Firma Adobe oferuje bezpłatne wersje próbne swoich aplikacji. Aby uzyskać informacje o wersjach próbnych aplikacji Creative Cloud, zobacz temat Pobierz i zainstaluj aplikacje Creative Cloud w wersji próbnej.  

Aby uzyskać informacje na temat wersji próbnych innych aplikacji Adobe, wybierz jeden z poniższych tematów:

Chcę pobrać wersję próbną

 

W celu pomyślnego pobrania pliku przed rozpoczęciem pobierania spróbuj wykonać następujące czynności:

 

Upewnij się, że masz uprawnienia administratora na koncie, z którego korzystasz.
 

Upewnij się, że korzystasz z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer (Windows OS), Firefox (Windows lub macOS), Chrome (Windows lub Mac OS) lub Safari (macOS).
 

Upewnij się, że masz ważny identyfikator Adobe ID.
 

Wyłącz funkcję blokowania wyskakujących okienek w przeglądarce. Odpowiednie instrukcje znajdziesz w dokumentacji przeglądarki.
 

Wyłącz zapory, oprogramowanie antywirusowe i oprogramowanie zabezpieczające innych firm. (Windows | Mac)
 

Przejdź do strony Pliki do pobrania i kliknij wybrany produkt lub wybierz opcjęWypróbuj odpowiadającą żądanemu produktowi. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aby uzyskać dalsze wskazówki, zobacz poniżej.

Potrzebuję instrukcji, aby pobrać i zainstalować wersję próbną.

Aby znaleźć instrukcje dotyczące pobierania i instalacji danego produktu, kliknij nazwę produktu poniżej.

Instrukcje dotyczące pobierania i instalacji wersji próbnych programów Photoshop Elements oraz Adobe Premiere Elements

Wybierz system operacyjny i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 1. Zaloguj się przy użyciu identyfikatora Adobe ID (adres e-mail i hasło zarejestrowane w firmie Adobe).

  Jeżeli użytkownik nie zarejestrował się w witrynie firmy Adobe, należy kliknąć łącze Utwórz identyfikator Adobe ID, aby się zarejestrować.

  adobeid
 2. Na stronie pobierania wybierz język z listy rozwijanej, a następnie kliknij przycisk Pobierz. Otworzy się instalator programu Akamai Download Manager.

  photoshop_elements

  Instalator programu Akamai Download Manager otworzy się, a następnie rozpocznie pobieranie i instalację programu Adobe Photoshop Elements.

  Instalator programu Akamai Download Manager
 3. Wybierz lokalizację do zapisania plików instalacyjnych wersji próbnej. Oprogramowanie zostanie zainstalowane po ukończeniu pobierania.

  Wybierz miejsce docelowe
 4. Dwukrotnie kliknij ikonę oprogramowania w wersji próbnej, aby rozpocząć instalację. Wybierz opcję Zgadzam się w Umowie licencyjnej Akamai i postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby zainstalować oprogramowanie.

  Wybierz opcję Zgadzam się
 5. Oprogramowanie w wersji próbnej jest zainstalowane i gotowe do korzystania. Można je otworzyć, wybierając kolejno pozycje Start > Wszystkie programy i przechodząc do odpowiedniej aplikacji lub wyszukując ją w menu Start.

 1. Zaloguj się przy użyciu identyfikatora Adobe ID (adres e-mail i hasło zarejestrowane w firmie Adobe). Jeśli nie nastąpiła rejestracja w firmie Adobe, kliknij opcję Pobierz identyfikator Adobe ID i zarejestruj się.

  Zaloguj się
 2. Wybierz język odpowiedniego produktu i kliknij przycisk Pobierz.

  Kliknij przycisk Pobierz
 3. Wybierz lokalizację do zapisania pobranych plików i kliknij przycisk Otwórz. Oprogramowanie zostanie zainstalowane po ukończeniu pobierania.

  Wybierz miejsce docelowe i kliknij przycisk Otwórz.
 4. Poczekaj na pobranie oprogramowania w wersji próbnej.

 5. Po uruchomieniu instalatora wybierz z menu opcję Wypróbuj.

  Wybierz opcję Wypróbuj
 6. Zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID.

  Logowanie za pomocą identyfikatora Adobe ID
 7. Poczekaj na zainstalowanie oprogramowania w wersji próbnej.

  Postęp instalacji
 8. Kliknij przycisk Uruchom teraz, aby rozpocząć korzystanie z wersji próbnej.

  Kliknij przycisk Uruchom teraz

Instrukcje pobierania i instalacji programów Adobe Captivate i Adobe Technical Communication Suite

Wybierz system operacyjny i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 1. Odwiedź stronę pobierania wersji próbnej programu Adobe Captivate lub stronę pobierania wersji próbnej programu Adobe Technical Communication Suite.

 2. Zaloguj się przy użyciu identyfikatora Adobe ID (adres e-mail i hasło zarejestrowane w firmie Adobe). Jeśli nie nastąpiła rejestracja w firmie Adobe, kliknij opcję Pobierz identyfikator Adobe ID i zarejestruj się.

  Logowanie za pomocą identyfikatora Adobe ID
 3. Wypełnij formularz i kliknij przycisk Pobierz.

  Wypełnij formularz i kliknij przycisk Pobierz
 4. Wybierz lokalizację zapisu. Instalator programu Akamai Download Manager pobiera produkt do wybranej lokalizacji, jak pokazano tutaj.

  Wybierz miejsce docelowe do zapisania
 5. Kliknij przycisk Zainstaluj teraz, aby rozpocząć instalowanie oprogramowania.

  Kliknij przycisk Zainstaluj teraz
 6. Wybierz lokalizację zapisu oprogramowania w wersji próbnej.

  Wybierz miejsce docelowe, aby wyodrębnić pliki
 7. Kliknij przycisk Wypróbuj, aby rozpocząć instalowanie oprogramowania w wersji próbnej.

  Kliknij przycisk Wypróbuj
 8. Postępuj zgodnie z monitami instalatora.

  Kliknij przycisk Zaakceptuj i postępuj zgodnie z komunikatami
 9. Oprogramowanie w wersji próbnej jest zainstalowane i gotowe do korzystania. Można je otworzyć, wybierając kolejno polecenia Start > Wszystkie programy.

 1. Odwiedź stronę pobierania wersji próbnej programu Adobe Captivate lub stronę pobierania wersji próbnej programu Adobe Technical Communication Suite.

 2. Zaloguj się przy użyciu identyfikatora Adobe ID (adres e-mail i hasło zarejestrowane w firmie Adobe). Jeśli nie nastąpiła rejestracja w firmie Adobe, kliknij opcję Pobierz identyfikator Adobe ID i zarejestruj się.

  Logowanie za pomocą identyfikatora Adobe ID
 3. Wypełnij formularz i kliknij przycisk Pobierz.

  Kliknij przycisk Pobierz
 4. Zlokalizuj pobrany plik. Jeśli nie masz pewności, gdzie został zapisany pobrany plik, odwiedź stronę Znajdowanie pobranych plików. Kliknij dwukrotnie ikonę Akamai NetSession Interface.pkg.

  Kliknij dwukrotnie ikonę Akamai NetSession Interface.pkg
 5. Postępuj zgodnie z monitami instalatora programu Akamai Download Manager.

  Kliknij przycisk Kontynuuj
 6. Po zainstalowaniu programu Akamai Download Manager można rozpocząć pobieranie oprogramowania w wersji próbnej.

  Instalacja programu Akamai Download Manager zakończona
 7. Wybierz lokalizację i kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać oprogramowanie w wersji próbnej.

 8. Po zakończeniu pobierania kliknij przycisk Zainstaluj teraz.

 9. Kliknij dwukrotnie ikonę oprogramowania.

 10. Utwórz identyfikator Adobe ID, jeżeli jeszcze nie go masz lub zaloguj się. Kontynuuj czynności instalatora, postępując zgodnie z monitami.

 11. Oprogramowanie w wersji próbnej jest gotowe do korzystania. Można je znaleźć w folderze Aplikacje.

Chcę rozwiązać problem z pobieraniem lub instalowaniem wersji próbnej

Zapoznaj się ze stroną rozwiązywania najczęściej spotykanych problemów z pobieraniem.
 

Jeżeli żadne z tych materiałów nie pozwoli rozwiązać problemu, zapoznaj się ze stronami rozwiązywania problemów dotyczących poszczególnych produktów:

Acrobat DC

Photoshop Elements 13

Adobe Premiere Elements 13

Nie można pobrać wersji próbnej | Akamai Download Manager

 

Adobe Captivate 8

Adobe Technical Communication Suite

Rozwiązywanie problemów z programem Akamai Download Manager 3 | Produkty w wersji próbnej

Nadal potrzebuję pomocy

Skorzystaj ze wsparcia społeczności użytkowników produktów firmy Adobe

Przeszukaj forum na temat pobierania i instalowania wersji próbnych lub zadaj nowe pytanie dotyczące problemu z pobieraniem wersji próbnej.

Pomoc techniczna dla wersji próbnych produktów

Firma Adobe oferuje bezpłatną pomoc techniczną tylko odnośnie problemów związanych z instalowaniem. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.

Obsługa klienta Adobe nie może pomóc przedłużyć okresu próbnego po jego zakończeniu nawet, jeśli zakończył się on przedwcześnie. Okresy próbne mogą zostać wcześniej zakończone z różnych przyczyn, na przykład z powodu zmiany czasu systemowego modyfikacji instalacji produktu czy uruchomienia określonych plików (ze zmianą uprawnień).