Błąd 1935 | Składniki złożenia Microsoft.VC80.CRT | Instalacja | CS4, CS5, CS5.5 | Windows

Problem: Błędy w pliku dziennika podczas instalowania aplikacji Creative Suite 5.5, CS5 lub CS4

Podczas instalacji produktu Creative Suite 4, 5 lub 5.5 w dzienniku instalacji pojawił się z poniższych błędów:

 • Błąd 1935. Wystąpił błąd podczas instalacji składnika złożenia Microsoft.VC80.CRT
 • Błąd 1935. Wystąpił błąd podczas instalacji składnika złożenia {43CC1B37-B20C-3EBC-9C04-F809989E4FD3}. HRESULT: 0x80070BC9.

Rozwiązania

Rozwiązanie 1: Uruchom ponownie komputer.

Uruchom ponownie system i rozpocznij ponownie instalację produktów Creative Suite.

Rozwiązanie 2: Odinstaluj i ponownie zainstaluj mechanizm ramowy .NET.

Czasami błąd 1935 wynika z istnienia porzuconych kluczy rejestru z innej wersji mechanizmu ramowego .NET niż instalowana. Spróbuj odinstalować mechanizmy ramowe .NET, usunąć porzucone klucze rejestru i ponownie zainstalować mechanizm ramowy .NET.

Zastrzeżenie: Ta procedura obejmuje edycję rejestru systemu Windows. Firma Adobe nie zapewnia pomocy w przypadku problemów wynikających z nieprawidłowej modyfikacji rejestru, który zawiera niezbędne informacje dotyczące sprzętu i oprogramowania na komputerze. Przed wprowadzeniem zmian w rejestrze utwórz jego kopię zapasową. Więcej informacji o rejestrze można znaleźć w dokumentacji systemu Windows lub uzyskać, kontaktując się z firmą Microsoft.

 1. Zamknij wszystkie aplikacje.
 2. Wybierz kolejno opcje Start > Panel sterowania > Programy i funkcje.

 3. Zlokalizuj pakiet instalacyjny mechanizmu ramowego .NET. Wybierz go i kliknij polecenie Odinstaluj.

 4. Usuń mechanizm ramowy .NET, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.  
 5. Powtórz dla dodatkowych wersji mechanizmu ramowego .NET.
 6. Kliknij przycisk Start, w polu Wyszukaj wpisz polecenie regedit i naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarty Edytor rejestru.

 7. W lewym okienku programu Edytor rejestru przejdź do następujących kluczy i zmień ich nazwę lub usuń je:
  Uwaga: Możliwe, że nie każdy z tych kluczy zostanie znaleziony.

  • Windows w wersji 32-bitowej
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\Full
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\Product
  • Windows w wersji 64-bitowej
   •  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\.NETFramework
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\NET Framework Setup\Full
   • HKE Y_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\NET Framework Setup\Product
 8. Zainstaluj ponownie odinstalowaną wersję mechanizmu ramowego .NET. Zainstaluj starszą wersję mechanizmu ramowego .NET i przejdź do najnowszej wersji. Zainstaluj także najnowszą wersję mechanizmu ramowego .NET.
  Uwaga: Najnowszą wersję mechanizmu ramowego .NET można pobrać z Centrum programowania .NET Framework firmy Microsoft.

  • Windows XP - .NET 3.0
  • Windows Vista - .NET 3.0
  • Windows 7 - .NET 3.5 SP1

Rozwiązanie 3: Wyłącz elementy i usługi startowe oraz ponów próbę instalacji.

Oprogramowanie antyreklamowe i antywirusowe może blokować określone pliki w komputerze, uniemożliwiając instalację.

Wyłącz elementy i usługi startowe w systemie Windows XP

 1. Zamknij wszystkie aplikacje.
 2. Wybierz polecenie Start > Uruchom i wpisz polecenie msconfig. Kliknij przycisk OK.
 3. Przejrzyj listę elementów startowych na karcie Rozruch i zapisz wszystkie wyłączone pozycje.
 4. Kliknij kartę Ogólne i wybierz opcję Uruchamianie selektywne.
 5. Usuń zaznaczenie Załaduj elementy startowe. Sprawdź, czy zaznaczono opcje Przetwarzaj plik System.ini, Przetwarzaj plik WIN.INI i Załaduj usługi systemowe.

 6. Kliknij kartę Usługi, zaznacz pole wyboru Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft i kliknij przycisk Wyłącz wszystkie.
 7. Włącz dowolne usługi wymagane do rozwiązywania problemów. 
 8. Kliknij przycisk OK i ponownie uruchom system Windows.

  Uwaga:

  Po zrestartowaniu komputera otrzymasz powiadomienie, że narzędzie konfiguracji systemu wprowadziło zmiany w sposobie uruchamiania systemu Windows. Kliknij przycisk OK, a gdy zostanie wyświetlone narzędzie konfiguracji systemu, kliknij przycisk Anuluj.

 9. Klikając prawym przyciskiem myszy ikony w obszarze powiadomień paska zadań, aby zamknąć lub wyłączyć te elementy uruchamiane automatycznie, które są nadal aktywne. Nie uruchamiaj ponownie komputera.

 10. Rozpocznij ponownie instalację.

Wyłącz elementy i usługi startowe w systemie Windows Vista i Windows 7

 1. Zamknij wszystkie aplikacje.
 2. Kliknij przycisk Start, wpisz polecenie msconfig w polu wyszukiwania i naciśnij klawisz Enter.
 3. Zanotuj wszystkie niezaznaczone elementy figurujące na kartach Uruchamianie i Usługi.
 4. Kliknij kartę Ogólne i zaznacz opcję Uruchamianie selektywne.
 5. Kliknij kartę Uruchamianie i naciśnij przycisk Wyłącz wszystko.
 6. Kliknij kartę Usługi i wybierz opcję Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft.
 7. Wybierz opcję Wyłącz wszystkie i zaznacz ponownie wszystkie usługi niezbędne do sprawdzenia problemu. Jeśli nie masz pewności, czy dany element jest niezbędny, nie zaznaczaj go (pozostanie wtedy wyłączony).
 8. Kliknij opcję Zastosuj i uruchom ponownie system Windows.

  Uwaga:

  Po zrestartowaniu komputera otrzymasz powiadomienie, że narzędzie konfiguracji systemu wprowadziło zmiany w sposobie uruchamiania systemu Windows. Kliknij przycisk OK. Gdy zostanie wyświetlone narzędzie Konfiguracja systemu, kliknij przycisk Anuluj.

 9. Klikając prawym przyciskiem myszy ikony w obszarze powiadomień paska zadań, aby zamknąć lub wyłączyć te elementy uruchamiane automatycznie, które są nadal aktywne. Nie uruchamiaj ponownie komputera.

 10. Rozpocznij ponownie instalację.

 

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online