Naprawianie kodu błędu 160 podczas instalowania aplikacji Creative Cloud | Zaawansowane kroki dla systemu Windows

Podczas instalowania aplikacji Creative Cloud w systemie Windows występuje kod błędu 160? Jeśli jesteś doświadczonym użytkownikiem, wykonaj podane kroki.

Co oznacza pojawienie się błędu 160?

Podczas próby instalacji aplikacji Creative Cloud występuje poniższy błąd:

Exit Code: 160
-------------------------------------- Summary --------------------------------------
- 2 fatal error(s), 0 error(s), 2 warnings(s)
FATAL: Error (Code = 160) executing in command 'SetRegistryValueCommand' for package:
'AdobePhotoshop17-Core_x64', version:17.0.1.159
FATAL: Error occurred in install of package (Name: AdobePhotoshop17-Core_x64 Version: 17.0.1.159).
Error code: '160'
WARN: Error Setting Registry - Start 64-bit:1 root:2
key:SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\Photoshop.exe name:Default
type:REG_SZ data:C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015.5\Photoshop.exe. Check for
Registry permissions. (Error: Error 5 Access is denied.)

Problem występuje, gdy nie masz wymaganych uprawnień do kluczy rejestru.

Jak naprawić błąd 160?

 1. Naciśnij przycisk Windows + R, aby otworzyć okno Uruchamianie. W polu Otwórz wpisz regedit, a następnie wybierz przycisk OK.

  Uruchom polecenie regedit

 2. Przejdź do klucza rejestru widocznego w błędzie opisanym w komunikacie.

  Przejdź do klucza rejestru

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy klucz rejestru i wybierz opcję Uprawnienia.

  Uprawnienia

 4. W sekcji Grupa lub na liście nazw użytkowników wybierz użytkownika, któremu chcesz przyznać pełną kontrolę nad kluczem rejestru.

 5. W sekcji Uprawnienia dla danej nazwy, oznaczającej użytkownika, któremu nadajesz pełną kontrolę nad kluczem, zaznacz pole wyboru Zezwalaj dla opcji Pełna kontrola.

  Pełna kontrola

 6. Jeśli nie można nadać uprawnień, wybierz opcję Zaawansowane i sprawdź właściciela rejestru. Zmień go z „Systemu” na konto użytkownika, na które się zalogowano. Zaznacz opcję Zamień właściciela dla podkontenerów i obiektów i wybierz opcję OK.

  Zmień właściciela

 7. Powtórz te kroki dla całego drzewa rejestru.

  W powyższym przykładzie należy wykonać te kroki dla każdego poddrzewa w rejestrze SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto