Rozwiązywanie problemów z pobieraniem i instalacją programu Adobe Application Manager

Rozwiązywanie problemów występujących podczas używania programu Adobe Application Manager do pobierania i instalowania aplikacji Creative Cloud.

Informacje o programie Adobe Application Manager

Adobe Application Manager (AAM) to aplikacja pomocnicza służąca do zarządzania instalacją wielu produktów Adobe.

Jeśli posiadasz członkostwo w usłudze Creative Cloud, program Adobe Application Manager automatycznie dokona aktualizacji do aplikacji Creative Cloud na komputer, o ile korzystasz z systemu operacyjnego macOS 10.7 lub nowszego bądź Windows 7 lub nowszego. Jeśli korzystasz ze starszych wersji systemu operacyjnego, takich jak Windows XP lub macOS 10.6, użyj programu Adobe Application Manager (AAM) do zarządzania pobieraniami i instalacjami w usłudze Creative Cloud.

Program AAM można uruchomić ręcznie z poziomu folderu Applications (macOS) lub z poziomu menu Start > Wszystkie programy (Windows). 

Uwaga:

Jeśli posiadasz ważne członkostwo w usłudze Creative Cloud, lecz program Adobe Application Manager nie dokonuje automatycznej aktualizacji do aplikacji Creative Cloud na komputer, zapoznaj się z tematem Program Adobe Application Manager nie dokonuje aktualizacji do aplikacji Creative Cloud na komputer.

Nie możesz się zalogować w witrynie adobe.com lub w programie AAM? Zobacz artykuł Pomoc dotycząca Adobe ID, logowania i konta.

Nie mogę się zalogować do usługi Creative Cloud lub programu AAM

Użyj identyfikatora Adobe ID, aby zalogować się na koncie identyfikatora Adobe ID, członkostwa w usłudze Creative Cloud lub w programie Adobe Application Manager. Z reguły identyfikator Adobe ID to adres e-mail wykorzystany do utworzenia konta użytkownika.

Jeśli nie możesz zalogować się na koncie identyfikatora Adobe ID lub w usłudze Creative Cloud, wykonaj następujące kroki:

Zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID

 1. Przejdź do witryny https://account.adobe.com i zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła.

  Nie możesz się zalogować w witrynie adobe.com lub w programie AAM? Zapoznaj się z tematem Pomoc dotycząca identyfikatora Adobe ID, logowania i konta.

 2. Sprawdź szczegóły planu w sekcji Moje plany.

  Jeśli w sekcji Moje plany nie wyświetla się członkostwo w usłudze Creative Cloud użytkownika, może być konieczne zresetowanie konta. Uruchom dowolną aplikację Creative Cloud, taką jak Photoshop, wybierz opcje Pomoc > Wyloguj się, i potwierdź za pomocą identyfikatora Adobe IDNastępnie wybierz polecenie Pomoc > Zaloguj się.

  Jeśli jeszcze nie posiadasz wersji próbnej lub członkostwa w usłudze Creative Cloud, kliknij tutaj, aby wybrać plan.

 3. Przejdź do katalogu aplikacji Creative Cloud i wybierz aplikację, którą chcesz pobrać.

  Szczegółowe instrukcje znajdziesz w temacie Pobieranie i instalacja aplikacji Creative Cloud.

Program AAM nie uruchamia się po wybraniu polecenia Pobierz lub Wypróbuj

Program AAM jest instalowany przy pierwszym pobieraniu aplikacji lub wersji próbnej Creative Cloud z katalogu aplikacji Creative Cloud. Jeśli proces pobierania i instalacji programu AAM nie rozpoczyna się automatycznie, spróbuj wykonać poniższe kroki.

 1. Uruchom program AAM ręcznie poprzez podwójne kliknięcie narzędzia instalacji programu AAM:

  • Windows: AdobeApplicationManager.exe
  • macOS: AdobeApplicationManager.dmg
 2. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Uwaga: Podczas procesu pobierania i instalacji zaakceptuj wyświetlane okna dialogowe zabezpieczeń i podaj żądane dane logowania administratora.

Wybranie polecenia Pobierz lub Wypróbuj powoduje rozpoczęcie pobierania programu AAM, nawet jeśli jest on już zainstalowany

Program Adobe Application Manager instaluje w przeglądarce wtyczkę AdobeAAMDetect. W celu prawidłowej pracy ta wtyczka wymaga ponownego uruchomienia przeglądarki internetowej. Jeśli nie uruchomisz ponownie przeglądarki internetowej, wtyczka nie zostanie wykryta i będzie w dalszym ciągu wyświetlany monit o pobranie wtyczki AAM.

Program AAM zawiesza się podczas inicjowania lub pobierania

W trakcie procesu pobierania i instalacji programu AAM może wydawać się, że komputer uległ zawieszeniu w oczekiwaniu na ukończenie procesu. Informacje na temat czasu pobierania produktów można znaleźć w artykule Szacowany czas pobierania.

Po uruchomieniu program AAM weryfikuje identyfikator Adobe ID użytkownika, a następnie pobiera listę produktów gotowych do pobrania. W trakcie tego procesu wyświetla się okno dialogowe oczekiwania. Proces ten może potrwać kilka minut.

Produkty zawieszają się podczas pobierania za pomocą programu AAM

W trakcie pobierania lub instalacji aplikacji Creative Cloud może wydawać się, że komputer uległ zawieszeniu w oczekiwaniu na ukończenie procesu. Prędkość komputera oraz połączenia z Internetem ma decydujący wpływ na długość trwania procesu. Informacje na temat czasu pobierania produktów można znaleźć w artykule Szacowany czas pobierania.

Jeśli proces pobierania lub instalacji rzeczywiście się zawiesza, wypróbuj poniższe rozwiązania w podanej kolejności.

Rozwiązanie 1: Rozpocznij pobieranie ponownie

Pobieranie można anulować i rozpocząć od nowa za pomocą programu AAM.

 1. Aby anulować bieżący proces, kliknij przycisk X obok stanu pobierania aplikacji. 

 2. Kliknij przycisk Zainstaluj znajdujący się obok nazwy aplikacji.

Rozwiązanie 2: Uruchom ponownie program AAM

 1. Zamknij program AAM, a następnie uruchom go ponownie.

 2. Kliknij przycisk Zainstaluj znajdujący się obok nazwy aplikacji.

Rozwiązanie 3: Przypisz licencję do wersji próbnej

Uwaga:

W programie AAM nie można wstrzymać i przywrócić procesu pobierania aplikacji. Aby zatrzymać proces pobierania lub instalacji, należy go anulować i uruchomić ponownie.

W programie AAM wyświetla się komunikat „Instalacja nie powiodła się”

W przypadku gdy program AAM napotka błąd, który uniemożliwia instalację aplikacji Creative Cloud, może wyświetlić się komunikat „Instalacja nie powiodła się”.

 1. Kliknij strzałkę z prawej strony komunikatu o niepowodzeniu instalacji. Pojawia się błąd.

 2. Spróbuj rozwiązać problem na podstawie plików dziennika instalacji. Informacje na temat wyszukiwania tych plików znajdują się w temacie Rozwiązywanie problemów za pomocą dzienników instalacji.

Zmiana lokalizacji instalacji w programie AAM

Możesz zmienić domyślną lokalizację, w której instalowane są pobierane aplikacje.

Skorzystaj z następującej procedury.

 1. Uruchom program Adobe Application Manager i zaloguj się w nim.

 2. Kliknij strzałkę znajdującą z prawej strony Twojej nazwy użytkownika, w lewym górnym rogu.

 3. Wybierz opcję Preferencje.

 4. Wybierz folder i przejdź do wybranej lokalizacji instalowania produktów.

 5. Wybierz polecenie Zapisz.

 6. Rozpocznij proces instalacji.

Usuwanie lub dezinstalacja programu Adobe Application Manager

Jeśli korzystasz z aplikacji Creative Cloud, program Adobe Application Manager również musi być zainstalowany na komputerze. Program Adobe Application Manager spełnia wiele różnych funkcji związanych ze wszystkimi innymi produktami Creative Cloud. Program Adobe Application Manager zostanie automatycznie usunięty z komputera po odinstalowaniu wszystkich produktów Adobe Creative Cloud. Po usunięciu ostatniego z tych produktów program Adobe Application Manager zostanie odinstalowany.

Usuwanie aplikacji Creative Cloud w systemie macOS

 1. Kliknij dwukrotnie dysk twardy.

 2. Przejdź do lokalizacji Applications > Utilities > Adobe Installers.

 3. Aby usunąć wszystkie aplikacje Adobe Creative Cloud, uruchom wszystkie dezinstalatory Adobe.

Usuwanie aplikacji Creative Cloud w systemie Windows

Uwaga: Firma Adobe ma w swojej ofercie narzędzie Creative Cloud Cleaner, które umożliwia usunięcie wpisów bazy danych, jednak nie usuwa fizycznych plików powiązanych z instalacją. Aby usunąć wszystkie komponenty, uruchom dezinstalatory programów.

 1. Wybierz polecenia Start > Panel sterowania.

 2. Wybierz polecenie Programy i funkcje.

 3. Wskaż na liście aplikację Creative Cloud i kliknij polecenie Odinstaluj.

 4. Powtórz krok 3. dla wszystkich aplikacji Creative Cloud.

Zmiana lokalizacji pobierania plików w programie Adobe Application Manager

Program Adobe Application Manager nie obsługuje obecnie funkcji zmiany lokalizacji pobierania plików. Pliki są pobierane do folderu tymczasowego:

 • Windows: %temp%
 • macOS: /tmp

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?