Wyłącz dostęp usługi CS Live do Internetu | Administratorzy systemu | CS5

Pakiet Adobe Creative Suite 5 zapewnia integrację z usługami Adobe CS Live, które łączą się z Internetem w celu dostarczenia dodatkowych funkcji. W niektórych okolicznościach administratorzy systemów mogą zechcieć wyłączyć te połączenia. W tym dokumencie wyjaśniono, jak wyłączyć połączenia po instalacji lub jako część obiegu pracy wdrażania. Dotyczy to poniższych integracji usługi CS Live i innych usług firmy Adobe:

 • Dostęp do CS Live (Okno> Rozszerzenia> Dostęp do CS Live)
 • Adobe BrowserLab (Okno > Rozszerzenia > Adobe BrowserLab)
 • Adobe ConnectNow (Plik > Udostępnij mój ekran; Okno > Rozszerzenia > Udostępnij mój ekran)
 • CS News and Resources (Okno> Rozszerzenia> CS News and Resources)
 • CS Review (Plik> Utwórz nową recenzję, Okno> Rozszerzenia> CS Review)
 • Resource Central (Okno > Rozszerzenia > Resource Central)
 • Kuler (Okno > Rozszerzenia > Kuler)

Dezaktywuj połączenia usługi Adobe CS Live na poziomie systemu.

Aby dezaktywować połączenia usługi Adobe CS Live na poziomie systemu należy zmienić poniższe wartości danych na dezaktywowane. Wyłączenie tych połączeń na poziomie systemu nie pozwoli użytkownikowi na włączenie ich przez interfejs użytkownika.

W systemie Windows

Wykonaj następujące czynności:

 1. Wyłącz wszystkie aplikacje CS5.
 2. Uruchom Edytor rejestru:

  W systemie Windows XP wybierz opcję Start > Uruchom i wpisz regedit, a następnie naciśnij klawisz Enter, by otworzyć edytor rejestru, lub...

  W systemie Windows 7/Vista otwórz menu Start, wpisz regedit i naciśnij klawisz enter, gdy edytor rejestru pojawi się w wynikach wyszukiwania.

 3. Utwórz i/lub edytuj wartość ciągu AdobeOnlineDefault:

  W systemach 32-bitowych: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\AdobeOnlineDefault.

  W systemach 64-bitowych:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Adobe\AdobeOnlineDefault

  Jeśli wartość ciągu nie istnieje, będzie trzeba ją utworzyć (kliknij prawym przyciskiem kontener i wybierz opcję Nowy > Wartość ciągu).

 4. Kliknij dwukrotnie tę wartość ciągu i ustaw jej Wartość danych na „0” by ją wyłączyć; kliknij przycisk OK.
 5. Zamknij Edytor rejestru systemu.

W systemie Mac OS X

Wykonaj następujące czynności:

 1. Wyłącz wszystkie aplikacje CS5.
 2. Otwórz Edytor list właściwości firmy Apple (dostarczony wraz z zestawem Apple SKD) lub inny edytor list właściwości.
 3. Otwórz plik [Dysk startowy]/Library/Preferences/com.adobe.AdobeOnlineHelp.plist.
 4. Wybierz wpis główny, aby zobaczyć wpisy podrzędne.
 5. Zlokalizuj obiekt ciągu AdobeOnlineDefault. Jeśli klucz nie istnieje, należy go utworzyć.
 6. Kliknij dwukrotnie tę wartość ciągu i ustaw jej Wartość danych na „0”, by wyłączyć dostęp usługi CS Live.
 7. Zapisz plik com.adobe.AdobeOnlineHelp.plist.
 8. Zamknij edytor plików plist.

Po ukończeniu zawartość pliku plist powinna wyglądać następująco:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">

<plist version="1.0">

<dict>

<key>AdobeOnlineDefault</key>

<string>0</string>

</dict>

</plist>

 


Dodatkowe informacje

 • Po wyłączeniu usług CS Live, wiele z ich paneli w aplikacjach CS5 będzie wyświetlać komunikaty takie, jak „Wyłączono dostęp do usług CS Live”. Lub „Niestety Twoje preferencje sieciowe uniemożliwiają połączenie z serwerem. Włącz dostęp do Internetu i spróbuj ponownie.”
 • Włączanie/wyłączanie usługi CS Live jak opisano powyżej wymaga ponownego włączenia aplikacji CS5, aby zadziałać.
 • Te ustawienia nie wyłączają niektórych poleceń, które tylko wysyłają adres URL do domyślnej przeglądarki systemu.

 

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto