Poprzednie wersje nie są wyświetlane po wybraniu opcji Wersje archiwalne w narzędziu Creative Cloud Packager

Problem

Wybierz opcję Pokaż starsze wersje w narzędziu Creative Cloud Packager, aby utworzyć pakiet instalacyjny zawierający starszą wersję aplikacji Creative Cloud. Starsze wersje nie są wyświetlane.

Przyczyna

Podczas tworzenia pakietu w serwisie Admin Console tylko te wersje, które otrzymują aktualizacje zabezpieczeń lub funkcji (najnowsze wersje i LTS), są domyślnie widoczne dla administratorów przedsiębiorstwa. Adobe zaleca tworzenie pakietów z użyciem najnowszej wersji lub wersji LTS aplikacji. Jeśli jednak wybierzesz starszą wersję, zapoznaj się z artykułem Creative Cloud — zasady wsparcia, aby sprawdzić, jaki zakres obsługi zapewnia jej firma Adobe.

Aby dodać do pakietów inne wersje, upewnij się, że wybrano Dostępne wersje aplikacji w preferencjach pakietu (Admin Console > Pakiety > Preferencje). 

Zarchiwizowane wersje nie są wyświetlane obok bieżących kompilacji, ale są wymienione w sekcji zarchiwizowanych aplikacji w dalszej części listy.

Rozwiązanie

Aby dodać do pakietów starsze wersje, administratorzy przedsiębiorstw muszą wybrać Dostępne wersje aplikacji w preferencjach pakietu (Admin Console > Pakiety > Preferencje).  Więcej informacji: Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console.

Po włączeniu preferencji przewiń listę aplikacji do części wymieniającej starsze wersje.

Dodatkowe informacje

Po wybraniu opcji Pokaż starsze wersje lista aplikacji jest domyślnie przewijana do części ze zarchiwizowanymi aplikacjami. Jeśli jednak zostanie zmieniona opcja język, lista zostanie odświeżona, a kursor powróci na początek listy.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto