Nie można uruchomić wersji próbnej aplikacji Creative Cloud

Po zainstalowaniu wersji próbnej aplikacji Creative Cloud (takiej jak Photoshop) za pomocą aplikacji Creative Cloud na komputer wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:

Nie można uruchomić wersji próbnej

Uruchomienie wersji próbnej mogło nie powieść się z jednej z następujących przyczyn:

 • Pliki instalacyjne lub rozruchowe produktu uległy zmianie.
 • Uprawnienia dotyczące plików instalacyjnych i uruchamiania mogły ulec zmianie.

Aby rozwiązać ten problem, wypróbuj poniższe rozwiązania:

Uprawnienia folderu Adobe

Ustaw poprawnie uprawnienia folderu Adobe. Zweryfikuj, czy następujący użytkownicy i grupy mają takie uprawnienia:

Windows

 • Administratorzy (Pełna kontrola)
 • SYSTEM (Pełna kontrola)

Mac OS X

 • Użytkownik (Pełna kontrola)
 • Grupa (Pełna kontrola)
 • Wszyscy (Pełna kontrola)

Lokalizacje folderu Adobe

 • System Windows w wersji 32-bitowej:  \Program Files\Common Files\Adobe\
 • System Windows w wersji 64-bitowej:  \Program Files (x86)\Common Files\Adobe\
 • macOS:  /Library/Application Support/Adobe/

Informacje dotyczące weryfikacji uprawnień znajdziesz wybierając poniżej swój system operacyjny. Aby ukończyć wskazane kroki, potrzebne są uprawnienia folderu i poniższe informacje o lokalizacji.

 • macOS 10.5 i 10.6
 • Windows Vista i Windows 7

Weryfikowanie uprawnień przez system operacyjny

Aby ukończyć poniższe kroki, potrzebne są lokalizacja i uprawnienia folderu z powyższych rozwiązań. Gdy będzie to konieczne, użyj łączy, aby zaczerpnąć informacji. W poniższym przykładzie używana nazwa folderu to Adobe PCD. Zmień nazwę folderu na nazwę folderu Rozwiązania.

Mac OS X 10.5 i 10.6

 1. Korzystając z funkcji Finder, przejdź do folderu, który należy zmodyfikować.

 2. Naciśnij przycisk Control i kliknij folder, a następnie wybierz opcję Pobierz informacje.

 3. Rozwiń sekcję Udostępnianie i uprawnienia.

 4. Kliknij przycisk Szczegóły, aby wyświetlić różne opcje użytkownika i grupy.

 5. Kliknij ikonę blokady w prawym dolnym rogu. Podaj nazwę administratora i hasło, gdy pojawi się monit i kliknij przycisk OK.

 6. Ustaw uprawnienia zgodnie z sekcją Uprawnienia folderu w swoim rozwiązaniu.

 7. Kliknij ikonę w kształcie koła zębatego i zaznacz opcję Zastosuj do załączonego elementu.

 8. Zamknij okno dialogowe Pobierz informacje.

Windows Vista i Windows 7

 1. Wybierz opcje Start > Komputer.

 2. Wybierz kolejno opcje Organizuj > Opcje folderów i wyszukiwania, a następnie kliknij kartę Widok.

 3. Przesuń widok do dołu pola Ustawienia zaawansowane i usuń zaznaczenie opcji Użyj Kreatora udostępniania (zalecane).

 4. Kliknij przycisk OK.

 5. Korzystając z Eksploratora Windows, przejdź do folderu, który należy zmodyfikować.

 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Adobe i wybierz opcję Właściwości.

 7. W polu Atrybuty usuń zaznaczenie opcji Tylko do odczytu.

 8. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Potwierdzanie zmiany atrybutów.

 9. Kliknij kartę Zabezpieczenia.

 10. Ustaw uprawnienia zgodnie z sekcją Uprawnienia folderu w swoim rozwiązaniu.

 11. Aby zmienić ustawienia, wykonaj następujące kroki:

  1. Kliknij przycisk edytuj.

  2. Jeśli wyświetli się monit o podniesienie uprawnień do opcji Kontrola konta użytkownika (UAC), wykonaj podane instrukcje, aby go zaakceptować.

  3. Wprowadź wymagane zmiany.

 • Aby odinstalować aplikację, wykonaj kroki przedstawione tutaj.
 • Aby zainstalować wersję próbną aplikacji, kliknij opcję Wypróbuj w aplikacji Creative Cloud na komputer.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?