Aby skoncentrować się na funkcjach najważniejszych dla naszych klientów, czasami przestajemy rozwijać niektóre produkty. Często główne funkcje tych produktów są dostępne w innych narzędziach firmy Adobe.

Członkowie usługi Creative Cloud mogą nadal pobierać nierozwijane aplikacje Creative Cloud i instalować je na komputerze. W razie potrzeby będą też udostępniane aktualizacje zabezpieczeń i poprawki.

Uwaga:

Nierozwijane aplikacje mogą pobierać i instalować tylko subskrybenci usługi Creative Cloud z płatnym członkostwem Wszystkie aplikacje. Takie aplikacje nie są dostępne dla użytkowników z wersjami próbnymi.

Jakie aplikacje Creative Cloud nie są już rozwijane?

Sposób instalacji nierozwijanej aplikacji

Uwaga:

Upewnij się, że system operacyjny spełnia minimalne wymagania systemowe.

 1. Uruchom aplikację Creative Cloud na komputer: kliknij ikonę Creative Cloud na pasku zadań (system Windows) lub na pasku menu Apple (system Mac OS).

  Ikona aplikacji Creative Cloud na komputer

  Uwaga:

  Jeśli ikony nie ma na ekranie, oznacza to, że aplikacja Creative Cloud na komputer mogła zostać zamknięta. Aby uruchomić ją ponownie:

  Windows: wybierz polecenia Start > Programy > Adobe Creative Cloud.

  Mac OS: wybierz polecenia Aplikacje > Adobe Creative Cloud > Adobe Creative Cloud.

 2. Kliknij trzy ustawione pionowo kropki w prawym górnym rogu i wybierz opcję Preferencje.

  Preferencje
 3. Przejdź do sekcji Creative Cloud > Aplikacje i wybierz opcję Pokaż starsze aplikacje.

  Wyświetl starsze aplikacje
 4. Kliknij strzałkę obok opcji Preferencje, aby wrócić i wybrać opcję Aplikacje.

  Wstecz
 5. Przewiń do aplikacji, którą chcesz zainstalować.

 6. Kliknij strzałkę obok opcji Otwórz lub Instaluj, a następnie kliknij przycisk Zarządzaj

 7. Wybierz opcję Inne wersje.

 8. Na wyświetlonej liście odszukaj wersję, którą chcesz pobrać, a następnie kliknij przycisk Instaluj.

  Uwaga:

  • W zależności od szybkości pobierania połączenia internetowego instalacja może zająć trochę czasu.

 9. Po zakończeniu instalacji znajdź ikonę aplikacji w panelu Aplikacje i kliknij przycisk Otwórz.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online