Gdy aktywna synchronizacja została już zainicjowana po naciśnięciu opcji Wstrzymaj i ponownym uruchomieniu aplikacji Creative Cloud na komputer lub komputera, panel Pliki jest pusty i wyświetla się wyłącznie koło postępu, które wciąż się obraca.

Panel Pliki z obracającym się kołem postępu
Panel Pliki | Koło postępu wciąż się obraca

Rozwiązanie

Wypróbuj poniższe rozwiązania, aby rozwiązać problem.

Rozwiązanie 1

Przytrzymaj klawisz Ctrl, równocześnie przyciskając przycisk „Zakończ” w obszarze Preferencje. Ten krok powoduje skasowanie wszystkich powiązanych z CCDA procesów takich jak Adobe Desktop Service, CoreSync, itp.

Rozwiązanie 2

Odinstaluj aplikację klasyczną Creative Cloud Desktop przy użyciu dezinstalatora dostępnego pod adresem https://helpx.adobe.com/creative-cloud/help/uninstall-creative-cloud-desktop-app.html, a następnie zainstaluj ją ponownie. 

Uwaga:

Nie jest wymagane ponowne uruchomienie systemu Windows lub MAC.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online