Podręcznik użytkownika Anuluj

Wycofanie funkcji synchronizowanych plików Creative Cloud

 1. Podręcznik użytkownika Creative Cloud
 2. Wprowadzenie do Creative Cloud
  1. Popularne pytania | Creative Cloud
  2. Wymagania systemowe Creative Cloud
  3. Synchronizacja plików z usługą Creative Cloud | Znane problemy
 3. Pobieranie, instalowanie, konfigurowanie i aktualizacja
  1. Pobieranie aplikacji Creative Cloud
  2. Otwieranie aplikacji Creative Cloud
  3. Przestrzeń robocza Początkowa
  4. Aktualizacja aplikacji Creative Cloud
  5. Zmiana języka aplikacji Creative Cloud
  6. Odinstalowywanie konsoli Creative Cloud
  7. Odinstalowywanie lub usuwanie aplikacji Creative Cloud
 4. Zarządzanie kontem
  1. Przekształcanie wersji próbnej Creative Cloud w płatny plan
  2. Resetowanie hasła Adobe
  3. Zmiana planu Adobe
  4. Zmiana danych karty kredytowej i adresu do rozliczeń
  5. Wyświetlanie i pobieranie faktury Adobe albo wysyłanie jej na e-mail
  6. Korygowanie problemu z niepowodzeniem lub brakiem płatności
  7. Anulowanie okresu próbnego lub subskrypcji produktu Adobe
 5. Usługi Creative Cloud
  1. Korzystanie z usługi Adobe Stock w aplikacjach Creative Cloud
  2. Korzystanie z usługi Adobe Fonts w aplikacjach Creative Cloud
  3. Usługa Creative Cloud Market nie jest już dostępna
 6. Usługi współpracy i przestrzeni dyskowej
  1. Co to są pliki w chmurze?
  2. pliki w chmurze | Częste pytania
  3. Tworzenie plików w chmurze lub konwertowanie dokumentów na taki format
  4. Konfigurowanie dokumentów w chmurze do używania w trybie offline
  5. Przywracanie wcześniejszej wersji pliku w chmurze
  6. Udostępnianie prac do komentowania
  7. Dlaczego nie widzę moich plików w chmurze, pracując w trybie offline?
  8. Biblioteki Creative Cloud
  9. Wspólna praca nad folderami i bibliotekami Creative Cloud
  10. Często zadawane pytania dotyczące usługi współpracy
  11. Synchronizacja plików za pomocą przestrzeni dyskowej w chmurze
  12. Sprawdzanie dostępnej przestrzeni dyskowej w chmurze
  13. Ustawianie opcji synchronizacji
  14. Wycofanie funkcji synchronizowanych plików Creative Cloud
  15. Pobieranie zawartości zsynchronizowanych plików
 7. Aplikacje mobilne Creative Cloud
  1. Popularne pytania | Aplikacje mobilne
  2. Adobe Creative Cloud na urządzenia mobilne
 8. Przedsiębiorstwa i zespoły
  1. Materiały szkoleniowe i pomoc techniczna dla przedsiębiorstw
  2. Materiały do nauki i pomoc techniczna do rozwiązań dla zespołów
  3. Podręcznik rozpoczynania pracy dla członków zespołu

Funkcja „Synchronizowane pliki” w chmurze Creative Cloud jest obecnie wycofywana. Od 1 lutego 2024 r. Adobe zacznie wycofywać funkcję Synchronizowane pliki Creative Cloud we wszystkich planach bezpłatnych i płatnych dla użytkowników indywidualnych niezwiązanych z kontem Creative Cloud dla zespołów lub Creative Cloud dla przedsiębiorstw.

Czym są synchronizowane pliki w usłudze Creative Cloud?

Usługa Creative Cloud umożliwiała użytkownikom indywidualnym zapisywanie plików na urządzeniach lokalnych w folderze o nazwie Creative Cloud Files. Zawartość tego folderu można synchronizować z przydzieloną użytkownikowi przestrzenią dyskową w chmurze (czyli kopiować do tej przestrzeni) w ramach procesu działającego na urządzeniu lokalnym. Dostęp do plików można uzyskać lokalnie na urządzeniu, korzystając z folderu Creative Cloud Files, lub na stronie internetowej Creative Cloud, otwierając menu Uruchom więcej i wybierając opcję Zsynchronizowane pliki. Foldery i pliki zsynchronizowane w ten sposób z chmurą Creative Cloud można także udostępniać innym użytkownikom Creative Cloud. Funkcja synchronizacji plików Creative Cloud jest także zintegrowana z niektórymi aplikacjami mobilnymi Adobe, takimi jak Photoshop, Express, Rush i Fresco, jako narzędzie do przesyłania plików między urządzeniami.

Po wycofaniu funkcji Synchronizowane pliki nowi użytkownicy indywidualni Creative Cloud (w planach bezpłatnych i płatnych) nie będą już mogli korzystać z funkcji synchronizacji plików Creative Cloud i powiązanej przestrzeni dyskowej w chmurze na zasoby plikowe.

Adobe w dalszym ciągu oferuje i obsługuje przestrzeń dyskową w chmurze oraz synchronizację w ramach oferty Creative Cloud dzięki takim funkcjom, jak pliki w chmurze, biblioteki Creative Cloud, przestrzeń dyskowa w chmurze programu Lightroom oraz przestrzeń dyskowa w chmurze programu Frame.io. Ta zmiana nie ma wpływu na żadne z rozwiązań przestrzeni dyskowej w chmurze.

Jaki to ma na mnie wpływ?

Użytkownik planu osobistego, który przechowuje zawartość w lokalnym folderze Creative Cloud Files, ma włączoną synchronizację plików, przesyła tę zawartość plikową bezpośrednio na kartę Synchronizowane pliki w serwisie internetowym Creative Cloud lub korzysta z funkcji synchronizowanych plików Creative Cloud w celu udostępniania folderów i plików, odczuje następujące zmiany: 

Od 1 lutego 2024 r. firma Adobe rozpocznie wycofywanie usługi synchronizacji Creative Cloud z komputerem stacjonarnym oraz funkcji udostępniania folderów i plików za pomocą funkcji Synchronizowane pliki Creative Cloud. Pliki znajdujące się w lokalnym folderze Creative Cloud Files nie będą już kopiowane do przestrzeni dyskowej w chmurze, a te już skopiowane do chmury zostaną usunięte. Pliki i foldery udostępnione innym użytkownikom za pomocą sekcji Synchronizowane pliki nie będą już dostępne. Wszystkie aplikacje Adobe korzystające z funkcji synchronizacji plików Creative Cloud w celu umożliwienia użytkownikom udostępniania plików na różnych urządzeniach usuną tę integrację

Wszystkie zasoby przechowywane w lokalnym folderze Creative Cloud Files na urządzeniu pozostaną nienaruszone i użytkownik zachowa nad nimi pełną kontrolę. Użytkownik może pozostawić zasoby w folderze Creative Cloud Files lub przenieść je do innych usług przestrzeni dyskowej obsługiwanych przez Adobe, takich jak zasoby Frame.io lub Adobe Experience Manager (AEM), albo skorzystać z usług przestrzeni dyskowej w chmurze innych firm, które zapewniają funkcję synchronizacji. 

Folder Creative Cloud Files nie będzie już ukrywany po wylogowaniu z Creative Cloud. Nazwa folderu zostanie zmieniona na Creative Cloud Files + <typ konta> + <nazwa_profilu> + <e-mail> + <GUID> (na przykład: Creative Cloud Files konto osobiste email@abc.com ####@AdobeID). Użytkownik może zmieniać nazwę tego folderu według własnego uznania. 

Dlaczego Adobe wycofuje usługę synchronizacji plików Creative Cloud? 

Usługa synchronizacji plików Creative Cloud zapewnia ogólne możliwości przechowywania w chmurze, co nie jest bezpośrednio powiązane z misją firmy Adobe, jakim jest wspieranie kreatywnej współpracy. Adobe będzie w dalszym ciągu inwestować w specjalnie zaprojektowane usługi dla twórców, umożliwiające dostęp do ich twórczości na różnych urządzeniach i w różnych aplikacjach oraz pozwalające na współpracę z innymi twórcami i zainteresowanymi stronami. 

Czy istnieje alternatywa dla opcji Synchronizowane pliki Creative Cloud?

Adobe oferuje szereg rozwiązań opartych na chmurze dostosowanych do Twoich potrzeb. Dokumenty w chmurze, dostępne w programach Photoshop, Illustrator, Fresco i Adobe Express, umożliwiają zapisywanie prac i dostęp do nich na komputerach stacjonarnych, urządzeniach mobilnych i w przeglądarkach internetowych. Biblioteki Creative Cloud, dostępne w aplikacjach Creative Cloud i w programie Adobe Express, umożliwiają porządkowanie, ponowne wykorzystywanie oraz udostępnianie zasobów kreatywnych i powiązanych z marką. Frame.io, wchodzący w skład w większości planów subskrypcyjnych Creative Cloud, umożliwia udostępnianie, przechowywanie i przeglądanie szerokiego zakresu typów plików w Internecie i na urządzeniach mobilnych.

Dokumenty w chmurze

Dokumenty w chmurze to pliki, które są tworzone w chmurze i które można otwierać w obsługujących je aplikacjach. Dzięki plikom w chmurze Twoje prace są zawsze uaktualniane na wszystkich urządzeniach, gdziekolwiek jesteś. Mogą z nich korzystać następujące aplikacje: Photoshop, Illustrator, Fresco i Adobe Express. Dokumenty w chmurze umożliwiają także zapisywanie prac w jednej zgodnej z tym formatem aplikacji i otwieranie ich w innej zgodnej aplikacji bez utraty wierności. Funkcja automatycznego zapisywania umożliwia szybkie przeglądanie dowolnej wcześniejszej wersji dokumentu.

Biblioteki Creative Cloud

Biblioteki Creative Cloud umożliwiają gromadzenie w jednym miejscu wszystkich elementów graficznych związanych z konkretnym projektem, klientem lub zespołem i korzystanie z nich w aplikacjach Creative Cloud i w programie Adobe Express. Biblioteki zapewniają Tobie i Twojemu zespołowi dostęp do tych samych zasobów marki w projekcie przez cały jego cykl trwania, pozwalając zbierać, organizować i udostępniać zasoby marki utworzone w różnych aplikacjach na potrzeby projektu lub klienta — od palet kolorów i stylów znaków po znaki logo, mnemoniki i zatwierdzone obrazy. 

Frame.io

Frame.io umożliwia udostępnianie, przeglądanie i zatwierdzanie plików kreatywnych w Internecie i na urządzeniach mobilnych, od filmów po obrazy, pliki PDF i nie tylko. Można błyskawicznie przesyłać pliki dowolnego typu; organizować i udostępniać materiały partnerom kreatywnym, aby wszyscy uczestnicy projektu mieli dostęp do odpowiednich multimediów, kiedy ich potrzebują; udostępniać niestandardowe prezentacje marki i przeglądać łącza, aby zebrać opinie zainteresowanych osób; uzyskiwać dostęp do tych opinii w aplikacjach Creative Cloud, takich jak Premiere, i z łatwością wysyłać kolejną wersję do zatwierdzenia.

 

Jak użytkownicy zostaną powiadomieni o wycofaniu funkcji synchronizowania plików w usłudze Creative Cloud? 

Wszyscy użytkownicy, których dotyczy zmiana, otrzymają techniczną wiadomość e-mail co najmniej 90 dni przed wyłączeniem usługi Synchronizowane pliki Creative Cloud. Ponadto 30 dni przed rozpoczęciem usuwania odnośnych plików z przestrzeni dyskowej w chmurze zostanie wysłana kolejna wiadomość techniczna. Przypominamy, że wszystkie pliki przechowywane na lokalnych urządzeniach w folderze Creative Cloud Files pozostaną nienaruszone. Zmieni się jednak nazwa folderu. Więcej informacji o zmianie nazwy folderu podano niżej. 

Gdzie na urządzeniu lokalnym znajduje się folder Creative Cloud Files?

Zawartość folderu Creative Cloud Files można znaleźć, przechodząc do poniższej ścieżki:

Windows

C:\Users\<Nazwa użytkownika>\Creative Cloud Files

macOS

Mac HD/Users/<Nazwa użytkownika>/Creative Cloud Files

Uwaga:

Folder ten może być ukryty, jeśli użytkownik nie jest zalogowany do usługi Creative Cloud. <Nazwa użytkownika> to nazwa konta bieżącego użytkownika.

Od 1 lutego 2024 r. folder Creative Cloud Files nie będzie już ukrywany po wylogowaniu z Creative Cloud. Nazwa folderu zostanie zmieniona na Creative Cloud Files + <typ konta> + <nazwa_profilu> + <e-mail> + <GUID> (na przykład: Creative Cloud Files konto osobiste email@abc.com ####@AdobeID). Użytkownik może zmieniać nazwę tego folderu według własnego uznania.

Co mam zrobić dalej?

Twoje zasoby pozostaną w folderze Creative Cloud Files na urządzeniu lokalnym. Adobe sugeruje utworzenie kopii zapasowej plików lokalnie w rozwiązaniu obsługiwanym przez Adobe, takim jak Frame.io, lub u zewnętrznego dostawcy usług magazynowania w chmurze. Zaloguj się na konto Adobe na urządzeniu lokalnym, aby zsynchronizować najnowsze wersje zasobów przed 1 lutego 2024 r. 

Jak pobrać kopię swoich plików na komputer?

Wskazówka:

Jeśli używasz komputera stacjonarnego, upewnij się, że synchronizacja plików jest włączona.

Jeśli chcesz pobrać pliki przed 1 lutego 2024 r.:

 1. Otwórz program Creative Cloud Desktop, wybierając wybierz ikonę  na pasku zadań systemu Windows lub pasku menu systemu macOS.

 2. Wybierz ikonę aktywności w chmurze  w prawym górnym rogu, która wskazuje status synchronizacji.

 3. Jeśli synchronizacja jest wstrzymana, kliknij ikonę odtwarzania, aby ją wznowić.

Po włączeniu synchronizacji cała zsynchronizowana zawartość będzie znajdować się na Twoim urządzeniu lokalnym w następujących folderach docelowych: 

Windows

C:\Users\<Nazwa użytkownika>\Creative Cloud Files

macOS

Mac HD/Users/<Nazwa użytkownika>/Creative Cloud Files

Możesz wykonać kopię tych plików lub wyeksportować je do wybranego miejsca docelowego. Pliki te pozostaną w Twoim folderze lokalnym i będziesz mieć do nich zawsze dostęp.

Od 1 lutego 2024 r. nazwa folderu zostanie zmieniona na Creative Cloud Files + <typ konta> + <nazwa_profilu> + <e-mail> + <GUID>. Przykład: Creative Cloud Files Personal Account email@abc.com ####@AdobeID. Użytkownik może zmieniać nazwę tego folderu według własnego uznania.

Jak pobrać kopię swoich plików na urządzenie mobilne?

 1. Przejdź do podfolderu zawierającego pliki, które chcesz pobrać.

 2. Aby pobrać te pliki, wybierz 3 kropki w prawym dolnym rogu każdego pliku i kliknij opcję pobierz.

Uwaga:

Aby umożliwić pobieranie zsynchronizowanych plików między 1 lutego 2024 r. a 2 marca 2024 r., udostępniono specjalną funkcję pobierania ich w pakietach. Więcej informacji podano tutaj.

Co się stanie z plikami w folderach Creative Cloud Files na moich urządzeniach lokalnych?

Pliki te pozostaną w folderze Creative Cloud Files na lokalnym urządzeniu i nie zostaną usunięte podczas tego procesu. Łącza lub udostępnione pliki nie będą już widoczne i dostępne dla innych. 

Od 1 lutego 2024 r. folder Creative Cloud Files nie będzie już ukrywany po wylogowaniu z Creative Cloud. Nazwa folderu zostanie zmieniona na Creative Cloud Files + <typ konta> + <nazwa_profilu> + <e-mail> + <GUID> (na przykład: Creative Cloud Files konto osobiste email@abc.com ####@AdobeID). Użytkownik może zmieniać nazwę tego folderu według własnego uznania.

Czy dotyczy to kont w planach dla przedsiębiorstw lub zespołów?

W przypadku użytkowników mających jeden z planów biznesowych Adobe — Creative Cloud dla przedsiębiorstw lub Creative Cloud dla zespołów — harmonogram wycofywania funkcji Synchronizowane pliki będzie inny. Dodatkowe informacje można znaleźć tutaj

Więcej podobnych

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online