Instalowanie wcześniejszych wersji aplikacji Creative Cloud

Za pomocą programu Creative Cloud Desktop można wyszukiwać i instalować wcześniejsze wersje aplikacji Creative Cloud. Adobe udostępnia programy instalacyjne do aktualnej wersji aplikacji oraz do poprzedniej wersji głównej.

Instrukcje instalowania wcześniejszych wersji aplikacji Creative Cloud

 Aby zachować preferencje aplikacji, odinstaluj bieżącą wersję, zanim zainstalujesz wersję wcześniejszą. Gdy zostanie wyświetlone pytanie o zachowanie preferencji, wybierz opcję Zachowaj.

 1. Otwórz program Creative Cloud Desktop. (Kliknij ikonę   na pasku zadań Windows lub pasku menu macOS).


 2. Więcej działań

 3. Z rozwijanej listy wybierz opcję Inne wersje.

  Inne wersje

 4. Na wyświetlonej liście odszukaj wersję, którą chcesz zainstalować, a następnie kliknij opcję Zainstaluj.

  Instalowanie wcześniejszych wersji aplikacji Creative Cloud

  Rozpocznie się instalowanie aplikacji.

  Ekran wygląda inaczej? Zobacz Instrukcje do wcześniejszej wersji aplikacji Creative Cloud Desktop. 

Zachowywanie poprzednich wersji aplikacji

Po zainstalowaniu nowej wersji aplikacji Creative Cloud jej poprzednia wersja jest domyślnie usuwana. Można jednak ustawić preferencje w taki sposób, aby zachować poprzednie wersje.
 Plany dla przedsiębiorstw: Jeśli w organizacji wyłączono automatyczne aktualizacje, to w programie Creative Cloud Desktop nie będzie dostępna taka opcja.

 1. Kliknij ikonę konta w prawym górnym rogu aplikacji Creative Cloud Desktop, a następnie wybierz opcję Preferencje.

  Otwórz preferencje

 2. Kliknij kartę Aplikacje na pasku bocznym i włącz opcję Auto-aktualizacja.

  Włącz auto-aktualizację

 3. Kliknij pozycję Opcje zaawansowane obok odpowiedniej aplikacji. 

  Ustawianie opcji zaawansowanych

 4. Wyłącz zaznaczenie opcji Usuń poprzednie wersje, a następnie kliknij przycisk Gotowe.

  Wyłączanie opcji Usuń poprzednie wersje

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto