Błąd pobierania 403 podczas uruchamiania aplikacji Creative Cloud na komputer

Dowiedz się, co zrobić, gdy wystąpi błąd 403 podczas uruchamiania aplikacji Creative Cloud na komputer.

Napraw błąd 403 w aplikacji Creative Cloud na komputer

Po uruchomieniu aplikacji Creative Cloud na komputer może pojawić się następujący błąd:

„Błąd pobierania. Naciśnij przycisk Ponów próbę, aby spróbować jeszcze raz, albo skontaktuj się z działem obsługi klienta. (403)”

Aby naprawić ten błąd, pobierz najnowszą wersję aplikacji Creative Cloud na komputer.

  1. Pobierz aplikację Creative Cloud na komputer.

  2. Uruchom pobrany plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jeśli błąd nadal występuje, zapoznaj się z tematem Błąd podczas pobierania lub aktualizowania aplikacji Creative Cloud.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto