Skorzystaj z programu Creative Cloud Desktop, aby odinstalować aplikacje Creative Cloud.

Odinstalowywanie aplikacji Creative Cloud

Jeśli aplikacja jest już niepotrzebna, trzeba ją odinstalować za pomocą programu Adobe Creative Cloud Desktop.

Uwaga:

Nie należy przeciągać plików i folderów aplikacji do Kosza ani do folderu Recycle Bin, ponieważ nie umożliwi to prawidłowej dezinstalacji.

  1. Otwórz program Creative Cloud Desktop, klikając ikonę Creative Cloud na pasku zadań (Windows) lub w menu Apple (Mac OS). Jeśli logowanie nie nastąpiło automatycznie, zaloguj się, podając swój identyfikator Adobe ID i hasło.

  2. Kliknij zakładkę Apps (Aplikacje), aby wyświetlić listę zainstalowanych aplikacji.

  3. W sekcji Zainstalowane znajdź aplikację, którą chcesz odinstalować. Następnie kliknij strzałkę obok opcji Otwórz lub Uaktualnij. Z wyświetlonej listy wybierz opcję Zarządzaj.

  4. Kliknij opcję Odinstaluj.

  5. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie. 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online