Błąd: „Brak pliku AdobePDF.dll” | CS3 | System Windows w wersji 64-bitowej

Problem: Podczas instalacji programu CS3 w 64-bitowej wersji systemu Windows pojawia się błąd „Brak pliku AdobePDF.dll”

Podczas próby zainstalowania pakietu Adobe Creative Suite 3 w 64-bitowej wersji systemu Windows instalator zwraca następujący błąd: „Brak pliku AdobePDF.dll na płycie CD-ROM systemu Windows Vista”.
Dostępna jest opcja wskazania tego pliku.

Komunikat „Brak pliku AdobePDF.dll”

Rozwiązanie

64-bitowa wersja systemu Windows Vista

Po zainstalowaniu programu Adobe Acrobat 8 Professional zaktualizuj go.

  1. Gdy wystąpi błąd, kliknij przycisk Anuluj, aby zamknąć okno dialogowe i kontynuować instalację.
  2. Zainstaluj poprawkę techniczną firmy Microsoft zgodnie z opisem w artykule 930627 dostępnym pod adresem http://support.microsoft.com/kb/930627.

  3. Zaktualizuj program Acrobat do wersji 8.1 lub nowszej. Aktualizacja programu Acrobat jest dostępna w witrynie firmy Adobe pod adresem www.adobe.com/support/downloads/.

Windows 7 w wersji 64-bitowej

Przed zainstalowaniem programu Acrobat ręcznie wyodrębnij plik adobepdf.dll_64 z pliku data1.cab.Po wyświetleniu monitu przejdź do tego pliku i wybierz go.

  1. Przejdź do folderu zawierającego plik setup.exe dla instalacji programu Acrobat 8.
  2. Zlokalizuj plik data1.cab i otwórz go (czasem potrzebne jest do tego zewnętrzne narzędzie, takie jak WinZip).

  3. Wewnątrz spisu plików znajdź plik adobepdf.dll_64 i skopiuj go na pulpit.
  4. Uruchom plik instalatora setup.exe. Gdy pojawi się odpowiedni monit, wskaż plik skopiowany na pulpit.

    Uwaga: Jeśli nie można wybrać pliku, w menu rozwijanym okna dialogowego zmień typ pliku na „Pliki wszystkich typów”. Możesz też zmienić nazwę pliku na adobepdf.dll, usuwając końcówkę _64 z rozszerzenia nazwy pliku.

Dodatkowe informacje

Program Adobe Acrobat 8 Professional jest instalowany razem z wersjami Design Standard i Web Premium programu Creative Suite 3. Chociaż firma Adobe przetestowała program Adobe Acrobat 8 (w wersjach Standard i Professional) w 64-bitowych systemach operacyjnych Microsoft Windows działających na 64-bitowym procesorze, zachodzą pewne znane ograniczenia.

Ponieważ drukarka Adobe PDF nie jest obsługiwana w 64-bitowych systemach operacyjnych, 64-bitowa wersja pliku AdobePDF.dll nie jest wyodrębniana podczas instalacji. Dlatego instalator nie może go zlokalizować. Podczas instalacji programu Acrobat drukarka Adobe PDF nie jest instalowana. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj procedurę aktualizacji.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto