Błąd 1935 | Składniki złożenia Microsoft.VC80.CRT | Instalacja | CS4, CS5, CS5.5 | Windows

Problem: Błędy w pliku dziennika podczas instalowania aplikacji Creative Suite 5.5, CS5 lub CS4

Podczas instalacji produktu Creative Suite 4, 5 lub 5.5 w dzienniku instalacji pojawił się z poniższych błędów:

 • Błąd 1935. Wystąpił błąd podczas instalacji składnika złożenia Microsoft.VC80.CRT
 • Błąd 1935. Wystąpił błąd podczas instalacji składnika złożenia {43CC1B37-B20C-3EBC-9C04-F809989E4FD3}. HRESULT: 0x80070BC9.

Rozwiązania

Rozwiązanie 1: Uruchom ponownie komputer.

Uruchom ponownie system i rozpocznij ponownie instalację produktów Creative Suite.

Rozwiązanie 2: Odinstaluj i ponownie zainstaluj mechanizm ramowy .NET.

Czasami błąd 1935 wynika z istnienia porzuconych kluczy rejestru z innej wersji mechanizmu ramowego .NET niż instalowana. Spróbuj odinstalować mechanizmy ramowe .NET, usunąć porzucone klucze rejestru i ponownie zainstalować mechanizm ramowy .NET.

Zastrzeżenie: Ta procedura obejmuje edycję rejestru systemu Windows. Firma Adobe nie zapewnia pomocy w przypadku problemów wynikających z nieprawidłowej modyfikacji rejestru, który zawiera niezbędne informacje dotyczące sprzętu i oprogramowania na komputerze. Przed wprowadzeniem zmian w rejestrze utwórz jego kopię zapasową. Więcej informacji o rejestrze można znaleźć w dokumentacji systemu Windows lub uzyskać, kontaktując się z firmą Microsoft.

 1. Zamknij wszystkie aplikacje.
 2. Wybierz kolejno opcje Start > Panel sterowania > Programy i funkcje.

 3. Zlokalizuj pakiet instalacyjny mechanizmu ramowego .NET. Wybierz go i kliknij polecenie Odinstaluj.

 4. Usuń mechanizm ramowy .NET, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.  
 5. Powtórz dla dodatkowych wersji mechanizmu ramowego .NET.
 6. Kliknij przycisk Start, w polu Wyszukaj wpisz polecenie regedit i naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarty Edytor rejestru.

 7. W lewym okienku programu Edytor rejestru przejdź do następujących kluczy i zmień ich nazwę lub usuń je:
  Uwaga: Możliwe, że nie każdy z tych kluczy zostanie znaleziony.

  • Windows w wersji 32-bitowej
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\Full
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\Product
  • Windows w wersji 64-bitowej
   •  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\.NETFramework
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\NET Framework Setup\Full
   • HKE Y_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\NET Framework Setup\Product
 8. Zainstaluj ponownie odinstalowaną wersję mechanizmu ramowego .NET. Zainstaluj starszą wersję mechanizmu ramowego .NET i przejdź do najnowszej wersji. Zainstaluj także najnowszą wersję mechanizmu ramowego .NET.
  Uwaga: Najnowszą wersję mechanizmu ramowego .NET można pobrać z Centrum programowania .NET Framework firmy Microsoft.

  • Windows XP - .NET 3.0
  • Windows Vista - .NET 3.0
  • Windows 7 - .NET 3.5 SP1

Rozwiązanie 3: Wyłącz elementy i usługi startowe oraz ponów próbę instalacji.

Oprogramowanie antyreklamowe i antywirusowe może blokować określone pliki w komputerze, uniemożliwiając instalację.

Wyłącz elementy i usługi startowe w systemie Windows XP

 1. Zamknij wszystkie aplikacje.
 2. Wybierz polecenie Start > Uruchom i wpisz polecenie msconfig. Kliknij przycisk OK.
 3. Przejrzyj listę elementów startowych na karcie Rozruch i zapisz wszystkie wyłączone pozycje.
 4. Kliknij kartę Ogólne i wybierz opcję Uruchamianie selektywne.
 5. Usuń zaznaczenie Załaduj elementy startowe. Sprawdź, czy zaznaczono opcje Przetwarzaj plik System.ini, Przetwarzaj plik WIN.INI i Załaduj usługi systemowe.

 6. Kliknij kartę Usługi, zaznacz pole wyboru Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft i kliknij przycisk Wyłącz wszystkie.
 7. Włącz dowolne usługi wymagane do rozwiązywania problemów. 
 8. Kliknij przycisk OK i ponownie uruchom system Windows.

  Uwaga:

  Po zrestartowaniu komputera otrzymasz powiadomienie, że narzędzie konfiguracji systemu wprowadziło zmiany w sposobie uruchamiania systemu Windows. Kliknij przycisk OK, a gdy zostanie wyświetlone narzędzie konfiguracji systemu, kliknij przycisk Anuluj.

 9. Klikając prawym przyciskiem myszy ikony w obszarze powiadomień paska zadań, aby zamknąć lub wyłączyć te elementy uruchamiane automatycznie, które są nadal aktywne. Nie uruchamiaj ponownie komputera.

 10. Rozpocznij ponownie instalację.

Wyłącz elementy i usługi startowe w systemie Windows Vista i Windows 7

 1. Zamknij wszystkie aplikacje.
 2. Kliknij przycisk Start, wpisz polecenie msconfig w polu wyszukiwania i naciśnij klawisz Enter.
 3. Zanotuj wszystkie niezaznaczone elementy figurujące na kartach Uruchamianie i Usługi.
 4. Kliknij kartę Ogólne i zaznacz opcję Uruchamianie selektywne.
 5. Kliknij kartę Uruchamianie i naciśnij przycisk Wyłącz wszystko.
 6. Kliknij kartę Usługi i wybierz opcję Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft.
 7. Wybierz opcję Wyłącz wszystkie i zaznacz ponownie wszystkie usługi niezbędne do sprawdzenia problemu. Jeśli nie masz pewności, czy dany element jest niezbędny, nie zaznaczaj go (pozostanie wtedy wyłączony).
 8. Kliknij opcję Zastosuj i uruchom ponownie system Windows.

  Uwaga:

  Po zrestartowaniu komputera otrzymasz powiadomienie, że narzędzie konfiguracji systemu wprowadziło zmiany w sposobie uruchamiania systemu Windows. Kliknij przycisk OK. Gdy zostanie wyświetlone narzędzie Konfiguracja systemu, kliknij przycisk Anuluj.

 9. Klikając prawym przyciskiem myszy ikony w obszarze powiadomień paska zadań, aby zamknąć lub wyłączyć te elementy uruchamiane automatycznie, które są nadal aktywne. Nie uruchamiaj ponownie komputera.

 10. Rozpocznij ponownie instalację.

 

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto