Usuwanie częstych błędów w integracji bibliotek Creative Cloud z usługą Zapier

Masz problem z tworzeniem zadań Zap za pomocą bibliotek Creative Cloud na potrzeby usługi Zapier? Tutaj opisano, jak rozwiązać niektóre typowe problemy.

Błąd: Nie można odświeżyć tokenu dostępu. Ponownie uwierzytelnij swoje konto Adobe w usłudze Zapier.

Aby rozwiązać ten problem, zaloguj się ponownie, używając swoich danych uwierzytelniających.

Błąd: Nie można pobrać profilu użytkownika. Ponownie uwierzytelnij swoje konto Adobe w usłudze Zapier.

Dodaj nowe konto do zadania Zap

Zaloguj się ponownie, podając swoje dane uwierzytelniające, albo dodaj nowe konto. Aby dodać nowe konto, kliknij opcję + Dodaj nowe konto na etapie wyboru konta na potrzeby zadania Zap.

Błąd: Na Twoim koncie nie znaleziono żadnych bibliotek

Na koncie nie ma biblioteki

Ten problem występuje, gdy próbujesz skonfigurować wyzwalacz z użyciem konta, na którym nie ma żadnej biblioteki. Aby rozwiązać ten problem, utwórz bibliotekę na koncie Creative Cloud, którego używasz na potrzeby zdarzenia wyzwalającego. Możesz też dodać kolejne konto Creative Cloud z istniejącą biblioteką.

Błąd: Żądana pozycja lub biblioteka nie jest dostępna

Wyczyść aktualny wybór

Dzieje się tak, gdy usuniesz element w bibliotece (lub samą bibliotekę) po skonfigurowaniu zadania Zap, które z niej korzysta. Wybierając bibliotekę lub element na potrzeby zadania Zap:

1. Zaznacz opcję Wyczyść aktualny wybór na dole rozwijanej sekcji opcji, aby ponownie załadować listę.

2. Następnie ponownie przejrzyj listę, aby sprawdzić dostępne biblioteki i pozycje.

3. Zmodyfikuj zadanie Zap ponownie, aby dołączyć do niego dostępną bibliotekę lub pozycję.

Błąd: Żądana biblioteka nie jest dostępna

Żądana biblioteka nie jest dostępna

Ten problem występuje, gdy uruchamiasz zadanie Zap korzystające z biblioteki, która została usunięta.Upewnij się, że biblioteka nadal istnieje, a następnie ponownie zmodyfikuj zadanie Zap. Możesz także ponownie dodać bibliotekę do swojego konta Creative Cloud, jeśli została usunięta przypadkowo.

Nowo utworzona biblioteka nie pojawia się w zdarzeniu wyzwalającym

Wyczyść aktualny wybór

Jeśli nowo utworzona biblioteka nie jest widoczna podczas tworzenia zadania Zap:

1. Zaznacz opcję Wyczyść aktualny wybór na dole rozwijanej sekcji opcji, aby ponownie załadować listę.

2. Następnie wybierz nową bibliotekę i kontynuuj konfigurowanie zadania.

Nowo utworzona pozycja nie pojawia się w zdarzeniu wyzwalającym

Wyczyść aktualny wybór

Jeśli nowo utworzona pozycja nie jest widoczna podczas tworzenia zadania Zap:

1. Zaznacz opcję Wyczyść aktualny wybór na dole rozwijanej sekcji opcji, aby ponownie załadować listę.

2. Następnie wybierz nową bibliotekę i kontynuuj konfigurowanie zadania.

Błąd: Nieobsługiwane rozszerzenie pliku

Przesyłaj tylko pliki graficzne w obsługiwanych formatach (JPEG, JPG, PNG, TIFF). 

Nieobsługiwane rozszerzenie pliku

Błąd: Plik jest zbyt duży. Obecnie można przesyłać tylko pliki o wielkości poniżej 10 MB.

Rozmiar pliku jest zbyt duży

Przesyłaj tylko pliki mniejsze niż 10 MB lub zmniejsz rozmiar pliku.

Błąd: Usługa Zap przestała działać (użytkownicy Business ID)

Jeśli firma niedawno zaktualizowała Twój identyfikator Business ID, zadania Zap mogą przestać działać. Dzieje się tak, gdy po aktualizacji tymczasowo wylogujesz się z bibliotek Creative Cloud zintegrowanych z usługą Zapier. Aby usunąć ten błąd, zaloguj się ponownie, wybierając odpowiedni profil użytkownika powiązany z danym zasobem.

Chcesz nam coś przekazać?

Napisz na adres extintgr@adobe.com.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto