Znajdowanie rozruchowych plików dziennika | CC, CS6, CS5.5, CS5

Rozruchowych plików dziennika można użyć do rozwiązania problemów z aplikacjami Creative Suite (CS) i Creative Cloud (CC). Wszystkie produkty CS i CC używają współużytkowanych technologii na potrzeby zgody wyrażonej w umowie licencyjnej użytkownika końcowego (EULA), aktywacji, rejestracji, logowania za pomocą identyfikatora Adobe ID oraz próbnego obiegu pracy.

Piki dziennika

  • Dziennik PDApp.log — zawiera wywołania pomiędzy elementami uruchamiania.
  • Dziennik Oobelib.log — zawiera działania podjęte w interfejsie użytkownika podczas procesu uruchamiania.
  • Dziennik Amt3.log — zawiera informacje związane z licencjonowaniem.

Lokalizacje plików dziennika

Windows XP

  • \Documents and Settings\<bieżący użytkownik>\Local\Application Data\temp

Windows Vista, 7 lub 8

  • \Users\<bieżący użytkownik>\AppData\Local\temp

Mac OS

  • amt3.log i oobelib.log: /tmp (dla produktów Creative Cloud wydanych w 2013 i wcześniej)
  • amt3.log i oobelib.log: /Users/<bieżący użytkownik>/Library/Logs (dla produktów Creative Cloud o premierze w 2014 i później)
  • Dziennik PDapp.log: /Users/<bieżący użytkownik>/Library/Logs
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto