Podręcznik użytkownika Anuluj

Odinstalowywanie programu Creative Cloud Desktop

 1. Podręcznik użytkownika Creative Cloud
 2. Wprowadzenie do Creative Cloud
  1. Popularne pytania | Creative Cloud
  2. Wymagania systemowe Creative Cloud
 3. Pobieranie, instalowanie, konfigurowanie i aktualizacja
  1. Pobieranie aplikacji Creative Cloud
  2. Otwieranie aplikacji Creative Cloud
  3. Przestrzeń robocza Początkowa
  4. Aktualizacja aplikacji Creative Cloud
  5. Zmiana języka aplikacji Creative Cloud
  6. Odinstalowywanie konsoli Creative Cloud
  7. Odinstalowywanie lub usuwanie aplikacji Creative Cloud
 4. Zarządzanie kontem
  1. Przekształcanie wersji próbnej Creative Cloud w płatny plan
  2. Resetowanie hasła Adobe
  3. Zmiana planu Adobe
  4. Zmiana danych karty kredytowej i adresu do rozliczeń
  5. Wyświetlanie i pobieranie faktury Adobe albo wysyłanie jej na e-mail
  6. Korygowanie problemu z niepowodzeniem lub brakiem płatności
  7. Anulowanie okresu próbnego lub subskrypcji produktu Adobe
 5. Usługi Creative Cloud
  1. Korzystanie z usługi Adobe Stock w aplikacjach Creative Cloud
  2. Korzystanie z usługi Adobe Fonts w aplikacjach Creative Cloud
  3. Usługa Creative Cloud Market nie jest już dostępna
 6. Usługi współpracy i przestrzeni dyskowej
  1. Co to są pliki w chmurze?
  2. pliki w chmurze | Częste pytania
  3. Tworzenie plików w chmurze lub konwertowanie dokumentów na taki format
  4. Konfigurowanie dokumentów w chmurze do używania w trybie offline
  5. Przywracanie wcześniejszej wersji pliku w chmurze
  6. Udostępnianie prac do komentowania
  7. Dlaczego nie widzę moich plików w chmurze, pracując w trybie offline?
  8. Biblioteki Creative Cloud
  9. Wspólna praca nad folderami i bibliotekami Creative Cloud
  10. Często zadawane pytania dotyczące usługi współpracy
  11. Synchronizacja plików za pomocą przestrzeni dyskowej w chmurze
  12. Sprawdzanie dostępnej przestrzeni dyskowej w chmurze
  13. Ustawianie opcji synchronizacji
 7. Aplikacje mobilne Creative Cloud
  1. Popularne pytania | Aplikacje mobilne
  2. Adobe Creative Cloud na urządzenia mobilne
 8. Przedsiębiorstwa i zespoły
  1. Materiały szkoleniowe i pomoc techniczna dla przedsiębiorstw
  2. Materiały do nauki i pomoc techniczna do rozwiązań dla zespołów
  3. Podręcznik rozpoczynania pracy dla członków zespołu

Adobe nie zaleca odinstalowywania programu Creative Cloud Desktop. Jeśli jednak jest to konieczne, pobierz wymienione tu programy dezinstalujące program Creative Cloud Desktop.

Dlaczego trzeba odinstalować program Creative Cloud Desktop?

Adobe zdecydowanie nie zaleca odinstalowywania programu Creative Cloud Desktop.Jednak w niektórych sytuacjach, np. w przypadku problemów z instalowaniem aplikacji Creative Cloud lub gdy program Creative Cloud Desktop jest uszkodzony, należy go odinstalować.

Podczas aktualizacji programu Creative Cloud Desktop może na przykład wystąpić następujący błąd:

Nie udało się zaktualizować programu Creative Cloud Desktop. (Kod błędu: 2)

W takiej sytuacji skorzystaj z poniższej procedury, aby odinstalować program Creative Cloud Desktop, a następnie zainstalować ją ponownie:

Kod błędu: 2

Uwaga:

Jeśli odinstalowanie programu Creative Cloud Desktop jest konieczne, pobierz i uruchom dezinstalator odpowiedni do używanego systemu operacyjnego. Aby odinstalować tę aplikację, musisz mieć uprawnienia administratora.

Odinstalowywanie programu Creative Cloud Desktop w systemie Windows

Uwaga:

Przed uruchomieniem dezinstalatora upewnij się, że wszystkie pliki są już zsynchronizowane. Pliki niezsynchronizowane z kontem Creative Cloud mogą zostać utracone.

 1. Pobierz dezinstalator dla swojej wersji systemu Windows:

  Windows 10, 8, 7 (wersja 64-bitowa)

  Windows 10
  (ARM)

  Windows 10, 8, 7
  (wersja 32-bitowa)

 2. Wyodrębnij zawartość pliku ZIP. 

 3. Kliknij dwukrotnie plik wykonywalny.

    Może pojawić się monit o zezwolenie na kontynuację dezinstalacji.

 4. Instalator wyświetli monit o potwierdzenie dezinstalacji programu Creative Cloud Desktop. Przeczytaj komunikat i wybierz opcję Odinstaluj.

  Kliknij opcję Odinstaluj.

 5. Dezinstalator usunie aplikację z komputera i wyświetli komunikat z potwierdzeniem. Wybierz opcję Zamknij.

  Potwierdzenie pomyślnego zakończenia dezinstalacji

 6. Pobierz i zainstaluj program Creative Cloud Desktop.

Odinstalowywanie programu Creative Cloud Desktop na komputerach z systemem macOS

Uwaga:

Przed uruchomieniem dezinstalatora upewnij się, że wszystkie pliki są już zsynchronizowane. Pliki niezsynchronizowane z kontem Creative Cloud mogą zostać utracone.

 1. Pobierz dezinstalator dla swojej wersji systemu macOS:

  macOS v10.12 lub nowszy 

  Komputery Apple M1

  macOS v10.11 lub starszy 

 2. Wyodrębnij zawartość pliku ZIP.

 3. Kliknij dwukrotnie plik instalatora Creative Cloud Uninstaller.app.

 4. W zależności od ustawień bezpieczeństwa może zostać wyświetlone ostrzeżenie o otwieraniu dezinstalatora z podłączonego pliku DMG. Aby kontynuować, wybierz przycisk Otwórz.

  Potwierdź otwarcie aplikacji z obrazu dysku

 5. Instalator wyświetli monit o potwierdzenie dezinstalacji programu Creative Cloud Desktop. Przeczytaj komunikat i wybierz opcję Odinstaluj.

  Dezinstalacja na komputerze Mac

 6. Dezinstalator usunie aplikację z komputera i wyświetli komunikat z potwierdzeniem. Wybierz opcję Zamknij.

  Potwierdzenie dezinstalacji

 7. Pobierz i zainstaluj program Creative Cloud Desktop.

Dezinstalacja programu Creative Cloud Desktop w trybie cichym (tylko plan dla przedsiębiorstw)

Uwaga:

Przed uruchomieniem dezinstalatora upewnij się, że wszystkie pliki są już zsynchronizowane. Pliki niezsynchronizowane z kontem Creative Cloud mogą zostać utracone.

Wykonaj poniższe instrukcje, aby odinstalować program Creative Cloud Desktop w trybie cichym za pomocą narzędzia SCCM.

 1. Utwórz folder na komputerze, na którym zainstalowano serwer SCCM, i umieść w nim plik wykonywalny dezinstalatora Creative Cloud. Można go pobrać z dowolnego komputera, na którym zainstalowano najnowszą wersję programu Creative Cloud Desktop. Plik wykonywalny znajduje się w następującej lokalizacji:

  • WindowsC:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\Utils\Creative Cloud Uninstaller.exe
  • macOS/Applications/Utilities/Adobe Creative Cloud/Utils/Creative Cloud Uninstaller.app/Contents/MacOS/Creative Cloud Uninstaller
 2. Utwórz nowy pakiet i wykorzystaj folder utworzony w poprzednim kroku jako źródło.

 3. Utwórz program, używając polecenia Creative Cloud Uninstaller.exe –u w celu odinstalowania programu Creative Cloud Desktop.

 4. Uruchom ten program z punktu dystrybucji na wszystkich komputerach klienckich, na których chcesz odinstalować program Creative Cloud Desktop.

Uwaga:

program Creative Cloud Desktop można odinstalować tylko wtedy, gdy wszystkie aplikacje Creative Cloud (np. Photoshop, Illustrator i Premiere Pro) zostały odinstalowane z komputera.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto