Nieoczekiwane przywracanie aplikacji Creative Suite 6 do wersji próbnej

Problem: Przywracanie aplikacji Creative Suite 6 do wersji próbnej

Po uruchomieniu aplikacji Creative Cloud 6 objętej członkostwem Creative Cloud wyświetla się komunikat informujący o używaniu wersji próbnej.

 • Użytkownik subskrybował już usługę Creative Cloud i zalogował się przy użyciu swojego identyfikatora Adobe ID, aby aktywować licencję oprogramowania.
 • Program Acrobat wyświetla komunikat o błędzie „Błąd konfiguracji 130:10”.

Rozwiązania

Rozwiązanie 1: Dezaktywuj, a następnie ponownie uruchom i aktywuj licencję jednego z produktów CS6.

Ważne: Aby wykonać poniższe czynności, należy połączyć się z Internetem. Wybierz jeden z następujących produktów po wyświetleniu monitu o uruchomienie produktu CS6: Photoshop, After Effects, Adobe Premiere Pro, InDesign, Flash Professional, Illustrator lub Dreamweaver.

 1. Pobierz instalator Adobe Application Manager przeznaczony dla swojego systemu operacyjnego.
 2. Windows: http://www.adobe.com/pl/support/downloads/detail.jsp?ftpID=4773

   

  Mac OS: http://www.adobe.com/pl/support/downloads/detail.jsp?ftpID=4774

   

 3. Uruchom plik EXE lub DMG i zainstaluj program Adobe Application Manager.
 4. Uruchom produkt CS6.
 5. Wybierz polecenie Pomoc > Dezaktywuj.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dezaktywować produkt.
 7. Zamknij produkt.
 8. Uruchom produkt CS6.
 9. Kliknij przycisk Akceptuj w oknie dialogowym umowy licencyjnej użytkownika, aby kontynuować.
 10. Logowanie za pomocą identyfikatora Adobe ID.
 11. Po zakończeniu uruchamiania produktu zamknij go.
 12. Ponownie uruchom produkt.
 13. Kliknij opcję Przypisz licencję dla tego oprogramowania.
 14. Zaloguj się przy użyciu swojego identyfikatora Creative Cloud Adobe ID.
 15. Uruchom żądany produkt.

Rozwiązanie 2: Użyj programu Adobe Update Manager, aby zaktualizować produkty CS6.

 1. Uruchom program Adobe Application Manager, używając skrótu lub aliasu.
 2. Windows: Wybierz pozycje Start > Wszystkie programy > Adobe Application Manager

  Mac OS: Wybierz pozycje Aplikacje > Adobe Application Manager

 3. W programie Adobe Application Manager w lewym górnym rogu kliknij pozycję Aktualizacje.
 4. W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Aktualizuj wszystko.
 5. Po zainstalowaniu wszystkich dostępnych aktualizacji produktu wykonaj czynności z punktów 3–14 z części Rozwiązanie 1.

 

Dodatkowe informacje

Wyświetlana liczba dni okresu próbnego może się różnić. Może to być, przykładowo, -1, 32000 lub 30.

Ten problem dotyczy również programu Adobe Acrobat X i Flash Builder 4.6. Aplikacja może zostać nieoczekiwanie zamknięta bez ostrzeżenia lub błędu.

Łącza pokrewne

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto