W panelu Pliki wyświetlane jest obracające się koło postępu

Gdy aktywna synchronizacja została już zainicjowana, po naciśnięciu opcji Wstrzymaj i ponownym uruchomieniu programu Creative Cloud Desktop lub samego komputera panel Pliki jest pusty i wyświetlane jest wyłącznie koło postępu, które wciąż się obraca.

Panel Pliki z obracającym się kołem postępu
Panel Pliki | Koło postępu wciąż się obraca

Rozwiązanie

Wypróbuj poniższe rozwiązania, aby rozwiązać problem.

Rozwiązanie 1

Przytrzymaj klawisz Ctrl, równocześnie naciskając przycisk „Zakończ” w obszarze Preferencje. Ten krok powoduje skasowanie wszystkich powiązanych z CCDA procesów takich jak Adobe Desktop Content Synchronizer itd.

Rozwiązanie 2

Odinstaluj program Creative Cloud Desktop przy użyciu dezinstalatora dostępnego pod adresem https://helpx.adobe.com/pl/creative-cloud/help/uninstall-creative-cloud-desktop-app.html, a następnie zainstaluj go ponownie.

Nie jest wymagane ponowne uruchomienie systemu Windows lub MAC.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto