Alert zabezpieczeń „Nie można potwierdzić wiarygodności wystawcy certyfikatu lub wystawca nieznany...”

Podczas logowania się do aplikacji firmy Adobe wyświetla się następujący alert:

Ta strona wymaga bezpiecznego połączenia zawierającego uwierzytelnienie serwera. Nie można potwierdzić wiarygodności wystawcy certyfikatu dla tej witryny lub wystawca nieznany...

Rozwiązanie: Zainstaluj certyfikat GlobalSign Root CA

Procesy logowania się i aktywacji aplikacji firmy Adobe wymagają certyfikatu GlobalSign Root CA. Istalację należy przeprowadzić następująco.

  1. W oknie dialogowym Alert zabezpieczeń kliknij polecenie Wyświetl certyfikat.

    Kliknij polecenie Wyświetl certyfikat
  2. Kliknij kartę Ścieżka certyfikacji i wybierz certyfikat GlobalSign Root CA.

    Kliknij polecenie Ścieżka certyfikacji, GlobalSign Root CA
  3. Kliknij polecenie Wyświetl certyfikat.

  4. Kliknij polecenie Zainstaluj certyfikat.

  5. W przypadku wyświetlenia monitu o wskazanie lokalizacji instalacji wybierz Zaufane główne urzędy certyfikacji. Kontynuuj pracę kreatora, a następnie kliknij opcję Zakończ.

  6. Zamknij alert zabezpieczeń i kliknij polecenie Ponów próbę.