Usuń skrót do folderu Pliki Creative Cloud z Panelu nawigacji | Windows

Problem

Po instalacji aplikacji Creative Cloud na komputer w systemie tworzony jest folder o nazwie Pliki Creative Cloud, a skrót do tego folderu jest przypięty do Panelu nawigacyjnego systemu Windows.

Czasami możesz zechcieć usunąć skrót z Panelu nawigacyjnego. Choć skrót można usunąć, pojawi się on ponownie po aktualizacji lub ponownej instalacji aplikacji Creative Cloud na komputer.

Skrót do folderu Pliki Creative Cloud w Panelu nawigacji

Rozwiązanie

Wykonaj poniższe kroki, by dokonać w rejestrze zmian, które odepną skrót do folderu Pliki Creative Cloud z Panelu nawigacji i powstrzymają go przed pojawieniem się ponownie.

Uwaga:

Folder Pliki Creative Cloud jest używany do synchronizacji lub przesyłania zasobów do programu Creative Cloud, a skrót ma za zadanie ułatwić nawigację do folderu. Zaleca się odpinać skrót tylko, jeśli nie korzystasz z funkcji synchronizacji.

  1. Pobierz plik PinCCF.zip i wyodrębnij jego zawartość na pulpit.

  2. Znajdź i dwukrotnie kliknij plik unPinCCF.reg w wyodrębnionym folderze.

    Uwaga:

    Jeśli chcesz przywrócić skrót do folderu Pliki Creative Cloud na Panel nawigacji, znajdź i podwójnie kliknij plik rePinCCF.reg w wyodrębnionym folderze i wykonaj poniższe kroki.

  3. Pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie dodania pliku unPinCCF.reg do rejestru. Kliknij przycisk Tak.

  4. Po pomyślnej aktualizacji rejestru pojawi się komunikat z potwierdzeniem. Kliknij przycisk OK.

  5. Uruchom ponownie system.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto