Usuwanie skrótu do folderu Creative Cloud Files z panelu nawigacji | Windows

Uwaga:

Od 11 grudnia 2023 r. nowi użytkownicy i organizacje nie będą mieć uprawnień do funkcji synchronizacji plików w Creative Cloud. W przypadku kont osobistych, które istniały przed 11 grudnia 2023 r., funkcja synchronizowania plików Creative Cloud zostanie wycofana z dniem 1 lutego 2024 r. (Zobacz więcej informacji). W przypadku kont biznesowych powiązanych z organizacjami, które istniały przed 11 grudnia 2023 r., funkcja synchronizowania plików Creative Cloud zostanie wycofana z dniem 1 października 2024 r. (Zobacz więcej informacji).

Problem

Podczas instalowania programu Creative Cloud Desktop w systemie tworzony jest folder o nazwie Creative Cloud Files, a skrót do tego folderu jest przypinany do panelu nawigacji w systemie Windows.

Niekiedy trzeba usunąć ten skrót z panelu nawigacji. Jednak mimo możliwości usunięcia skrót ten zostanie dodany ponownie po aktualizacji lub ponownej instalacji programu Creative Cloud Desktop.

Skrót do folderu Creative Cloud Files na panelu nawigacji

Rozwiązanie

Poniżej opisano procedurę, która spowoduje usunięcie folderu Creative Cloud Files z panelu nawigacyjnego systemu Windows oraz odpięcie skrótu, tak aby nie był więcej wyświetlany.

Uwaga:

Folder Creative Cloud Files służy do synchronizowania lub przesyłania zasobów do chmury Creative Cloud, a ten skrót ma na celu ułatwienie nawigacji do tego folderu. Odpięcie skrótu jest zalecane tylko wtedy, gdy nie korzystasz z funkcji synchronizacji plików.

 1. Pobierz plik unpin.zip i wypakuj jego zawartość. Zanotuj ścieżkę dostępu do pliku unpin.exe, ponieważ będzie ona potrzebna w kroku 4.

 2. Na pasku wyszukiwania systemu Windows wpisz frazę wiersz polecenia.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Wiersz polecenia i wybierz polecenie Uruchom jako administrator

 4. W oknie Wiersz polecenia wpisz polecenie cd, a po nim lokalizację pliku unpin.exe. Na przykład: cd C:\Users\xxxxx\Desktop\unpin

  To polecenie służy do przechodzenia między katalogami w oknie Wiersz polecenia

  Wpisz polecenie cd, a następnie lokalizację pliku unpin.exe

 5. Naciśnij klawisz Enter

 6. Otwórz folder, którego skrót chcesz usunąć. Kliknij nazwę folderu prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz polecenie Kopiuj jako ścieżkę

  Ekran przedstawiający menu kontekstowe folderu CCF

 7. W oknie Wiersz polecenia uruchom polecenie unpin.exe "<Dodaj ścieżkę do folderu, który chcesz usunąć>" Na przykład unpin.exe "C:\Users\xxxxxx\Desktop\Creative Cloud Files"

  Zanotuj lokalizację folderu CCF.

  Uwaga:

  Folder Creative Cloud Files będzie zawierał w nazwie również inne elementy, w zależności od typu konta, nazwy profilu, adresu e-mail i innych czynników. Na przykład pełna nazwa może brzmieć „Creative Cloud Files konto osobiste email@abc.com ####@AdobeID”.

 8. Naciśnij klawisz Enter, aby wykonać polecenie.

Wykonaj poniższe czynności, aby ponownie przypiąć folder Creative Cloud Files w panelu nawigacyjnym systemu Windows. 

 1. Pobierz plik pin.zip i wypakuj jego zawartość. Zanotuj ścieżkę dostępu do pliku pin.exe, ponieważ będzie ona potrzebna w kroku 4.

 2. Na pasku wyszukiwania systemu Windows wpisz frazę wiersz polecenia.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Wiersz polecenia i wybierz polecenie Uruchom jako administrator

 4. W oknie Wiersz polecenia wpisz polecenie cd, a po nim lokalizację pliku pin.exe. Na przykład: cd C:\Users\xxxxx\Desktop\pin

  To polecenie służy do przechodzenia między katalogami w oknie Wiersz polecenia

  Wpisz polecenie cd, a następnie lokalizację pliku pin.exe

 5. Naciśnij klawisz Enter.

 6. W oknie Wiersz polecenia wpisz polecenie pin.exe, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 7. Wyloguj się z programu Creative Cloud Desktop i uruchom ponownie komputer. Następnie zaloguj się ponownie.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?