Znajdź i rozwiąż błędy pojawiające się podczas pobierania, instalowania lub aktualizowania aplikacji Creative Cloud.

Opisy i rozwiązania błędów

Problem

Podczas próby pobierania, instalowania lub aktualizowania aplikacji Creative Cloud pojawia się komunikat o błędzie.

Rozwiązanie: Znajdź typ błędu

Komunikat o błędzie jest związany z niepomyślnym ukończeniem pobierania. Numery błędów i zalecane rozwiązania znajdują się w poniższej tabeli. Użyj powyższego filtra, aby szybciej znaleźć błąd.

Jeśli błąd nie znajduje się w tabeli, zapoznaj się z tematem Rozwiązywanie problemów z siecią i łącznością w niniejszym dokumencie.

Błędy pobierania

Tekst Błąd Rozwiązanie
Pobierz -60 Zainstaluj wersję próbną aplikacji, którą próbujesz zainstalować. Zapoznaj się z tematem Błąd -60 pobieranie produktów.
Pobierz 49 Instalator nie mógł uzyskać dostępu do krytycznego pliku/katalogu; patrz Błąd 49 podczas pobierania aplikacji Creative Cloud.

Błędy instalacji

Tekst Błąd Rozwiązanie
Instalacja Kod zakończenia 6 Zobacz temat Błędy instalacji z kodem zakończenia 6 lub 7.
Instalacja Kod zakończenia 7 Zobacz temat Błędy instalacji z kodem zakończenia 6 lub 7.
Instalacja Kod błędu 43 Zobacz temat Błąd 43 podczas instalowania aplikacji Creative Cloud na komputer.

Uwaga:

Więcej błędów instalacji i uruchamiania, które nie zostały wymienione w powyższej tabeli, znajduje się w temacie Błędy dzienników instalacji i uruchomienia.

Błędy aktualizacji

Dostępność aktualizacji można sprawdzić, klikając ikonę koła zębatego znajdującą się w prawym górnym rogu aplikacji Creative Cloud na komputer, a następnie wybierając z menu podręcznego opcję Wyszukaj aktualizacje aplikacji. Użyj poniższego schematu do rozwiązywania błędów, które występują podczas próby aktualizacji aplikacji.

Tekst Błąd Rozwiązanie
Aktualizacja U43M1D200 Uszkodzone pobieranie. Kliknij przycisk Anuluj, odczekaj kilka minut i spróbuj ponownie.  Nieznany błąd.
Aktualizacja U43M1D204 Uszkodzone pobieranie. Kliknij przycisk Anuluj, odczekaj kilka minut i spróbuj ponownie. Rozmiar pliku określony w manifeście jest niezgodny z rzeczywistym rozmiarem pliku.
Aktualizacja U43M1D205 Uszkodzone pobieranie. Kliknij przycisk Anuluj, odczekaj kilka minut i spróbuj ponownie. Pliku nie ma w określonej lokalizacji na serwerze aktualizacji.
Aktualizacja U43M1D207 Uszkodzone pobieranie. Kliknij przycisk Anuluj, odczekaj kilka minut i spróbuj ponownie. Podpis pobranego pliku jest błędny.
Aktualizacja U43M1D214 Uszkodzone pobieranie. Kliknij przycisk Anuluj, odczekaj kilka minut i spróbuj ponownie.
Aktualizacja U44M1P7 Zapoznaj się z tematem Instalacja nie powiodła się, błąd U44M1P7.

Uwaga:

Jeśli na komputerze znajdują się wersje wstępne aplikacji Creative Cloud lub Creative Suite, mogą powodować konflikty z nowymi instalacjami. Narzędzie Adobe Creative Cloud (CC) Cleaner usuwa dane instalacyjne wersji wstępnych. Zobacz temat Rozwiązywanie problemów z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner.

Rozwiązywanie problemów z siecią i łącznością

Problem

Podczas próby pobierania, instalowania lub aktualizowania aplikacji Creative Cloud pojawia się komunikat o błędzie połączenia sieciowego lub stabilności.

Rozwiązanie

W przypadku połączenia z siecią zarządzaną przez użytkownika lub domową zapoznaj się z krokami rozwiązywania problemów z łącznością opisanymi w temacie Rozwiązywanie problemów z połączeniem.

Po upewnieniu się, że nie występuje błąd konfiguracji lub oprogramowania, istnieje możliwość wystąpienia błędu dotyczącego jakości usługi podczas pobierania dużych plików. Wypróbuj inne połączenie z Internetem:

  • Skorzystaj z połączenia przewodowego zamiast bezprzewodowego.
  • Użyj innego kabla i portu Ethernet.
  • Pobierz plik za pośrednictwem innego dostawcy usług internetowych.

Jeśli powyższe rozwiązania nie pozwalają na usunięcie błędu, można spróbować pobrać aplikację bezpośrednio. Należy wpisać identyfikator Adobe ID i hasło, aby uzyskać dostęp do serwisu.

Konfiguracja zapory sieciowej

Problem

Użytkownicy zgłaszali przypadki, w których ustawienia zapory programowej/sprzętowej powodowały występowanie błędów pobierania. Najczęściej spotykanym błędem w tym przypadku jest błąd 205. Inne błędy mogą wynikać z konfiguracji zapory programowej/sprzętowej.

Rozwiązanie

W przypadku połączenia z siecią zarządzaną skontaktuj się z administratorem sieci lub zapoznaj się z sekcją Punkty końcowe sieci Adobe, aby uzyskać informacje na temat sposobu konfiguracji zapory zgodnie z wymogami pobierania i usług Creative Cloud.

Sposób sprawdzania dzienników pobierania

Dzienniki pobierania komputera zawierają szczegółowe informacje na temat konkretnych przyczyn poszczególnych błędów pobierania.

W przypadku powtarzających się błędów pobierania można sprawdzić dzienniki pobierania, aby znaleźć więcej informacji na temat przyczyn błędów pobierania.

Dzienniki pobierania znajdują się w następujących lokalizacjach:

  • Mac OS: ~/Library/Logs/AdobeDownload/
  • Windows: %temp%\AdobeDownload\ (wklej ten adres w polu Start > Szukaj, aby znaleźć dziennik)

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online