Po zainstalowaniu wersji próbnej aplikacji Creative Cloud (takiej jak Photoshop CC) za pomocą aplikacji komputerowej Creative Cloud nie można jej uruchomić.

Komunikat „Nie można uruchomić wersji próbnej”

Uruchomienie wersji próbnej mogło nie powieść się z jednej z następujących przyczyn:

 • Pliki instalacyjne lub rozruchowe produktu uległy zmianie.
 • Uprawnienia dotyczące plików instalacyjnych i uruchamiania mogły ulec zmianie.

Aby rozwiązać ten problem, wypróbuj poniższe rozwiązania:

Rozwiązanie 1: Zweryfikuj uprawnienia do plików bazy danych Adobe.

Uprawnienia folderu Adobe

Ustaw poprawnie uprawnienia folderu Adobe. Zweryfikuj, czy następujący użytkownicy i grupy mają takie uprawnienia:

Windows

 • Administratorzy (Pełna kontrola)
 • SYSTEM (Pełna kontrola)

Mac OS X

 • Użytkownik (Pełna kontrola)
 • Grupa (Pełna kontrola)
 • Wszyscy (Pełna kontrola)

Lokalizacje folderu Adobe

 • System Windows w wersji 32-bitowej:  \Program Files\Common Files\Adobe\
 • System Windows w wersji 64-bitowej:  \Program Files (x86)\Common Files\Adobe\
 • System Mac OS:  /Library/Application Support/Adobe/

Informacje dotyczące weryfikacji uprawnień znajdziesz wybierając poniżej swój system operacyjny. Aby ukończyć wskazane kroki, potrzebne są uprawnienia folderu i poniższe informacje o lokalizacji.

 • Mac OS 10.5 i 10.6
 • Windows Vista i Windows 7

Weryfikowanie uprawnień przez system operacyjny

Aby ukończyć poniższe kroki, potrzebne są lokalizacja i uprawnienia folderu z powyższych rozwiązań. Gdy będzie to konieczne, użyj łączy, aby zaczerpnąć informacji. W poniższym przykładzie używana nazwa folderu to Adobe PCD. Zmień nazwę folderu na nazwę folderu Rozwiązania.

Mac OS X 10.5 i 10.6

 1. Korzystając z funkcji Finder, przejdź do folderu, który należy zmodyfikować.

 2. Naciśnij przycisk Control i kliknij, a następnie wybierz opcję Pobierz informacje.

 3. Rozwiń pole Udostępnianie i uprawnienia.

 4. Kliknij Szczegóły, aby wyświetlić różne opcje użytkownika i grupy.

 5. Kliknij ikonę blokady w prawym dolnym rogu. Podaj nazwę administratora i hasło, gdy pojawi się monit i kliknij przycisk OK.

 6. Ustaw uprawnienia zgodnie z sekcją Uprawnienia folderu w swoim rozwiązaniu.

 7. Kliknij ikonę w kształcie koła zębatego i zaznacz opcję Zastosuj dla zawartych rzeczy.

 8. Zamknij okno dialogowe Pobierz informacje.

Windows Vista i Windows 7

 1. Wybierz polecenie Start > Komputer.

 2. Wybierz opcje Organizuj > Opcje folderów i wyszukiwania oraz kliknij kartę Widok.

 3. Przesuń widok do dołu pola Ustawienia zaawansowane i odznacz opcję Użyj Kreatora udostępniania (zalecane).

 4. Kliknij przycisk OK.

 5. Korzystając z Eksploratora Windows, przejdź do folderu, który należy zmodyfikować.

 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Adobe i wybierz opcję Właściwości.

 7. W polu Atrybuty usuń zaznaczenie opcji Tylko do odczytu.

 8. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Potwierdzanie zmiany atrybutów.

 9. Kliknij kartę Zabezpieczenia.

 10. Ustaw uprawnienia zgodnie z sekcją Uprawnienia folderu w swoim rozwiązaniu.

 11. Aby zmienić ustawienia, wykonaj następujące kroki:

  1. Kliknij przycisk edytuj.

  2. Jeśli wyświetli się monit o podniesienie uprawnień do opcji Kontrola konta użytkownika, wykonaj podane instrukcje, aby go zaakceptować.

  3. Wprowadź wymagane zmiany.

Rozwiązanie 2. Odinstaluj i ponownie zainstaluj aplikację.

 • Aby odinstalować aplikację, wykonaj kroki przedstawione tutaj.
 • Aby zainstalować wersję próbną aplikacji, kliknij opcję Wypróbuj w aplikacji komputerowej Creative Cloud.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online