Błąd „Licencja dla tego produktu już wygasła” | CS5, CS4

Problem

Podczas próby uruchomienia programu CS5 lub CS4 pojawia się jeden z następujących błędów:

 • „Licencja tego produktu wygasła”
 • „Numer seryny użyty do aktywacji tego produktu utracił już ważność”
 • „Nieprawidłowy numer seryjny. Numer seryjny jest nieprawidłowy”

Błędy tego typu mogą pojawić się zarówno wtedy, gdy aplikacja była przez jakiś czas uruchomiona, jak i po jej pierwszym uruchomieniu. 

Rozwiązania

Rozwiązanie 1 (CS5): Po wyświetleniu monitu wprowadź nowy numer seryjny.

Jeśli licencja dla aplikacji CS5 wygasła, aplikacja poprosi o podanie nowego numeru seryjnego.Po wyświetleniu monitu o wpisanie numeru seryjnego wpisz numer z zakupionego produktu. 

Rozwiązanie 2: Cofnij zegar systemowy, uruchom aplikację i wymaż zapisany numer seryjny, który utracił ważność.

 1. Ustaw zegar komputera na 1 stycznia 2006.

 2. Uruchom aplikację, której dotyczy problem, lub dowolną aplikację z pakietu Creative Suite.
 3. Wybierz polecenie Pomoc > Dezaktywuj i wybierz opcję Usuń ten numer seryjny (CS4) lub Trwale dezaktywuj (CS5).
 4. Zakończ działanie aplikacji.
 5. Przywróć bieżącą datę w zegarze komputera.
 6. Uruchom aplikację.
 7. Po wyświetleniu monitu o wpisanie numeru seryjnego wpisz numer z zakupionego produktu.

Rozwiązanie 3: Usuń pliki bazy danych PCD i caps, a następnie zainstaluj program ponownie.

 1. Odinstaluj całą aplikację lub pakiet Creative Suite. Aby odinstalować pakiet w systemie Windows, użyj systemowej funkcji Dodaj lub usuń programy. Aby odinstalować pakiet w systemie Mac OS, przejdź do folderu aplikacji (na przykład /Application/Adobe Photoshop CS4). Następnie kliknij dwukrotnie skrót Odinstaluj (na przykład Odinstaluj pakiet program Adobe Photoshop CS4).

  Ważne: Przed odinstalowaniem programu upewnij się, że masz nośnik instalacyjny, aby móc zainstalować go ponownie. Nośniki zastępcze starszych wersji oprogramowania firmy Adobe nie są dostępne.
 2. Usuń następujące foldery: 

  Windows: 

  /Program Files/Common Files/Adobe/Adobe PCD

  /Program Files/Common Files/Adobe/caps

  /Program Files/Common Files/Adobe/backup

  Mac OS: 

  [dysk startowy]/Library/Application Support/Adobe/Adobe PCD

  [dysk startowy]/Library/Application Support/Adobe/caps

  [dysk startowy]/Library/Application Support/Adobe/backup

  Uwaga: Te foldery znajdują się w folderze Library umieszczonym w katalogu głównym dysku startowego, a nie w folderze Library w folderze domowym użytkownika!
 3. Zainstaluj ponownie aplikację Creative Suite lub cały pakiet, wprowadzając numer seryjny kupionego produktu.

Dodatkowe informacje

Istnieją trzy sytuacje, które mogą spowodować ten błąd:

 • Używanie programu w wersji wstępnej i pozostawienie takiego numeru seryjnego na komputerze. Numery seryjne wersji wstępnych wygasają po zakończeniu dostępności tych wersji.
 • Instalacja na komputerze wersji próbnej aplikacji, która wygasła.
 • Dezaktywacja numeru seryjnego przez dział obsługi klienta Adobe. Ten problem może wystąpić, gdy użytkownik zażąda nowego numeru seryjnego od działu obsługi klienta Adobe. 

Błąd „Licencja dla tego produktu utraciła ważność” jest niepowiązany z błędem „Licencja dla tego produktu przestała działać”. Wygaśnięcie licencji oznacza, że numer seryjny, który nie jest już ważny, jest nadal przechowywany w pliku bazy danych pcd.db. Prawidłowy numer seryjny otrzymany z zakupionym produktem nie zastępuje podczas instalacji numeru seryjnego, który utracił ważność. Usunięcie starego numeru seryjnego umożliwi wprowadzenie numeru prawidłowego.

Błąd „Licencja dla tego produktu utraciła ważność” jest powiązany z komponentem aktywacyjnym oprogramowania Creative Suite 4. Jest to problem związany z usługą FlexNet. Oprogramowanie Creative Suite 5 używa innego składnika aktywacyjnego. Aby uzyskać informacje o sposobie rozwiązania tego błędu, zapoznaj się z tymi dokumentami.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?