Po kliknięciu przycisku Akceptuj pojawi się ponownie umowa licencyjna oprogramowania.

 

Problem

Umowa licencyjna oprogramowania (SLA lub EULA) pojawia się po kliknięciu przycisk Akceptuj podczas uruchamiania produktu Creative Suite 5.  

Rozwiązania

Rozwiązanie 1. Zainstaluj produkt Adobe Creative Suite 5 z nowego konta użytkownika.

Czasami konto użytkownika może ulec uszkodzeniu i uniemożliwiać instalatorowi dostęp do niezbędnych plików i folderów lub ich utworzenie. Utwórz konto z prawami administratora, zaloguj się do niego i ponownie uruchom program instalacyjny.

Rozwiązanie 2. Zweryfikuj uprawnienia do plików bazy danych Adobe.

Uprawnienia folderu Adobe

Ustaw poprawnie uprawnienia folderu Adobe. Zweryfikuj, czy następujący użytkownicy i grupy mają takie uprawnienia:

Windows

 • Administratorzy (Pełna kontrola)
 • SYSTEM (Pełna kontrola)

Mac OS X

 • Użytkownik (Pełna kontrola)
 • Grupa (Pełna kontrola)
 • Wszyscy (Pełna kontrola)

Lokalizacje folderu Adobe

 • System Windows w wersji 32-bitowej:  \Program Files\Common Files\Adobe\
 • System Windows w wersji 64-bitowej:  \Program Files (x86)\Common Files\Adobe\
 • System Mac OS:  /Library/Application Support/Adobe/

Informacje dotyczące weryfikacji uprawnień znajdziesz wybierając poniżej swój system operacyjny. Aby ukończyć wskazane kroki, potrzebne są uprawnienia folderu i poniższe informacje o lokalizacji.

Weryfikowanie uprawnień przez system operacyjny

Aby ukończyć poniższe kroki, potrzebne są lokalizacja i uprawnienia folderu z powyższych rozwiązań. Gdy będzie to konieczne, użyj łączy, aby zaczerpnąć informacji. W poniższym przykładzie używana nazwa folderu to Adobe PCD. Zmień nazwę folderu na nazwę folderu Rozwiązania.

Mac OS X 10.5 i 10.6

 1. Korzystając z funkcji Finder, przejdź do folderu, który należy zmodyfikować.
 2. Naciśnij przycisk Control i kliknij, a następnie wybierz opcję Pobierz informacje.
 3. Rozwiń pole Udostępnianie i uprawnienia.
 4. Kliknij Szczegóły, aby wyświetlić różne opcje użytkownika i grupy.
 5. Kliknij ikonę blokady w prawym dolnym rogu. Podaj nazwę administratora i hasło, gdy pojawi się monit i kliknij przycisk OK.

 6. Ustaw uprawnienia zgodnie z sekcją Uprawnienia folderu w swoim rozwiązaniu. 

 7. Kliknij ikonę w kształcie koła zębatego i zaznacz opcję Zastosuj dla zawartych rzeczy.
 8. Zamknij okno dialogowe Pobierz informacje.
 9. Uruchom program Creative Suite 5.

Windows Vista i Windows 7

 1. Wybierz polecenie Start > Komputer.
 2. Wybierz opcje Organizuj > Opcje folderów i wyszukiwania oraz kliknij kartę Widok.
 3. Przesuń widok do dołu pola Ustawienia zaawansowane i odznacz opcję Użyj Kreatora udostępniania (zalecane).
 4. Kliknij przycisk OK.
 5. Korzystając z Eksploratora Windows, przejdź do folderu, który należy zmodyfikować.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Adobe i wybierz opcję Właściwości.
 7. W polu Atrybuty usuń zaznaczenie opcji Tylko do odczytu.
 8. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Potwierdzanie zmiany atrybutów.
 9. Kliknij kartę Zabezpieczenia.
 10. Ustaw uprawnienia zgodnie z sekcją Uprawnienia folderu w swoim rozwiązaniu. 

 11. Aby zmienić ustawienia, wykonaj następujące kroki:

   

  1. Kliknij przycisk edytuj

    

    

  2. Jeśli wyświetli się monit o podniesienie uprawnień do opcji Kontrola konta użytkownika, wykonaj podane instrukcje, aby go zaakceptować.
  3. Wprowadź wymagane zmiany.
 12. Aby zmienić ustawienia, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Edytuj.
  2. Jeśli wyświetli się monit o podniesienie uprawnień do opcji Kontrola konta użytkownika, wykonaj podane instrukcje, aby go zaakceptować.
  3. Wprowadź wymagane zmiany.
 13. Tekst kroku
 1. Kliknij łącze Zaawansowane.
 2. Kliknij przycisk Edytuj. Jeśli wyświetli się monit o podniesienie uprawnień Kontrola konta użytkownika, zaakceptuj go.
 3. Kliknij kartę Właściciel.
 4. Wybierz opcję Administratorzy.
 5. Zaznacz opcję Zamień właściciela dla podkontenerów i obiektów i kliknij przycisk Zastosuj.
 6. Kliknij kartę Uprawnienia.
 7. Zaznacz opcję Zamień wpisy uprawnienia na wszystkich obiektach podrzędnych na wpisy tutaj pokazane, stosowane do obiektów podrzędnych.
 8. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Tak.
 9. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Zabezpieczenia systemu Windows.
 10. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń dla folderu Adobe.
 11. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości Adobe.
 12. Uruchom program Creative Suite 5.

Windows XP Home

 1. Uruchom system Windows w trybie awaryjnym:

  1. Przed uruchomieniem systemu Windows naciśnij klawisz F8 (gdy wyświetli się komunikat, taki jak Zaawansowane opcje uruchamiania systemu).
  2. Z listy opcji uruchamiania wybierz Tryb awaryjny.
  3. Tekst Tryb awaryjny pojawia się we wszystkich rogach pulpitu.

   1. Jeśli tekst Tryb awaryjny nie pojawił się w każdym rogu pulpitu, powtórz kroki a-c.

   2. Jeśli Tryb awaryjny wyświetla się w każdym z rogów pulpitu, zaloguj się jako administrator komputera lokalnego.
  4. Jeśli wyświetli się okno dialogowe z komunikatem informującym, że system Windows działa w trybie awaryjnym, kliknij przycisk OK.
 2. Przejdź do kroku 5 dla systemu Windows XP Professional.

Windows XP Professional

 1. Wybierz polecenia Start > Panel sterowania.
 2. Dwukrotnie kliknij pozycję Opcje folderów, a następnie kliknij kartę Widok.
 3. Przesuń widok do sekcji Ustawienia zaawansowane i usuń zaznaczenie opcji Użyj prostego udostępniania plików (zalecane).
 4. Kliknij przycisk OK.
 5. W Eksploratorze Windows przejdź do folderu, który chcesz zmodyfikować.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Adobe i wybierz opcję Właściwości.
 7. W polu Atrybuty usuń zaznaczenie opcji Tylko do odczytu.
 8. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Potwierdzanie zmiany atrybutów.
 9. Kliknij kartę Zabezpieczenia.
 10. Ustaw uprawnienia zgodnie z sekcją Uprawnienia folderu w swoim rozwiązaniu. 

 11. Kliknij łącze Zaawansowane.
 12. Kliknij kartę Właściciel i zaznacz opcję Administratorzy
 13. Zaznacz opcję Zamień właściciela dla podkontenerów i obiektów i kliknij przycisk Zastosuj.
 14. Kliknij kartę Uprawnienia.
 15. Zaznacz opcję Zamień wpisy uprawnienia na wszystkich obiektach podrzędnych na wpisy tutaj pokazane, stosowane do obiektów podrzędnych.
 16. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Tak w oknie dialogowym Zabezpieczenia.
 17. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości Adobe.
 18. Uruchom program Creative Suite 5.

 

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto