Błąd 1401, 1402, 1404 lub 1406 | Instalacja | CS4, CS5 | Windows

Problem

Podczas instalowania pakietu lub produktu Adobe CS4 lub CS5 okno dialogowe Więcej informacji lub dziennik instalatora wskazują jeden z następujących kodów błędów:

 • Błąd 1401: Nie można utworzyć klucza \Software\Classes\.tif\OpenWithList\Illustrator.exe. Sprawdź, czy masz dostęp do tego klucza, lub skontaktuj się z pomocą techniczną.
 • Błąd 1402: Nie można otworzyć klucza \Classes\.pdf\PersistentHandler. Sprawdź, czy masz dostęp do tego klucza, lub skontaktuj się z pomocą techniczną.
 • Błąd 1404: Nie można usunąć klucza \Software\Classes\CLSID\{DF9A1DA0-23C0-101B-B02E-FDFDFDFDFDFD}. Sprawdź, czy masz dostęp do tego klucza, lub skontaktuj się z pomocą techniczną.
 • Błąd 1406: Nie można zapisać folderów wartości do klucza \Software\Classes\CLSID\{B801CA65-A1FC-11D0-85AD-444553540000}\PersistentHandler. Sprawdź, czy masz dostęp do tego klucza, lub skontaktuj się z pomocą techniczną.

Produkty w wersji CS4 czasem wyświetlają ekranie wiersze tekstu, które pojawiają się na ekranie Stan instalatora po kliknięciu przycisku Pokaż więcej informacji. Produkty w wersji CS5 wskazują na ekranie Stan instalacji lub po kliknięciu łącza Rozwiązywanie problemów kod zamknięcia 6 lub 7. Aby znaleźć szczegóły kluczy rejestru, których to dotyczy, otwórz plik dziennika instalacji. Wyszukaj wyrażenie „return value 3” („wartość zwracana 3”) i umieszczony nad tym ciągiem błąd 1401, 1402 itd.

Oto przykładowy wynik wyszukiwania ciągu „return value 3” („wartość zwracana 3”) wskutek instalacji pakietu Master Collection CS5.

Błąd 1402. Nie można otworzyć klucza UNKNOWN\Components\DA42BC89BF25F5BD0AF18C3B9B1A1EE8\68AB67CA7DA73301B7449A0100000010. Sprawdź, czy masz dostęp do tego klucza, lub skontaktuj się z pomocą techniczną.

Działanie zakończone 14:54:46: InstallFinalize. Wartość zwracana 3.

Błąd MSI 1402 został umieszczony tuż nad wartością zwracaną 3. 

Rozwiązania

Wykonaj poniższe czynności w przedstawionej kolejności:

Rozwiązanie 1: Rozwiązanie problemu z uszkodzeniami przez rejestrację poniższej aktualizacji Microsoft MSI

Rozwiązanie 2: Przywrócenie domyślnych wartości uprawnień w rejestrze

Ważne: Klucz rejestru w komunikatach o błędzie pojawia się bezpośrednio po ciągach „Nie można utworzyć klucza”, „Nie można otworzyć klucza”, „Nie można usunąć klucza” lub „Nie można zapisać wartości Folders do klucza”. Nadrzędny klucz rejestru to klucz o jeden poziom wyżej niż ostatni klucz wymieniony w komunikacie o błędzie. W powyższych komunikatach o błędach katalog głównym w kontekście błędu 1402 będzie katalog „Components”.Możliwe, że ustawiono uprawnienia nie tylko dla wymienionego elementu, ale także dla jego elementu nadrzędnego. Możliwe jest także, że więcej niż jeden element podrzędny danego elementu nadrzędnego — lub wszystkie elementy podrzędne — muszą zostać zmodyfikowane przez instalator.

Grupa Administratorzy wyświetlona poniżej jest domyślną lokalną grupą administracyjną w systemie XP i Vista.

Zastrzeżenie: Ta procedura obejmuje edycję rejestru systemu Windows. Firma Adobe nie oferuje pomocy technicznej związanej z edycją rejestru, w którym przechowywane są informacje mające znaczenie do prawidłowej pracy komputera i aplikacji. Przed edycją rejestru utwórz jego kopię zapasową. Więcej informacji o rejestrze można znaleźć w dokumentacji systemu Windows. Można je też uzyskać, kontaktując się z firmą Microsoft.

Windows XP

 1. Zapisz ścieżkę do klucza wywołanego w komunikacie o błędzie. W pliku dziennika wywoływanych jest czasami wiele kluczy rejestru. Zapisz wszystkie ścieżki wymienione w oknie dialogowym Więcej informacji.
  • Na przykład: „Components\DA42BC89BF25F5BD0AF18C3B9B1A1EE8”
 2. Wybierz polecenia Start > Uruchom, w oknie dialogowym Uruchamianie w polu Otwórz wpisz regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Utwórz kopię zapasową rejestru:
  1. W oknie dialogowym Edytor rejestru wybierz polecenia Plik > Eksportuj.
  2. Wpisz nazwę pliku i wybierz lokalizację.
  3. W obszarze Zakres eksportu zaznacz opcję Wszystko.
  4. Kliknij przycisk Zapisz.
 4. Przejdź do elementu nadrzędnego klucza, do którego odwołuje się komunikat o błędzie. W ramach powyższego przykładu wyszukaj ciąg „Components\DA42BC89BF25F5BD0AF18C3B9B1A1EE8”  Uwaga: te kroki mogą się nieznacznie różnić w zależności od ścieżki w komunikacie o błędzie. Wszystkie klucze rejestru wyświetlane są w gałęzi HKEY_LOCAL_MACHINE.

   

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy element nadrzędny, Components, i wybierz opcję Uprawnienia.
 6. Sprawdź, czy istnieją użytkownicy Administratorzy i System i czy w kolumnie Dozwól wybrano opcję Pełna kontrola.
 7. W oknie dialogowym Uprawnienia kliknij przycisk Zaawansowane.

 8. Zaznacz grupę Administratorzy (1), zaznacz opcję „Zamień właściciela dla podkontenerów i obiektów” (2), kliknij przycisk Zastosuj (3) i kliknij kartę Uprawnienia (4).  Uwaga: wybierz bieżące konto administratora, jeśli grupa Administratorzy jest niedostępna.


 9. Wybierz opcję Zresetuj uprawnienia na wszystkich obiektach podrzędnych i włącz propagowanie uprawnień dziedziczonych (1) i kliknij przycisk OK (2).
  WAŻNE! Jeśli pojawi się komunikat informujący, że niektóre obiekty podrzędne nie mogły zostać zmodyfikowane w krokach 8 lub 9, kliknij przycisk OK tyle razy, aby zamknąć wszystkie okna dialogowe. Następnie powtórz te dwa kroki.

   
 10. W oknie dialogowym Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń kliknij przycisk OK. Uprawnienia dla każdego obiektu podrzędnego zostaną zresetowane w systemie Windows tak, aby odpowiadały ustawieniom obiektu nadrzędnego.
 11. Powtórz kroki 1–10 na każdym dodatkowym kluczu rejestru.
 12. Po naprawieniu wszystkich kluczy uruchom ponownie instalację produktu Adobe Creative Suite.

Windows 7, Vista

Ważne: Aby zakończyć ten proces, potwierdź wszystkie wyświetlane okna dialogowe Kontrola konta użytkownika.

 1. Zapisz ścieżkę do klucza w komunikacie o błędzie. W pliku dziennika wywoływanych jest czasami wiele kluczy rejestru. Zapisz wszystkie ścieżki wymienione w pliku.
  • Na przykład: „Components\DA42BC89BF25F5BD0AF18C3B9B1A1EE8”.
 2. Kliknij przycisk Start, w polu wyszukiwania wpisz regedit i naciśnij klawisz Enter.
 3. Utwórz kopię zapasową rejestru:

  1. W oknie dialogowym Edytor rejestru wybierz polecenia Plik > Eksportuj.
  2. Wpisz nazwę pliku i wybierz lokalizację.
  3. W obszarze Zakres eksportu zaznacz opcję Wszystko.
  4. Kliknij przycisk Zapisz.
  5. Zamknij Regedit.
 4. Przejdź do elementu nadrzędnego klucza, do którego odwołuje się komunikat o błędzie.W ramach powyższego przykładu wyszukaj ciąg „Components\DA42BC89BF25F5BD0AF18C3B9B1A1EE8”  Uwaga: te kroki mogą się nieznacznie różnić w zależności od ścieżki w komunikacie o błędzie. Wszystkie klucze rejestru wymieniono w folderze HKEY_LOCAL_MACHINE.

   

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy element nadrzędny, Components, i wybierz opcję Uprawnienia.
 6. Sprawdź, czy istnieją użytkownicy Administratorzy i System i czy w kolumnie Dozwól wybrano opcję Pełna kontrola.
 7. W oknie dialogowym Uprawnienia kliknij przycisk Zaawansowane.

 8. Zaznacz grupę Administratorzy (1), zaznacz opcję „Zamień właściciela dla podkontenerów i obiektów” (2), kliknij przycisk Zastosuj (3) i kliknij kartę Uprawnienia (4).  Uwaga: wybierz bieżące konto administratora, jeśli grupa Administratorzy jest niedostępna.


 9. Na karcie Uprawnienia zaznacz „Zastąp wszystkie uprawnienia dziedziczone z wszystkich obiektów podrzędnych uprawnieniami dziedziczonymi z tego obiektu” (1) i kliknij przycisk OK (2).
  WAŻNE!Jeśli pojawi się komunikat informujący, że niektóre obiekty podrzędne nie mogły zostać zmodyfikowane w krokach 8 lub 9, kliknij przycisk OK tyle razy, aby zamknąć wszystkie okna dialogowe. Następnie powtórz te dwa kroki.

   
 10. W oknie dialogowym Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń kliknij przycisk OK. Uprawnienia dla każdego obiektu podrzędnego zostaną zresetowane w systemie Windows tak, aby odpowiadały ustawieniom obiektu nadrzędnego.
 11. Powtórz kroki 1–10 na każdym dodatkowym kluczu rejestru.
 12. Po naprawieniu wszystkich kluczy uruchom ponownie instalację produktu Adobe.

Jeśli podczas instalacji produktu Adobe Creative Suite ponownie pojawi się okno dialogowe Więcej informacji lub Status instalacji z błędem, zbadaj uprawnienia dotyczące klucza rejestru powodującego błąd. Czasem zmiana nazwy klucza umożliwia instalatorowi ponowne jego utworzenie i zresetowanie uprawnień, jeśli klucz jest wadliwy. Jeśli zmiana uprawnień lub zmiana nazwy klucza jest niemożliwa, skontaktuj się z dostawcą sprzętu lub firmą Microsoft w celu uzyskania pomocy.

Rozwiązanie 3. Usunięcie oprogramowania typu spyware

Uwaga: firma Adobe zamieszcza tę informację jedynie grzecznościowo. Dział obsługi technicznej firmy Adobe nie świadczy usług wsparcia dla aplikacji innych firm. Zaleca się przeczytanie uwag do wydania dla tych aplikacji przed ich zainstalowaniem.

Niektóre programy mogą instalować oprogramowanie, które może uszkodzić system operacyjny. Wyszukaj takie programy przy użyciu specjalnego narzędzia, takiego jak Ad-Aware lub oprogramowania anti-spyware Microsoft.

Rozwiązanie 4. Sprawdzenie, czy w systemie nie ma wirusów

Wirusy w systemie mogą powodować nieprawidłowe działanie i uniemożliwiać instalację programu. Do sprawdzania, czy w systemie nie ma wirusów, używaj aktualnego oprogramowania antywirusowego, np. McAfee VirusScan. Upewnij się, czy używane oprogramowanie antywirusowe zawiera najnowsze definicje wirusów. Chociaż infekcje wirusowe zdarzają się rzadko, mogą powodować nietypowe działanie systemu, w tym błędy systemu. Regularne uruchamianie oprogramowania do wykrywania wirusów zapobiega uszkodzeniu przez wirusy oprogramowania zainstalowanego w systemie. Odpowiednie instrukcje można znaleźć w dokumentacji dołączonej do oprogramowania antywirusowego.

Rozwiązanie 5. Wyłączenie oprogramowania Webroot Spy Sweeper

Więcej informacji lub pomoc w wyłączeniu narzędzia Spy Sweeper można uzyskać, kontaktując się z firmą Webroot Corporation. Dział obsługi technicznej firmy Adobe nie świadczy usług wsparcia dla aplikacji innych firm.

Rozwiązanie 6: Usunięcie wszystkich poprzednich wersji programów Adobe i ponowna instalacja

 1. Wybierz polecenia Start > Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj lub usuń programy.
 3. Wybierz produkt Adobe i kliknij opcję Usuń.
 4. Gdy wyświetlony zostanie monit, potwierdź usunięcie aplikacji.
 5. Powtórz powyższą procedurę dla wszystkich poprzednio zainstalowanych wersji programu Adobe.
 6. Uruchom ponownie komputer i spróbuj ponownie uruchomić instalację.

Dodatkowe informacje

Błędy tego typu występują, gdy instalator nie może utworzyć, odczytać ani zapisać niezbędnych wpisów rejestru.

Dziennik instalacji pakietu Adobe Creative Suite

Dziennik instalacji pakietu Adobe Creative Suite zawiera szczegółowe informacje o przebiegu nieudanej (lub udanej) instalacji. Plik ten może przyspieszyć zdiagnozowanie problemu. Każda próba instalacji dopisuje informacje do istniejącego już dziennika. Usunięcie istniejącego pliku i ponowne uruchomienie instalacji może uprościć proces rozwiązywania problemów. Plik dziennika jest tworzony zarówno w systemie Windows, jak i Mac OS. Jednak z powodu różnic między systemami operacyjnymi komunikaty o błędach mają odmienne formaty.

 1. Przejdź do pliku dziennika pakietu Adobe Creative Suite.

  Folder \Program Files\Common Files\Adobe\Installers.
 2. Rozpakuj plik dziennika Adobe Creative Suite.  Ważne: Plik dziennika jest archiwizowany przy użyciu narzędzia do kompresji o nazwie gzip i wymaga narzędzia do dekompresji, takiego jak Winzip lub WinRAR.

  Uwaga dotycząca nazw dzienników:

  • Plik dziennika pakietu Creative Suite 5 Design Premium to: Adobe Creative Suite 5 Design Premium [data].log.gz"
 3. Przeszukaj pliki dziennika pod kątem błędów 1401, 1402, 1404 i 1406.
 4. Zapisz ścieżki wpisane w pobliżu komunikatu o błędzie.

Ważne: Klucz rejestru w komunikatach o błędzie pojawia się bezpośrednio po ciągach „Nie można utworzyć klucza”, „Nie można otworzyć klucza”, „Nie można usunąć klucza” lub „Nie można zapisać wartości Folders do klucza”. Nadrzędny klucz rejestru to klucz o jeden poziom wyżej niż ostatni klucz wymieniony w komunikacie o błędzie. W powyższych komunikatach o błędach katalogiem głównym w kontekście błędu 1401 będzie katalog „OpenWithList”.

Przykładowy błąd dotyczący programu Adobe Creative Suite 4:

Adobe Illustrator CS4: Błąd: Błąd 1401. Nie można utworzyć klucza \Software\Classes\.tif\OpenWithList\Illustrator.exe. Sprawdź, czy masz dostęp do tego klucza, lub skontaktuj się z pomocą techniczną. Działanie zakończone 25:52:19: InstallFinalize. Wartość zwracana 3.

Przykładowy błąd dotyczący programu Adobe Creative Suite 5:

Action 14:54:46: InstallFiles. Kopiowanie nowych plików Błąd 1402. Nie można otworzyć klucza UNKNOWN\Components\DA42BC89BF25F5BD0AF18C3B9B1A1EE8\68AB67CA7DA73301B7449A0100000010. Sprawdź, czy masz dostęp do tego klucza, lub skontaktuj się z pomocą techniczną. Działanie zakończone 14:54:46: InstallFinalize. Wartość zwracana 3.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto