Alert „Nie można potwierdzić wiarygodności wystawcy certyfikatu dla tej witryny...”

Alert zabezpieczeń „Nie można potwierdzić wiarygodności wystawcy certyfikatu lub wystawca nieznany...”

Podczas logowania się do aplikacji firmy Adobe wyświetla się następujący alert:

Ta strona wymaga bezpiecznego połączenia zawierającego uwierzytelnienie serwera. Nie można potwierdzić wiarygodności wystawcy certyfikatu dla tej witryny lub wystawca nieznany...

Rozwiązanie: Zainstaluj certyfikat GlobalSign Root CA

Procesy logowania się i aktywacji aplikacji firmy Adobe wymagają certyfikatu GlobalSign Root CA. Istalację należy przeprowadzić następująco.

  1. W oknie dialogowym Alert zabezpieczeń kliknij polecenie Wyświetl certyfikat.

  2. Kliknij kartę Ścieżka certyfikacji i wybierz certyfikat GlobalSign Root CA.

  3. Kliknij polecenie Wyświetl certyfikat.

  4. Kliknij polecenie Zainstaluj certyfikat.

  5. W przypadku wyświetlenia monitu o wskazanie lokalizacji instalacji wybierz Zaufane główne urzędy certyfikacji. Kontynuuj pracę kreatora, a następnie kliknij opcję Zakończ.

  6. Zamknij alert zabezpieczeń i kliknij polecenie Ponów próbę.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto