Witamy w Creative Suite 4 Web Standard Niniejszy dokument zawiera najnowsze informacje o produktach i uaktualnieniach oraz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów, które nie zostały uwzględnione w dokumentacji pakietu Creative Suite 4 Web Standard.

Aplikacje Creative Suite 4 Web Standard

 • Adobe Flash CS4 Professional
 • Adobe Dreamweaver CS 4
 • Adobe Fireworks CS4
 • Adobe Contribute CS4
 • Adobe Bridge CS4 (oferuje bezpośredni dostęp do Version Cue i Adobe Device Central)
 • Adobe Media Player

Minimalne wymagania systemowe

Windows

 • Procesor taktowany zegarem 1 GHz lub szybszy
 • Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (zalecany dodatek Service Pack 3) bądź Windows Vista Home Premium, Business, Ultimate lub Enterprise z dodatkiem Service Pack 1 (produkt certyfikowany dla wydań 32-bitowych systemów Windows XP i Windows Vista).
 • Zalecany rozmiar pamięci RAM: co najmniej 1 GB.
 • 3,1 GB wolnego miejsca na dysku twardym na instalowane oprogramowanie; w trakcie instalacji wymagane jest dodatkowe wolne miejsce (pakietu nie można instalować na urządzeniach magazynujących typu flash).
 • Monitor o rozdzielczości co najmniej 1024 x 768 (zalecana 1280x800) z 16-bitową kartą wideo
 • Stacja dysków DVD-ROM
 • Program QuickTime 7.4.5 wymagany do obsługi funkcji multimedialnych
 • Szerokopasmowe połączenie z Internetem (do korzystania z usług online)

System operacyjny Mac

 • Procesor PowerPC G5 lub wielordzeniowy procesor Intel
 • Mac OS X w wersjach 10.4.1110.5.4
 • Java Runtime Environment 1.5 wymagane dla programu Adobe Version Cue Server
 • Zalecany rozmiar pamięci RAM: co najmniej 1 GB.
 • 6,1 GB dostępnego miejsca na dysku twardym na potrzeby instalacji; dodatkowe wolne miejsce podczas instalacji; instalowanie w systemach plików rozróżniających wielkość liter i na wymiennych urządzeniach magazynujących typu flash nie jest możliwe
 • Monitor o rozdzielczości co najmniej 1024 x 768 (zalecana 1280x800) z 16-bitową kartą wideo
 • Stacja dysków DVD-ROM
 • Program QuickTime 7.4.5 wymagany do obsługi funkcji multimedialnych
 • Szerokopasmowe połączenie z Internetem (do korzystania z usług online)

Aktualne informacje o wymaganiach systemowych są dostępne pod adresem http://www.adobe.com/pl/go/webstandard_systemreqs.

Produkt umożliwia dostęp do pewnych funkcji online („usługi online”), o ile zapewniony jest szybki dostęp do Internetu. Usługi online oraz ich niektóre funkcje są dostępne tylko w określonych krajach oraz dla niektórych języków i/lub walut. Mogą zostać w całości lub w części wycofane bez powiadomienia. Korzystanie z usług online podlega odrębnym warunkom użytkowania i zasadom ochrony prywatności Adobe Online. Dostęp do części z usług online może wymagać rejestracji użytkownika. Niektóre usługi online, w tym usługi początkowo oferowane za darmo, mogą podlegać dodatkowym opłatom. Szczegółowe informacje oraz warunki użytkowania i zasady ochrony prywatności online można znaleźć na stronie www.adobe.com.

Instalacja oprogramowania

 1. Przed przystąpieniem do procesu instalowania zamknij wszystkie programy uruchomione w systemie – w tym inne aplikacje Adobe, programy pakietu Microsoft Office oraz okna przeglądarki. Ponadto zalecane jest wyłączenie ochrony antywirusowej na czas przeprowadzania instalacji.
 2. Musisz mieć uprawnienia administratora lub możliwość uwierzytelnienia się jako administrator.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Windows:

 • Włóż dysk DVD do stacji dysków i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeśli program instalacyjny nie zostanie uruchomiony automatycznie, przejdź do folderu programu Adobe CS4 na poziomie głównym dysku i kliknij dwukrotnie plik Set-up.exe, aby rozpocząć proces instalacji.
 • Jeśli oprogramowanie zostało pobrane z Internetu, otwórz folder, przejdź do folderu Adobe CS4, kliknij dwukrotnie plik Setup.exe, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Mac:

 • Włóż dysk DVD do stacji dysków i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeśli program instalacyjny nie zostanie uruchomiony automatycznie, przejdź do folderu programu na poziomie głównym dysku DVD i kliknij dwukrotnie Konfiguruj Mac OS, aby rozpocząć proces instalacji.
 • Jeśli oprogramowanie zostało pobrane z Internetu, otwórz ten folder, przejdź do folderu programu, kliknij dwukrotnie plik Konfiguruj, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jeśli produkt jest instalowany jako uaktualnienie, program instalacyjny sprawdzi, czy w systemie jest zainstalowany produkt uprawniający do uaktualnienia. Jeśli taki produkt nie zostanie znaleziony, program instalacyjny wyświetli monit o wprowadzenie numeru seryjnego uaktualnianego produktu. Oprogramowanie można także zainstalować w wersji próbnej, a następnie wprowadzić nowy i poprzedni numer seryjny na wyświetlanym podczas uruchamiania ekranie numeru seryjnego.

Więcej informacji na temat instalacji pakietu CS4 można znaleźć na stronie www.adobe.com/go/cs4install_pl/

Znane problemy

 • Po zainstalowaniu na systemach Mac działanie systemu może wydawać się wolniejsze. Ponowne uruchomienie systemu po instalacji rozwiąże ten problem. (#BG063142)
 • Na komputerze Mac produktu nie można zainstalować na dysku głównym. (#BG044824)
 • Podczas instalacji aplikacji 32-bitowej na komputerze z 64-bitowym systemem operacyjnym Vista, pojawia się nieprawidłowa domyślna lokalizacja dla instalacji. Program zostanie zainstalowany w poprawnej lokalizacji: c:\program files(x86). (#BG064131)
 • „Całkowity rozmiar” wyświetlany na ekranie Opcje programu instalacyjnego obejmuje miejsce potrzebne na składniki, które muszą być uwzględnione w instalacji, ale nie są wyświetlane na liście składników. Rozmiar ten może być zatem różny od sumy rozmiarów składników. (#BG059229)
 • W zależności od produktu i składników wybranych do zainstalowania instalacja może trwać od 20 minut do ponad 1 godziny. (#BG050030)
 • Programu Creative Suite 4 nie można zainstalować w folderze zaszyfrowanym. (#BG065106)
 • Chociaż możliwa jest instalacja wydania programu Creative Suite 4 na partycji wtórnej, program instalacyjny wymaga do 6GB wolnego miejsca na partycji podstawowej, aby ukończyć instalację. Ilość wymaganego wolnego miejsca zależy od komponentów wybranych do zainstalowania.
 • Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się na stronie http://www.adobe.com/pl/support/loganalyzer/

Uwaga: w celu zainstalowania dodatkowych składników lub ponownego zainstalowania oprogramowania po pierwotnej instalacji potrzebny będzie oryginalny program instalacyjny (dysk CD, DVD lub program pobrany z Internetu). Nie jest dostępna opcja naprawy.

Odinstalowywanie oprogramowania

 1. Przed przystąpieniem do procesu dezinstalacji zamknij wszystkie programy uruchomione w systemie, w tym inne programy Adobe, programy pakietu Microsoft Office oraz okna przeglądarki.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 • W systemie Windows XP otwórz Panel sterowania systemu Windows i kliknij dwukrotnie aplet Dodaj lub usuń programy. Zaznacz produkt, który chcesz odinstalować, kliknij przycisk Zmień/Usuń, po czym postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 • W systemie Windows Vista otwórz Panel sterowania systemu Windows i kliknij dwukrotnie aplet Programy i funkcje. Zaznacz produkt, który chcesz odinstalować, kliknij przycisk Odinstaluj/Zmień, po czym postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

WAŻNE: w systemie Mac OS wprowadzono nowy sposób działania funkcji odinstalowywania. NIE PRZECIĄGAJ aplikacji do kosza, aby je odinstalować. Aby bezpiecznie przeprowadzić dezinstalację w systemie Mac OS X, kliknij dwukrotnie alias dezinstalacji w folderze Aplikacje/Narzędzia/Programy instalacyjne Adobe lub w folderze Aplikacje. Uwierzytelnij się jako administrator i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Znane problemy

 • Proces dezinstalacji usunie wszelkie foldery niestandardowe dodane do zainstalowanych folderów aplikacji. (#BG69109)
 • Należy pamiętać, że niektóre pliki pozostaną na systemie po odinstalowaniu aplikacji Creative Suite 4.

Zakup z wersji próbnej

Po zainstalowaniu wersji próbnej programu Creative Suite 4 Web Standard, można wprowadzić numer seryjny, aby przekształcić wersję próbną w wersję pełną. Dezinstalacja programu nie jest konieczna.

Wersję próbną można przekształcić wprowadzając numer seryjny otrzymany przy zakupie programu Web Standard. Uruchomić dowolną z aplikacji Web Standard i wprowadź numer seryjny w ekranie numeru seryjnego.

Pozostałe aplikacje instalowane jako elementy tego samego pakietu Web Standard przy następnym uruchomieniu rozpoznają nowy numer seryjny. Nowy numer seryjny rozpoznają tylko programy w wersji próbnej. W przypadku wcześniejszego wprowadzenia w którymkolwiek z programów numeru seryjnego, numer ten będzie używany dalej, dopóki nie zostanie usunięty za pomocą polecenia Pomoc > Dezaktywacja > Wymaż numer seryjny. Przy następnym uruchomieniu programu rozpoznany zostanie nowy numer seryjny.

Zakupiony numer seryjny uprawnia do korzystania z oprogramowania w określonej wersji językowej i zostanie zaakceptowany wyłącznie przez produkt zainstalowany w tym języku.

Klienci z licencją zbiorową nie mogą nabywać licencji zbiorowych bezpośrednio z wersji próbnej, numer licencji zbiorowej można jednak wprowadzić w oprogramowaniu próbnym bez konieczności jego odinstalowania lub ponownego instalowania. Aby złożyć zamówienie na licencję zbiorczą, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym centrum licencjonowania firmy Adobe. Wyszukiwanie lokalnych sprzedawców jest możliwe pod adresem http://partners.adobe.com/resellerfinder/na/reseller.jsp.

Licencje w formie elektronicznej

Ten produkt jest oferowany na warunkach umowy licencyjnej dołączonej do nośnika oraz na warunkach ograniczonej gwarancji, które użytkownik musi zaakceptować, jeśli chce korzystać z produktu. Szczegółowe informacje zawiera Umowa Licencji na Produkt Adobe. Oprogramowanie może automatycznie podjąć próbę aktywacji za pośrednictwem Internetu. Nie będą przesyłane żadne informacje umożliwiające identyfikację osoby, z zastrzeżeniem, że w niektórych jurysdykcjach adres IP jest uznawany za taką informację. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej Adobehttp://www.adobe.com/go/activation_pl.

Uwaga: aby zainstalować produkt na innym komputerze, najpierw dezaktywuj numer seryjny na obecnie używanym komputerze. Służy do tego polecenie Help (Pomoc) > Deactivate (Dezaktywacja). Dezaktywacja numeru seryjnego obejmie wszystkie komponenty aktywowane wraz z tym numerem seryjnym. Jeśli uruchomiamy produkt na tym samym komputerze po dezaktywacji, zostanie on ponownie uaktywniony.

Informacje o rejestracji

Podczas instalacji oprogramowania, należy pamiętać o konieczności zarejestrowania, aby uzyskać aktualne informacje o produkcie, szkoleniach, biuletynach informacyjnych i zaproszeniach na imprezy oraz seminaria Adobe. Jeśli nie rejestrujemy się podczas instalacji, rejestrację można wykonać później z dowolnego komponentu oprogramowania CS4 wybierając Help (Pomoc) > Registration (Rejestracja).

Instalowanie czcionek

Cała dokumentacja dotycząca czcionek jest dostępna w Internecie. Pod aresem http://www.adobe.com/pl/type/browser/landing/creativesuite/creativesuite4.html można znaleźć m.in. przewodnik OpenType User Guide, dokument OpenType ReadMe, łącza do dokumentacji poszczególnych czcionek oraz listy czcionek instalowanych razem z różnymi składnikami pakietu CS4, a także listy czcionek dostępnych płytach DVD z poszczególnymi aplikacjami pakietu CS4.

Instalator pakietu Creative Suite 4 instaluje czcionki w domyślnym folderze czcionek systemu operacyjnego. Wiele z tych czcionek to nowsze wersje czcionek instalowanych przez pakiet Creative Suite 3. W przypadku znalezienia starszych wersji czcionek w domyślnym folderze systemowym instalator odinstaluje starsze wersje i zapisze je w nowym folderze. Domyślny systemowy katalog czcionek to:

 • W systemie Apple Macintosh: <Dysk systemowy >/Library/Fonts
 • W systemie Windows: <Dysk systemowy>:\Windows\Fonts

Starsze czcionki zostaną zapisane w nowym katalogu:

 • W systemie Apple Macintosh: <Dysk systemowy>/Library/Application Support/Adobe/SavedFonts/current
 • W systemie Windows: <Dysk systemowy>:\Program Files\Common Files\Adobe\SavedFonts\current

Ten nowy katalog będzie także zawierać plik o nazwie „Read Me.html” z listą zapisanych czcionek oraz numerami wersji nowych i starych plików czcionek.

Istnieje możliwość ponownego zainstalowania starszych czcionek — należy w tym celu usunąć nowe pliki czcionek z domyślnego systemowego katalogu czcionek i przenieść stare pliki z powrotem do tego katalogu.

Na dysku instalacyjnym znajdują się też dodatkowe czcionki. Informacje na temat instalowania wspomnianych czcionek są dostępne pod adresem http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_pl.

Znane problemy

Strona internetowa Pomocy technicznej firmy Adobe zawiera najnowsze informacje i opisy znanych problemów dotyczące wszystkich programów z pakietu Creative Suite 4.

Obsługa standardu GB18030 w Windows XP

 • Aby w systemie Windows XP możliwe było wyświetlanie wszystkich znaków chińskiego standardu GB18030, firma Adobe zaleca zainstalowanie pakietu Microsoft GB18030 Support Package. Pakiet ten zaktualizuje system XP, dodając do niego między innymi czcionki oraz komponenty IME (ang. input method editor — edytor metody wprowadzania), które umożliwiają prawidłową obsługę standardu GB18030. Pakiet ten można pobrać ze strony internetowej firmy Microsoft. (#BG061690)

Dezaktywacja

 • W systemie Windows, dezaktywacja może się nie powieść i pojawi się błąd „Nie znaleziono Internetu” nawet, gdy połączenie z Internetem jest dostępne. Przejdź do Opcje Internetowe -> Zaawansowane i odznacz „Sprawdzaj odwołanie certyfikatu serwera” i spróbuj ponownie wykonać dezaktywację. (#BG056982)

Adobe InContext Editing

 • Adobe InContext Editing nie działa z aplikacją Adobe AIR. Istnieje możliwość edycji stron www w programie Adobe InContext Editing za pomocą przeglądarki, ale nie można wyedytować ich używając przeglądarki w Adobe AIR. (#BG067769)

Szukaj pomocy

 • Wybranie polecenia Szukaj pomocy uruchomi przeglądarkę Internet Explorer nawet po ustawieniu przeglądarki Firefox jako domyślnej. (#1677521)

Adobe Drive/Version Cue CS4

 • Wybranie opcji niezapisywania zmian w pliku zarządzanym Adobe Drive/Version Cue CS4, gdy rezygnacja spowoduje utratę zmian zapisanych od momentu ostatniej rejestracji. Zobacz TechNote na stronie www.adobe.com/go/kb406179_pl (1872992)
 • Pliki na Adobe Drive (Version Cue CS4) znikają lub tracą historię wersji, po otwarciu/zapisaniu bez wyrejestrowania. Zobacz TechNote na stronie www.adobe.com/go/kb404970_pl (1892658)

Obsługa klienta

Serwis klienta

Pracownicy serwisu klienta firmy Adobe udzielają informacji o produktach i służą pomocą w sprawach związanych ze sprzedażą, rejestracją i innych sprawach o charakterze nietechnicznym. Aby uzyskać informacje o sposobach kontaktu z serwisem klienta firmy Adobe, należy przejść do strony internetowej adobe.com właściwej dla danego regionu lub kraju i kliknąć łącze Kontakt.

Opcje programu wsparcia i zasoby techniczne

Jeśli potrzebna jest pomoc techniczna dotycząca produktu, w tym informacje o bezpłatnych i płatnych programach wsparcia oraz zasobach wspomagających rozwiązywanie problemów, można skorzystać z dodatkowych informacji dostępnych pod adresem http://www.adobe.com/go/support_pl/ Poza Ameryką Północną, przejdź na stronę http://www.adobe.com/go/intlsupport/ i kliknij Zmień przy nazwie kraju, aby wybrać odpowiedni region.

Do bezpłatnych zasobów ułatwiających rozwiązywanie problemów należą baza wiedzy firmy Adobe, fora użytkowników programów Adobe i inne źródła informacji. Firma Adobe stale udostępnia dodatkowe narzędzia i informacje w Internecie, aby zapewnić użytkownikom wszechstronną pomoc w jak najszybszym rozwiązywaniu ewentualnych problemów.

W razie wystąpienia problemów z instalowaniem lub odinstalowaniem dowolnego programu z pakietu Creative Suite 4, należy przed skontaktowaniem się z działem wsparcia spróbować ponownie uruchomić system. Więcej informacji na temat instalacji pakietu CS4 można znaleźć na stronie www.adobe.com/go/cs4install_pl/

Inne zasoby

Dokumentacja

Zamów dokumentację w formie wydruku na stronie www.adobe.com/go/buy_books_pl

Zasoby online

Pełną pomoc oraz instrukcje społeczności użytkowników, ich pomysły oraz wsparcie, znaleźć można pod adresem www.adobe.com/go/pl/creativesuite4_community_help

Można również przejść do strony głównej Bridge:

Z dowolnej aplikacji Creative Suite 4, wybierz Plik > Przeglądaj > Bridge. Po otwarciu Bridge, kliknij przycisk strona główna Bridge na panelu Ulubione.

Inne zasoby

Informacje o poszczególnych produktach

Adobe Contribute CS4

Adobe Bridge CS4

Adobe Dreamweaver CS 4

Adobe Device Central CS4

Adobe Flash CS4 Professional

Adobe Fireworks CS4

Adobe Version Cue CS4

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online