Często zadawane pytania dotyczące aplikacji Creative Cloud Desktop

Odpowiedzi na pewne często zadawane pytania dotyczące programu Creative Cloud Desktop.

Dzięki aplikacji Adobe Creative Cloud Desktop można w łatwy sposób przenosić pliki z komputera do usługi przechowywania plików online Creative Cloud oraz synchronizować pliki na wielu urządzeniach. Na tej stronie znajdują się odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące wymagań aplikacji Creative Cloud Desktop oraz pracy z plikami.

Jakie systemy operacyjne obsługuje aplikacja Creative Cloud Desktop?

Zaleca się, aby program Creative Cloud Desktop instalować w systemach operacyjnych Windows i Mac, które spełniają następujące wymagania:

 • Windows 10 (64-bitowy) w wersji 1903 lub nowszej do obsługi procesorów AMD, Intel i ARM
 • macOS Catalina (wersja 10.15) lub nowszy | Komputery Mac z układem Apple Silicon
 • Połączenie z Internetem

Czy mogę zainstalować aplikację Creative Cloud Desktop na więcej niż dwóch komputerach, korzystając z tego samego konta?

Nie ma ograniczenia liczby komputerów, na których można zainstalować aplikację Creative Cloud Desktop przy użyciu tego samego konta.

Indywidualna licencja Creative Cloud umożliwia instalowanie aplikacji na więcej niż jednym komputerze. Należy jednak pamiętać, że można je aktywować (logować się do nich) na dwóch komputerach naraz, a korzystać z nich — tylko na jednym komputerze naraz.

Jak zamknąć aplikację Creative Cloud Desktop?

W celu zakończenia pracy aplikacji Creative Cloud Desktop należy wykonać jedną z poniższych czynności, zależnie od wersji aplikacji:

a) Windows: Z menu Plik wybierz opcję Zakończ Creative Cloud. Możesz również użyć skrótu klawiszowego Ctrl+W. Następnie wybierz opcję Zakończ, aby potwierdzić.

b) macOS: Wybierz opcję Creative Cloud > Zakończ Creative Cloud. Możesz również użyć skrótu klawiszowego Cmd+Q. Następnie wybierz opcję Zakończ, aby potwierdzić.

Jako zakończyć pracę aplikacji Creative Cloud Desktop

a) Wybierz ikonę  trzech pionowych kropek w prawym górnym rogu.

b) Wybierz opcję Zakończ.

Zakończ pracę aplikacji Creative Cloud Desktop

Aby ponownie uruchomić aplikację Creative Cloud Desktop, należy odnaleźć ją w jednej z następujących lokalizacji:

macOS: Wybierz kolejno opcje Przejdź > Aplikacje > Adobe Creative Cloud > Adobe Creative Cloud.

Windows 8 i 7: Wybierz kolejno opcje Start > Programy > Adobe Creative Cloud.

Windows 10: Wybierz polecenie Start > Programy > Adobe Creative Cloud. 

Uwaga:

Ponowne uruchomienie aplikacji Creative Cloud Desktop spowoduje odświeżenie listy dostępnych aktualizacji i zainstalowanych aplikacji.

Aplikacja Creative Cloud Desktop zostanie automatycznie uruchomiona przy następnym logowaniu. Tę opcję można wyłączyć w preferencjach aplikacji.

Podczas próby zalogowania się w programie Creative Cloud Desktop występuje błąd. Jak rozwiązać ten problem?

Jeśli podczas logowania za pomocą programu Creative Cloud Desktop wystąpią problemy, można zalogować się za pomocą przeglądarki. Takie problemy z logowaniem za pomocą programu Creative Cloud Desktop mogą wystąpić na przykład w sytuacji, gdy konto Adobe zostało skonfigurowane w ramach konta firmowego lub szkolnego z logowaniem jednokrotnym (SSO) korzystającym z systemu takiego jak Microsoft azure.

Aby zalogować się za pomocą przeglądarki, w programie Creative Cloud Desktop wybierz polecenie Pomoc > Zaloguj się za pomocą przeglądarki.

Logowanie się za pomocą przeglądarki

Po zalogowaniu się w przeglądarce wróć do programu Creative Cloud Desktop. Sesja logowania zostanie aktywowana automatycznie.

Jakie typy plików można przesyłać do usługi Creative Cloud i wyświetlać w niej?

Usługa Creative Cloud umożliwia wyświetlanie wielu plików projektów bezpośrednio w przeglądarce internetowej na komputerze, tablecie lub smartfonie. Są to między innymi pliki PSD, AI, INDD, JPG, PDF, GIF, PNG, pliki programu Photoshop Touch i Ideas.

Czy istnieje ograniczenie rozmiaru pliku?

Do folderu Creative Cloud Files można przesyłać pliki o wielkości do 20 GB. W przypadku próby przesłania większych plików mogą wystąpić nieoczekiwane błędy.

Za pomocą sekcji Plik zsynchronizowane w serwisie internetowym Creative Cloud można przesyłać pliki o wielkości do 1 GB. W przypadku próby przesłania większych plików mogą wystąpić nieoczekiwane błędy.

Czy istnieje ograniczenie liczby plików, które można przechowywać?

Oprócz limitu przestrzeni dyskowej obowiązują także następujące limity maksymalnej liczby zasobów i folderów, które można synchronizować:

 • 350 000 plików
 • 150 000 folderów

Nie obejmuje to plików, folderów ani podfolderów udostępnianych Ci przez inne osoby. Pamiętaj też, że pliki i foldery, które nie zostały trwale usunięte, nadal wliczają się do Twojego limitu przestrzeni dyskowej w chmurze.

Co się stanie, jeśli przekroczę limit przestrzeni dyskowej w chmurze?

Program Creative Cloud Desktop synchronizuje 1 GB ponad limit przestrzeni z dowolnego urządzenia. Nowe pliki nie będą synchronizowane i pojawi się komunikat o przekroczeniu limitu. Czerwony wykrzyknik wskazuje pliki, których nie można zsynchronizować. Można jednak nadal przenosić i usuwać pliki oraz zmieniać ich nazwę. 

Upewnij się, że usunięte pliki nie zajmują cennej przestrzeni dyskowej, usuwając je trwale. Inną opcją jest zwiększenie dostępnej przestrzeni.

Czy po przeniesieniu plików do lokalnego folderu Pliki usługi Creative Cloud wciąż istnieją one lokalnie? Czy są one dostępne w trybie offline?

Po przeniesieniu plików do lokalnego folderu Pliki usługi Creative Cloud, gdy aplikacja Creative Cloud Desktop jest włączona, pliki są automatycznie synchronizowane z usługą Creative Cloud. Wyświetlenie tych plików w aplikacji Finder lub Eksploratorze Windows umożliwia sprawdzenie ich statusu. Pliki aktualnie synchronizowane są oznaczone niebieskimi strzałkami, a pliki zsynchronizowane z usługą Creative Cloud zielonym znacznikiem wyboru.

W przypadku braku połączenia internetowego synchronizacja jest automatycznie wstrzymywana i jest wznawiana po przywróceniu połączenia. Po rozłączeniu możliwy jest pełny dostęp do tych plików w celu edycji. Ikony menu i paska zadań zmieniają stan, informując o tym, czy połączenie jest nawiązane czy zerwane, a także czy synchronizacja jest aktywna.

Co się stanie, jeśli usunę pliki z folderu Pliki w usłudze Creative Cloud?

Usuwanie plików jest synchronizowane z usługą Creative Cloud i wszystkimi innymi urządzeniami powiązanymi z kontem. Pliki usunięte z folderu Creative Cloud Files są najpierw umieszczane w sekcji Usunięte w serwisie internetowym Creative Cloud.

Pliki, które nie zostały trwale usunięte, wliczają się do limitu przestrzeni. Dlatego też, aby zwolnić miejsce, trzeba trwale usunąć pliki.

W jakim porządku pliki są synchronizowane?

Pliki w folderze Pliki usługi Creative Cloud są synchronizowane alfabetycznie względem katalogów.

Czy mogę zsynchronizować dwa konta Creative Cloud?

Creative Cloud umożliwia współpracę z innymi osobami. Udostępniając folder ze swojego konta Creative Cloud wskazanym użytkownikom, można pracować wspólnie z nimi nad zasobami w tym folderze. Współpracownicy mogą przeglądać, edytować, zmieniać nazwę, przenosić lub usuwać elementy tego folderu. Więcej informacji można znaleźć w temacie Współpraca na folderami i bibliotekami.

Czy mogę zmienić domyślną lokalizację folderu Pliki w usłudze Creative Cloud?

Tak, możesz zmienić lokalizację folderu plików Creative Cloud za pomocą aplikacji Creative Cloud Desktop.

 1. Otwórz program Creative Cloud Desktop. (Kliknij ikonę na pasku zadań Windows lub pasku menu macOS).

 2. Wybierz ikonę aktywności w chmurze  w prawym górnym rogu, a następnie ikonę koła zębatego , aby otworzyć ekran Preferencje.

  Otwórz opcje synchronizacji na ekranie Preferencje

 3. Wybierz ikonę obok opcji Lokalizacja folderu i wybierz nową lokalizację folderu.

  Zmiana lokalizacji folderu Pliki w usłudze Creative Cloud

 4. Po wyświetleniu monitu kliknij opcję Przenieś, aby potwierdzić zmianę lokalizacji.

  Przenoszenie folderu plików

 5. Gdy lokalizacja zostanie zmieniona, kliknij przycisk Gotowe, aby zamknąć okno Preferencje.

Czy po zapisaniu edytowanego pliku przesyłane są jedynie zmiany?

Po wprowadzeniu modyfikacji pliku jest on w całości synchronizowany ponownie. 

Jak mogę sprawdzić postęp w kolejce plików do synchronizacji?

Kliknięcie ikony aplikacji Creative Cloud Desktop w pasku systemowym (Windows) lub ikony na pasku menu (Mac) powoduje wyświetlenie bieżącego postępu w kolejce plików. Wyświetlany jest również szacowany czas pozostały do zakończenia procesu synchronizacji. Elementy z zielonym znacznikiem wyboru na miniaturze w folderze Pliki usługi Creative Cloud zostały zsynchronizowane. Nowe pliki lub pliki, które zostały edytowane, mają ikonę z niebieskimi strzałkami wskazującą, że aktualnie oczekują na synchronizację.

Jeśli korzystasz z najnowszej wersji aplikacji Creative Cloud Desktop, wybierz ikonę aktywności w chmurze  w prawym górnym rogu. Zostanie wyświetlony postęp w ramach kolejki plików do synchronizacji.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto