urządzeniu z systemem iOS.

Czy po zapisaniu edytowanego pliku przesyłane są jedynie zmiany? Czy muszę czekać, aż przesłany zostanie ponownie cały plik?

Po zmianie pliku synchronizowany jest cały plik. Synchronizacja na poziomie bloku ani różnicowa nie są aktualnie obsługiwane.

Czy można anulować synchronizację pliku z aplikacji Touch?

Tak. Aby anulować synchronizację pliku, dotknij ikony Creative Cloud w organizerze i wyłącz synchronizację.

 

Jak mogę sprawdzić postęp w kolejce plików do synchronizacji?

Kliknięcie ikony aplikacji Creative Cloud na komputer w pasku systemowym (Windows) lub ikony na pasku menu (Mac) powoduje wyświetlenie bieżącego postępu w kolejce plików. Wyświetlany jest również szacowany czas pozostały do zakończenia procesu synchronizacji. Elementy z zielonym znacznikiem wyboru na miniaturze w folderze Pliki usługi Creative Cloud zostały zsynchronizowane. Nowe pliki lub pliki, które zostały edytowane, mają ikonę z niebieskimi strzałkami wskazującą, że aktualnie oczekują na synchronizację.

Dlaczego w systemie Mac OS widzę, że pliki są synchronizowane, ale nie widzę mojej ikony menu?

Jeśli ikona menu nie jest widoczna, w preferencjach wyświetlania lub ukrywania ikony ustawiono jej wyłączenie. Aby ją włączyć, przejdź w obszarze Creative Cloud do opcji Preferencje systemowe.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online