Aplikacje pakietu Creative Suite nie są obsługiwane w systemie macOS 10.12 (Sierra), w związku z czym wiele instalatorów aplikacji Creative Suite może działać nieprawidłowo w tej wersji systemu. Zapoznaj się z poniższymi rozwiązaniami, aby zainstalować oprogramowanie Creative Suite w systemie MacOS 10.12.

Lista wymagań systemowych i przetestowanych systemów operacyjnych: Wymagania systemowe | Kolekcja główna.

Creative Suite 6

Członkostwo w usłudze Creative Cloud

Jeśli użytkownik dysponuje członkostwem Creative Cloud All Apps, aplikacje Creative Suite 6 można zainstalować z poziomu programu Adobe Creative Cloud dostępnego na komputerze. Wersja Creative Suite 6 aplikacji Creative Cloud jest dostępna w obszarze Poprzednia wersja. Szczegóły dotyczące instalacji poprzedniej wersji: Pobieranie i instalacja aplikacji Creative Cloud.

Licencja wieczysta Creative Suite 6

Aby zainstalować aplikacje Creative Suite 6:

 1. Zainstaluj plik obrazu dysku aplikacji Creative Suite 6.

 2. Otwórz zainstalowany plik DMG.

 3. Prawym przyciskiem myszy kliknij plik Install.app i z menu kontekstowego wybierz pozycję Otwórz zawartość pakietu.

 4. Przejdź do folderu Contents > MacOS.

 5. Kliknij dwukrotnie plik wykonywalny systemu Unix o nazwie Install.

Zostanie otwarte okno terminala i zainicjowany zostanie instalator. Dostępna jest opcja instalacji w trybie testowym, użycia numeru seryjnego lub zweryfikowania członkostwa Creative Cloud.

Creative Suite 5.5, 5 i 4

 1. Zainstaluj plik obrazu dysku aplikacji Creative Suite.

 2. Otwórz zainstalowany plik DMG.

 3. Prawym przyciskiem myszy kliknij plik Install.app i z menu kontekstowego wybierz pozycję Otwórz zawartość pakietu.

  Uwaga:

  W przypadku pakietu Creative Suite 4, kliknij prawym przyciskiem myszy plik Setup.app.

 4. Przejdź do folderu Contents > MacOS.

 5. Przeciągnij plik wykonywalny systemu Unix do okna narzędzia Terminal.

  Uwaga:

  Aby otworzyć okno Terminala, wybierz polecenie menu Idź > Narzędzia.

 6. Naciśnij klawisz Enter, aby uruchomić program instalacyjny.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online