Błąd podczas pobierania lub aktualizowania aplikacji Creative Cloud

Znajdź i rozwiąż błędy pojawiające się podczas pobierania, instalowania lub aktualizowania aplikacji Creative Cloud.

Opisy i rozwiązania błędów

Problem

Podczas próby pobierania, instalowania lub aktualizowania aplikacji Creative Cloud pojawia się komunikat o błędzie.

Rozwiązanie: Znajdź typ błędu

Komunikat o błędzie jest związany z niepomyślnym ukończeniem pobierania. Numery błędów i zalecane rozwiązania znajdują się w poniższej tabeli. Użyj powyższego filtra, aby szybciej znaleźć błąd.

Jeśli błąd nie znajduje się w tabeli, zapoznaj się z tematem Rozwiązywanie problemów z siecią i łącznością w niniejszym dokumencie.

Błędy pobierania

Tekst

Błąd

Rozwiązanie

Pobierz

-60

Zainstaluj wersję próbną aplikacji, którą próbujesz zainstalować. Zapoznaj się z tematem Błąd -60 pobieranie produktów.

Pobierz

49

Instalator nie mógł uzyskać dostępu do krytycznego pliku/katalogu; patrz Błąd 49 podczas pobierania aplikacji Creative Cloud.

Błędy instalacji

Tekst

Błąd

Rozwiązanie

Instalacja

Kod zakończenia 6

Instalacja

Kod zakończenia 7

Instalacja

Kod błędu 43

Uwaga:

Więcej błędów instalacji i uruchamiania, które nie zostały wymienione w powyższej tabeli, znajduje się w temacie Błędy dzienników instalacji i uruchomienia.

Błędy aktualizacji

Możesz sprawdzić dostępność aktualizacji w aplikacji Creative Cloud na komputer. W zależności od wersji aplikacji Creative Cloud na komputer wykonaj jedną z poniższych czynności:

Sprawdź opcję Aktualizacje w sekcji Aplikacje w lewym panelu aplikacji.

Aktualizacja aplikacji CCD

Kliknij ikonę trzech ustawionych pionowo kropek w prawym górnym rogu aplikacji i wybierz opcję Sprawdź aktualizacje aplikacji w menu.

Aktualizacja aplikacji Thor

Użyj poniższego schematu do rozwiązywania błędów, które występują podczas próby aktualizacji aplikacji.

Tekst

Błąd

Rozwiązanie

Aktualizacja

U43M1D200

Uszkodzone pobieranie. Kliknij przycisk Anuluj, odczekaj kilka minut i spróbuj ponownie.

Aktualizacja

U43M1D204

Uszkodzone pobieranie. Kliknij przycisk Anuluj, odczekaj kilka minut i spróbuj ponownie. Rozmiar pliku określony w manifeście jest niezgodny z rzeczywistym rozmiarem pliku.

Aktualizacja

U43M1D205

Uszkodzone pobieranie.
Kliknij przycisk Anuluj, odczekaj kilka minut i spróbuj ponownie. Pliku nie ma w określonej lokalizacji na serwerze aktualizacji.

Aktualizacja

U43M1D207

Uszkodzone pobieranie. Kliknij przycisk Anuluj, odczekaj kilka minut i spróbuj ponownie.
Podpis pobranego pliku jest nieprawidłowy.

Aktualizacja

U43M1D214

Uszkodzone pobieranie. Kliknij przycisk Anuluj, odczekaj kilka minut i spróbuj ponownie.

Aktualizacja

U44M1P7

Uwaga:

Jeśli na komputerze znajdują się wersje wstępne aplikacji Creative Cloud lub Creative Suite, mogą powodować konflikty z nowymi instalacjami. Narzędzie Adobe Creative Cloud Cleaner usuwa dane instalacyjne wersji wstępnych. Zobacz temat Rozwiązywanie problemów z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner.

Rozwiązywanie problemów z siecią i łącznością

Problem

Podczas próby pobierania, instalowania lub aktualizowania aplikacji Creative Cloud pojawia się komunikat o błędzie połączenia sieciowego lub stabilności.

Rozwiązanie

W przypadku połączenia z siecią zarządzaną przez użytkownika lub domową zapoznaj się z krokami rozwiązywania problemów z łącznością opisanymi w temacie Rozwiązywanie problemów z połączeniem.

Po upewnieniu się, że nie występuje błąd konfiguracji lub oprogramowania, istnieje możliwość wystąpienia błędu dotyczącego jakości usługi podczas pobierania dużych plików. Wypróbuj inne połączenie z Internetem:

  • Skorzystaj z połączenia przewodowego zamiast bezprzewodowego.
  • Użyj innego kabla i portu Ethernet.
  • Pobierz plik za pośrednictwem innego dostawcy usług internetowych.

Konfiguracja zapory sieciowej

Problem

Użytkownicy zgłaszali przypadki, w których ustawienia zapory programowej/sprzętowej powodowały występowanie błędów pobierania. Najczęściej spotykanym błędem w tym przypadku jest błąd 205. Inne błędy mogą wynikać z konfiguracji zapory programowej/sprzętowej.

Rozwiązanie

W przypadku połączenia z siecią zarządzaną skontaktuj się z administratorem sieci lub zapoznaj się z sekcją Punkty końcowe sieci Adobe Creative Cloud, aby uzyskać informacje na temat sposobu konfiguracji zapory zgodnie z wymogami pobierania i usług Creative Cloud.

Sposób sprawdzania dzienników pobierania

Dzienniki pobierania komputera zawierają szczegółowe informacje na temat konkretnych przyczyn poszczególnych błędów pobierania.

W przypadku powtarzających się błędów pobierania można sprawdzić dzienniki pobierania, aby znaleźć więcej informacji na temat przyczyn błędów pobierania.

Dzienniki pobierania znajdują się w następujących lokalizacjach:

  • macOS: ~/Library/Logs/AdobeDownload/
  • Windows: %temp%\AdobeDownload\  (wklej ten adres w polu Start > Szukaj, aby znaleźć dziennik)

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?