Instalowanie wcześniejszych wersji aplikacji Creative Cloud

Za pomocą programu Creative Cloud Desktop można wyszukiwać i instalować wcześniejsze wersje aplikacji Creative Cloud. Adobe udostępnia programy instalacyjne do aktualnej wersji aplikacji oraz do poprzedniej wersji głównej.

Instrukcje instalowania wcześniejszych wersji aplikacji Creative Cloud

Uwaga:

Aby zachować preferencje aplikacji, odinstaluj bieżącą wersję, zanim zainstalujesz wersję wcześniejszą. Gdy zostanie wyświetlone pytanie o zachowanie preferencji, wybierz opcję Zachowaj.

 1. Otwórz program Creative Cloud Desktop. (Kliknij ikonę   na pasku zadań Windows lub pasku menu macOS).

 2. Kliknij kartę aplikacji, przewiń w dół do aplikacji, którą chcesz zainstalować. Wybierz ikonę Więcej działań obok tej aplikacji.

  Opcja Więcej wyświetlana w menu Aplikacje w programie Creative Cloud Desktop
  Wybranie trzech kropek na każdym kafelku aplikacji powoduje otwarcie menu rozwijanego Więcej akcji.

 3. Z rozwijanej listy wybierz opcję Inne wersje.

  Creative Cloud Desktop na komputer z pozycją „Inne wersje” w sekcji „Więcej opcji”
  Kliknij pozycję „Inne wersje”, aby znaleźć wersję aplikacji najodpowiedniejszą do swoich potrzeb.

 4. Na wyświetlonej liście odszukaj wersję, którą chcesz zainstalować, a następnie kliknij opcję Zainstaluj.

  Okno „Wersje aplikacji” ze starszymi wersjami aplikacji
  Po wybraniu opcji „Zainstaluj” zostanie otwarte nowe wyskakujące okno, w którym należy wybrać „Kontynuuj”.

  Rozpocznie się instalacja wybranej wersji aplikacji.

  Ekran wygląda inaczej? Zobacz Instrukcje do wcześniejszej wersji aplikacji Creative Cloud Desktop. 

Zachowywanie poprzednich wersji aplikacji

Po zainstalowaniu nowej wersji aplikacji Creative Cloud jej poprzednia wersja jest domyślnie usuwana. Można jednak ustawić preferencje w taki sposób, aby zachować poprzednie wersje.

Dla użytkowników w przedsiębiorstwie

Jeśli w organizacji wyłączono automatyczne aktualizacje, to w konsoli Creative Cloud nie pojawi się taka opcja.

 1. Kliknij ikonę konta w prawym górnym rogu aplikacji Creative Cloud Desktop, a następnie wybierz opcję Preferencje.

  Menu preferencji widoczne w obszarze Konta w programie Creative Cloud Desktop
  Spowoduje to otwarcie okna Preferencje.

 2. Kliknij kartę Aplikacje na pasku bocznym i włącz opcję Auto-aktualizacja.

  Przełącz przycisk „Automatyczna aktualizacja” w obszarze Aplikacje
  Automatyczna aktualizacja pozwala uniknąć ręcznego aktualizowania poszczególnych aplikacji z osobna.

 3. Kliknij pozycję Opcje zaawansowane.

  Aby te opcje zaawansowane były dostępne, wybierz pozycję Aplikacje w oknie Preferencje i przełącz przycisk Automatyczna aktualizacja
  Opcje zaawansowane można wybrać dla wielu aplikacji.

 4. Wyłącz zaznaczenie opcji Usuń starsze wersje, a następnie kliknij przycisk Gotowe.

  W oknie aplikacji wyłącz zaznaczenie opcji „Usuń starsze wersje”
  Wyłączenie zaznaczenia tej opcji umożliwi łatwą automatyczną aktualizację aplikacji przy zachowaniu żądanej wersji.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online