Pobieranie i instalowanie aplikacji innych niż Creative Cloud w wersji próbnej

Informacje o tym, jak pobierać i instalować wersje próbne oprogramowania firmy Adobe spoza oferty Adobe Creative Cloud.

Firma Adobe oferuje bezpłatne wersje próbne swoich aplikacji. Aby uzyskać informacje o wersjach próbnych aplikacji Creative Cloud, zobacz temat Pobierz i zainstaluj aplikacje Creative Cloud w wersji próbnej.  

Aby uzyskać informacje na temat wersji próbnych innych aplikacji Adobe, wybierz jeden z poniższych tematów:

Zanim rozpoczniesz

Przed rozpoczęciem pobierania wersji próbnej aplikacji Adobe upewnij się, że:

 • Korzystasz z konta, które ma uprawnienia administracyjne.
 • Upewnij się, że korzystasz z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer (Windows OS), Firefox (Windows lub macOS), Chrome (Windows lub macOS) lub Safari (macOS).
 • Upewnij się, że masz ważny identyfikator Adobe ID.
 • Wyłącz funkcje blokowania wyskakujących okienek w przeglądarce. Instrukcje znajdują się w dokumentacji przeglądarki.
 • Wyłącz zapory, oprogramowanie antywirusowe i oprogramowanie zabezpieczające innych firm.

Pobieranie wersji próbnej

 1. Przejdź do strony Pobieranie w witrynie Adobe i wybierz opcję Wyświetl wszystkie bezpłatne wersje próbne w sekcji Bezpłatne wersje próbne.

 2. Znajdź żądaną aplikację na liście i wybierz ją.

 3. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie dotyczącymi aplikacji.

Jak pobrać wersję próbną dla określonej aplikacji

Aby znaleźć instrukcje dotyczące pobierania i instalacji określonej aplikacji, kliknij nazwę produktu poniżej.

Pobieranie i instalowanie wersji próbnej programu Elements

Dowiedz się, jak pobrać wersję próbną programu Adobe Photoshop Elements lub Adobe Premiere Elements. Wybierz system operacyjny i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 1. Zaloguj się przy użyciu identyfikatora Adobe ID (adres e-mail i hasło zarejestrowane w firmie Adobe).

  Jeśli nie masz jeszcze konta Adobe, kliknij łącze Utwórz identyfikator Adobe ID, aby się zarejestrować.

 2. Na stronie pobierania wybierz język z listy rozwijanej, a następnie kliknij przycisk Pobierz. Otworzy się instalator programu Akamai Download Manager.

  Zostanie uruchomiony instalator Akamai Download Manager, który rozpocznie pobieranie i instalację programu Adobe Photoshop Elements.

  Instalator programu Akamai Download Manager

 3. Wybierz lokalizację do zapisania plików instalacyjnych wersji próbnej. Oprogramowanie zostanie zainstalowane po ukończeniu pobierania.

  Wybierz miejsce docelowe

 4. Dwukrotnie kliknij ikonę oprogramowania w wersji próbnej, aby rozpocząć instalację. Wybierz opcję Zgadzam się w Umowie licencyjnej Akamai i postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby zainstalować oprogramowanie.

  Wybierz opcję Zgadzam się

 5. Oprogramowanie w wersji próbnej jest zainstalowane i gotowe do korzystania. Można je otworzyć, wybierając kolejno pozycje Start > Wszystkie programy i przechodząc do odpowiedniej aplikacji lub wyszukując ją w menu Start.

 1. Zaloguj się przy użyciu identyfikatora Adobe ID (adres e-mail i hasło zarejestrowane w firmie Adobe). Jeśli nie nastąpiła rejestracja w firmie Adobe, kliknij opcję Pobierz identyfikator Adobe ID i zarejestruj się.

 2. Wybierz język odpowiedniego produktu i kliknij przycisk Pobierz.

 3. Wybierz lokalizację do zapisania pobranych plików i kliknij przycisk Otwórz. Oprogramowanie zostanie zainstalowane po ukończeniu pobierania.

 4. Poczekaj na pobranie oprogramowania w wersji próbnej.

 5. Po uruchomieniu instalatora wybierz z menu opcję Wypróbuj.

 6. Zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID.

  Zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID

 7. Poczekaj na zainstalowanie oprogramowania w wersji próbnej.

 8. Kliknij przycisk Uruchom teraz, aby rozpocząć korzystanie z wersji próbnej.

Jak pobrać wersję próbną programów Adobe Captivate i Adobe Technical Communications Suite

Wybierz system operacyjny i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 1. Odwiedź stronę pobierania wersji próbnej programu Adobe Captivate lub stronę pobierania wersji próbnej programu Adobe Technical Communication Suite.

 2. Zaloguj się przy użyciu identyfikatora Adobe ID (adres e-mail i hasło zarejestrowane w firmie Adobe). Jeśli nie nastąpiła rejestracja w firmie Adobe, kliknij opcję Pobierz identyfikator Adobe ID i zarejestruj się.

  Zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID

 3. Wypełnij formularz i kliknij przycisk Pobierz.

  Wypełnij formularz i kliknij przycisk Pobierz

 4. Wybierz lokalizację zapisu. Instalator programu Akamai Download Manager pobiera produkt do wybranej lokalizacji, jak pokazano tutaj.

  Wybierz miejsce docelowe do zapisania

 5. Kliknij przycisk Zainstaluj teraz, aby rozpocząć instalowanie oprogramowania.

  Kliknij przycisk Zainstaluj teraz

 6. Wybierz lokalizację zapisu oprogramowania w wersji próbnej.

  Wybierz miejsce docelowe, aby wyodrębnić pliki

 7. Kliknij przycisk Wypróbuj, aby rozpocząć instalowanie oprogramowania w wersji próbnej.

  Kliknij przycisk Wypróbuj

 8. Postępuj zgodnie z monitami instalatora.

  Kliknij przycisk Zaakceptuj i postępuj zgodnie z komunikatami

 9. Oprogramowanie w wersji próbnej jest zainstalowane i gotowe do korzystania. Można je otworzyć, wybierając kolejno polecenia Start > Wszystkie programy.

 1. Odwiedź stronę pobierania wersji próbnej programu Adobe Captivate lub stronę pobierania wersji próbnej programu Adobe Technical Communication Suite.

 2. Zaloguj się przy użyciu identyfikatora Adobe ID (adres e-mail i hasło zarejestrowane w firmie Adobe). Jeśli nie nastąpiła rejestracja w firmie Adobe, kliknij opcję Pobierz identyfikator Adobe ID i zarejestruj się.

  Zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID

 3. Wypełnij formularz i kliknij przycisk Pobierz.

 4. Zlokalizuj pobrany plik. Jeśli nie masz pewności, gdzie został zapisany pobrany plik, odwiedź stronę Znajdowanie pobranych plików. Kliknij dwukrotnie ikonę Akamai NetSession Interface.pkg.

 5. Postępuj zgodnie z monitami instalatora programu Akamai Download Manager.

 6. Po zainstalowaniu programu Akamai Download Manager można rozpocząć pobieranie oprogramowania w wersji próbnej.

 7. Wybierz lokalizację i kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać oprogramowanie w wersji próbnej.

 8. Po zakończeniu pobierania kliknij przycisk Zainstaluj teraz.

 9. Kliknij dwukrotnie ikonę oprogramowania.

 10. Utwórz identyfikator Adobe ID, jeżeli jeszcze nie go masz lub zaloguj się. Kontynuuj czynności instalatora, postępując zgodnie z monitami.

 11. Oprogramowanie w wersji próbnej jest gotowe do korzystania. Można je znaleźć w folderze Aplikacje.

Naprawianie typowych problemów z pobieraniem lub instalacją

Dowiedz się, jak rozwiązać najczęstsze problemy z pobieraniem. Jeżeli żadne z tych rozwiązań nie pozwoli usunąć problemu, zapoznaj się ze stronami rozwiązywania problemów dotyczących poszczególnych produktów:

Acrobat

Photoshop Elements 13

Adobe Premiere Elements 13

Nie można pobrać wersji próbnej | Akamai Download Manager

 

Adobe Captivate 8

Adobe Technical Communication Suite

Rozwiązywanie problemów z programem Akamai Download Manager 3 | Produkty w wersji próbnej

Nadal potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj ze wsparcia społeczności użytkowników produktów firmy Adobe

Przeszukaj forum na temat pobierania i instalowania wersji próbnych lub zadaj nowe pytanie dotyczące problemu z pobieraniem wersji próbnej.

Pomoc techniczna dla wersji próbnych produktów

Firma Adobe oferuje dodatkową pomoc techniczną dotyczącą wyłącznie problemów z instalowaniem. Obsługa klienta Adobe nie może pomóc przedłużyć okresu próbnego po jego zakończeniu nawet, jeśli zakończył się on przedwcześnie. Okresy próbne kończą się przedwcześnie z różnych powodów. Te powody to m.in. zmiany czasu systemowego albo modyfikacje instalacji produktów lub plików uruchomieniowych (czyli zmiany uprawnień).

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?