Podręcznik użytkownika Anuluj

Odinstalowywanie programu Creative Cloud Desktop

 1. Podręcznik użytkownika Creative Cloud
 2. Wprowadzenie do Creative Cloud
  1. Popularne pytania | Creative Cloud
  2. Wymagania systemowe Creative Cloud
  3. Synchronizacja plików z usługą Creative Cloud | Znane problemy
 3. Pobieranie, instalowanie, konfigurowanie i aktualizacja
  1. Pobieranie aplikacji Creative Cloud
  2. Otwieranie aplikacji Creative Cloud
  3. Przestrzeń robocza Początkowa
  4. Aktualizacja aplikacji Creative Cloud
  5. Zmiana języka aplikacji Creative Cloud
  6. Odinstalowywanie konsoli Creative Cloud
  7. Odinstalowywanie lub usuwanie aplikacji Creative Cloud
 4. Zarządzanie kontem
  1. Przekształcanie wersji próbnej Creative Cloud w płatny plan
  2. Resetowanie hasła Adobe
  3. Zmiana planu Adobe
  4. Zmiana danych karty kredytowej i adresu do rozliczeń
  5. Wyświetlanie i pobieranie faktury Adobe albo wysyłanie jej na e-mail
  6. Korygowanie problemu z niepowodzeniem lub brakiem płatności
  7. Anulowanie okresu próbnego lub subskrypcji produktu Adobe
 5. Usługi Creative Cloud
  1. Korzystanie z usługi Adobe Stock w aplikacjach Creative Cloud
  2. Korzystanie z usługi Adobe Fonts w aplikacjach Creative Cloud
  3. Usługa Creative Cloud Market nie jest już dostępna
 6. Usługi współpracy i przestrzeni dyskowej
  1. Co to są pliki w chmurze?
  2. pliki w chmurze | Częste pytania
  3. Tworzenie plików w chmurze lub konwertowanie dokumentów na taki format
  4. Konfigurowanie dokumentów w chmurze do używania w trybie offline
  5. Przywracanie wcześniejszej wersji pliku w chmurze
  6. Udostępnianie prac do komentowania
  7. Dlaczego nie widzę moich plików w chmurze, pracując w trybie offline?
  8. Biblioteki Creative Cloud
  9. Wspólna praca nad folderami i bibliotekami Creative Cloud
  10. Często zadawane pytania dotyczące usługi współpracy
  11. Synchronizacja plików za pomocą przestrzeni dyskowej w chmurze
  12. Sprawdzanie dostępnej przestrzeni dyskowej w chmurze
  13. Ustawianie opcji synchronizacji
  14. Wycofanie funkcji synchronizowanych plików Creative Cloud
  15. Pobieranie zawartości zsynchronizowanych plików
 7. Aplikacje mobilne Creative Cloud
  1. Popularne pytania | Aplikacje mobilne
  2. Adobe Creative Cloud na urządzenia mobilne
 8. Przedsiębiorstwa i zespoły
  1. Materiały szkoleniowe i pomoc techniczna dla przedsiębiorstw
  2. Materiały do nauki i pomoc techniczna do rozwiązań dla zespołów
  3. Podręcznik rozpoczynania pracy dla członków zespołu

Adobe nie zaleca odinstalowywania programu Adobe Creative Cloud Desktop. Może to być jednak konieczne w niektórych sytuacjach, na przykład podczas diagnozowania problemów lub w przypadku błędów związanych z instalatorem.

Zanim rozpoczniesz dezinstalację
:

Odinstalowywanie aplikacji Creative Cloud

Upewnij się, że z urządzenia odinstalowano wszystkie aplikacje Creative Cloud. Program Creative Cloud Desktop można odinstalować tylko wtedy, gdy wszystkie aplikacje Creative Cloud (np. Photoshop, Illustrator i Premiere Pro) zostały już odinstalowane. Zobacz Odinstalowywanie lub usuwanie aplikacji Creative Cloud.

Sprawdź, czy pliki są zsynchronizowane

Przed uruchomieniem dezinstalatora upewnij się, że wszystkie pliki są zsynchronizowane z kontem Creative Cloud. Pliki niezsynchronizowane z kontem Creative Cloud mogą zostać utracone.Stan synchronizacji plików Creative Cloud można sprawdzić w folderze Creative Cloud Files. Jeśli występuje błąd synchronizacji, zobacz instrukcje rozwiązywania problemów z synchronizacją plików w programie Creative Cloud Desktop.

(Użytkownicy z przedsiębiorstw) Sprawdź, czy masz uprawnienia administratora do odinstalowania

Jeśli jesteś użytkownikiem planu dla przedsiębiorstw, możesz nie mieć uprawnień administracyjnych do odinstalowywania aplikacji. W takim przypadku skontaktuj się z administratorem.

Jak odinstalować, a następnie ponownie zainstalować program Creative Cloud Desktop

Dezinstalacja programu w systemie Windows

 1. Pobierz dezinstalator odpowiedni do używanej wersji systemu Windows:

  Windows 11, 10, 8, 7 (wersja 64-bitowa)

  Windows 10 (ARM)

  Windows 10, 8, 7 (wersja 32-bitowa)

 2. Wyodrębnij zawartość pliku ZIP. 

 3. Kliknij dwukrotnie plik Creative Cloud Uninstaller.app.

  Uwaga:

  Może pojawić się monit o zezwolenie na kontynuację dezinstalacji.

 4. Wybierz opcję Napraw. Jeśli problem został rozwiązany w wyniku użycia opcji naprawy, nie trzeba odinstalowywać programu Creative Cloud Desktop.

  Wybierz opcję Napraw w systemie Windows

  Jeśli naprawa nie rozwiąże problemu, przejdź do opcji Odinstaluj.

  Kliknij opcję Odinstaluj.

 5. Jeśli wybrano dezinstalację aplikacji, kliknij opcję Zamknij, aby potwierdzić.

  Potwierdzenie pomyślnego zakończenia dezinstalacji

Dezinstalacja w systemie macOS

 1. Pobierz dezinstalator odpowiedni do używanej wersji systemu macOS:

  macOS 10.12 lub nowszy 

  Komputery Mac z układem Apple Silicon

  macOS v10.11 lub starszy 

 2. Wyodrębnij zawartość pliku ZIP.

 3. Kliknij dwukrotnie plik Creative Cloud Uninstaller.dmg.

 4. W zależności od ustawień bezpieczeństwa może zostać wyświetlone ostrzeżenie o otwieraniu dezinstalatora z podłączonego pliku DMG. Aby kontynuować, wybierz przycisk Otwórz.

  Potwierdź otwarcie aplikacji z obrazu dysku

 5. Wybierz opcję Napraw. Jeśli problem został rozwiązany w wyniku użycia opcji naprawy, nie trzeba odinstalowywać programu Creative Cloud Desktop.

  Wybierz opcję Napraw w systemie Mac

  Jeśli naprawa nie rozwiąże problemu, przejdź do opcji Odinstaluj.

  Dezinstalacja na komputerze Mac

 6. Jeśli wybrano dezinstalację aplikacji, kliknij opcję Zamknij, aby potwierdzić.

  Potwierdzenie dezinstalacji

Cicha dezinstalacja za pomocą narzędzia SCCM (tylko administratorzy w przedsiębiorstwach)

 1. Korzystając z urządzenia, na którym działa serwer SCCM używany przez przedsiębiorstwo, sprawdź, czy jest na nim zainstalowana najnowsza wersja programu Creative Cloud Desktop.

 2. Odszukaj plik wykonywalny:

  • Windows: C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\Utils\Creative Cloud Uninstaller.exe
  • macOS: /Applications/Utilities/Adobe Creative Cloud/Utils/Creative Cloud Uninstaller.app/Contents/MacOS/Creative Cloud Uninstaller
 3. Utwórz folder i umieść w nim plik wykonywalny.

 4. Utwórz program, używając polecenia Creative Cloud Uninstaller.exe –u w celu odinstalowania programu Creative Cloud Desktop.

 5. Uruchom ten program z punktu dystrybucji na wszystkich komputerach klienckich, na których chcesz odinstalować program Creative Cloud Desktop.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?