Rozwiązywanie problemów z instalacją | CS5.5, CS5

Proces instalacji programów Adobe Creative Suite 5 i 5.5 obejmuje dwie części: uruchomienie aplikacji rozruchowej oraz uruchomienie programu instalacyjnego Adobe Installer i zainstalowanie produktu. Instalator wyświetli sześć paneli:

 • Inicjalizacja
 • Witamy
 • Numer seryjny
 • Adobe ID
 • Opcje
 • Zakończ

Uwaga: Niektóre programy zabezpieczające innych firm wyświetlają alarm lub ostrzeżenia podczas instalowania produktów Creative Suite 5 lub CS5.5. Jeśli pojawi się alert, zezwól na instalację oprogramowania.

Błędy lub problemy przed instalacją

Przed uruchomieniem instalatora programu Adobe Creative Suite 5 aplikacja rozruchowa przygotowuje system do instalacji.

Błędy lub problemy instalatora Adobe

Inicjowanie paneli

Po uruchomieniu instalator kopiuje pliki tymczasowe do głównego dysku. Aby uzyskać pomoc dotyczącą błędów występujących podczas inicjalizacji, otwórz tworzony przez instalator plik PDApp.log. Zobacz temat Rozwiązywanie problemów z instalacją programów CS5, CS5.5 oraz CS6 za pomocą dzienników instalacji.

Panel powitalny

Zaakceptuj umowę licencyjną użytkownika końcowego, aby kontynuować instalację.

Panel numeru seryjnego

Wprowadź numer seryjny lub wybierz instalację produktu w wersji próbnej.

Wpisz numer seryjny

(Tylko aktualizacje) Panel weryfikacji kwalifikacji produktu

Jeśli wprowadzisz numer seryjny uaktualnienia, a instalator nie znajdzie odpowiedniego produktu w systemie, pojawi się monit o jego wprowadzenie.

Wpisz numer seryjny uaktualnienia

Panel Adobe ID

Wprowadzenie identyfikatora Adobe ID zarejestruje produkt i rozpocznie bezpłatną subskrypcję usługi CS Live.

Panel Opcje

Określ, które komponenty mają zostać zainstalowane i w jakim miejscu.

Opcja instalacji

 • Aby uzyskać informacje o pojawiających się ikonach ostrzegawczych, kliknij przycisk Więcej informacji.
 • Zlokalizowane ścieżki czasami nie wyświetlają się poprawnie w polu Lokalizacja. Mimo tego produkty są instalowane w wybranej lokalizacji.
 • Jeśli na instalację nie ma wystarczającej ilości miejsca na dysku, pojawi się ikona z ostrzeżeniem. Jeśli kontynuujesz instalację, nie zwalniając miejsca, na końcu procesu pojawi się komunikat o błędzie ze wskazaniem odinstalowanych składników.
 • Jeśli wybrano alternatywną lokalizację instalacji, na dysku systemowym zostaną zainstalowane współużytkowane składniki. Do instalacji produktu musisz mieć wystarczająco dużo wolnego miejsca zarówno na dysku systemowym, jak i na dysku instalacyjnym.
 • Aplikacje mogą być niedostępne, jeśli:
  • Zainstalowano oprogramowanie w wersji przedpremierowej lub beta
  • Zainstalowano nowszą wersję aplikacji
  • Instalacja w danym języku jest niedostępna
 • Programów Adobe After Effects CS5 i CS5.5 oraz Adobe Premiere Pro CS5 i CS5.5 nie można wybrać w 32-bitowym systemie Windows. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj artykuły Instalacja programów After Effects CS5, Premiere Pro CS5 | Windows Vista, Windows 7 lub Instalacja programu After Effects CS5.5, Premiere Pro CS5.5.
 • W systemie Mac OS instalowany i włączany jest Program Growl.
 • Aby uzyskać pomoc w zakresie komunikatów o błędach, które wystąpiły do tej pory, przeanalizuj utworzony przez instalator plik PDApp.log. Zobacz artykuł Rozwiązywanie problemów z instalacją programów CS5, CS5.5 i CS6 za pomocą dzienników instalacji.
 • Kliknij przycisk Zainstaluj, aby rozpocząć instalację.

Postęp instalacji

Po kliknięciu przycisku Zainstaluj pojawi się pasek postępu.

 • Błędy instalacji, które wystąpią od tego momentu, zostaną zapisane w głównym dzienniku instalacji programu CS5.Zobacz artykuł Rozwiązywanie problemów z instalacją programów CS5, CS5.5 i CS6 za pomocą dzienników instalacji.
 • Jeśli instalator wykryje konfliktujące procesy, zamknij te aplikacje, aby kontynuować. Jeśli możesz zamknąć konfliktujące procesy za pomocą zwykłych metod, zrób to. Jeśli proces nie ma interfejsu użytkownika lub jeśli interfejs użytkownika nie reaguje na polecenia, wykonaj następujące czynności:

Zamykanie konfliktujących procesów w systemie Windows

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek zadań i wybierz polecenie Menedżer zadań.
 2. Wybierz kartę Procesy, a następnie opcję Pokaż procesy wszystkich użytkowników.
 3. Wybierz proces powodujący konflikt z listy i kliknij przycisk Zakończ proces.
 4. Powtórz krok 3 dla wszystkich procesów powodujących konflikty.

Zamykanie konfliktujących procesów w systemie macOS

 1. W programie Finder wybierz polecenie Przejdź > Narzędzia.
 2. Dwa razy kliknij program Monitor aktywności.
 3. Z wyskakującego menu filtrów procesów w górnym prawym rogu wybierz polecenie Wszystkie procesy.
 4. Na liście zaznacz proces powodujący konflikt i kliknij przycisk Zakończ proces. Następnie kliknij opcję Wymuś zakończenie.
 5. Powtórz krok 4 dla wszystkich procesów powodujących konflikty.

Zakończ

Jeśli instalacja zakończy się pomyślnie, panel Zakończenie wyświetli komunikat z podziękowaniem. Aby rozpocząć korzystanie z produktu, kliknij przycisk Gotowe.

Błędy lub problemy podczas instalacji

Jeśli instalacja nie powiedzie się, panel Zakończenie wyświetli jeden z dwóch komunikatów stanu:

 • „Podczas instalacji wystąpiły błędy. Spróbuj ponownie uruchomić system i zainstaluj program ponownie”.

  Błąd ten oznacza, że nie zainstalowano żadnego ze składników produktu. 
 • „Wystąpił problem z instalacją.

  Ten komunikat oznacza, że zainstalowano tylko niektóre składniki produktu. Kliknij opcję Rozwiązywanie problemów, aby wyświetlić komunikaty o błędach lub kody błędów oraz niektóre wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

Aby rozwiązać problemy z instalacją, spróbuj wykonać następujące czynności.

 1. Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, przeszukaj bazę wiedzy pod kątem błędów.

  Wyszukaj rozwiązanie w bazie wiedzy firmy Adobe, posługując się dodatkowymi informacjami wyświetlonymi od komunikatem o błędzie.
  1. Zaznacz informację o błędzie i skopiuj ją, naciskając klawisze Ctrl+C (system Windows) lub Command+C (macOS), .
  2. Otwórz witrynę pomocy technicznej firmy Adobe i wybierz produkt z odpowiedniego menu.
  3. Wklej tekst błędu do pola wyszukiwarki bazy wiedzy i kliknij przycisk wyszukiwania.

   Uwaga: W wyszukiwanej frazie należy pominąć ścieżki plików i klucze rejestru.
 2. Użyj narzędzia Adobe Support Advisor (ASA).

  Adobe Support Advisor to aplikacja AIR ułatwiająca identyfikację i rozwiązywanie problemów z instalacją. Kliknij odsyłacz do Obsługa klienta w oknie Status instalacji lub ręcznie przejrzyj pliki dzienników instalacji.
   

 3. Zidentyfikuj błędy w dziennikach instalacji.

  Instalator Adobe Creative Suite 5 rejestruje wszystkie błędy i działania w dwóch plikach dziennika. Za pomocą dzienników możesz wyszukiwać rozwiązania w bazie wiedzy programu Adobe.Zobacz Rozwiązywanie problemów z instalacją programów CS5, CS5.5 i CS6 za pomocą dzienników instalacji.
   

 4. Wykonaj ogólne kroki rozwiązywania problemów

  Wykonaj czynności opisane w artykule Ogólne problemy z instalacją | Produkty Adobe CS5 i CS5.5.
   

 5. Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Adobe

  Jeśli nadal nie możesz zainstalować produktu Adobe Creative Suite 5, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej firmy Adobe. Jeśli uruchomiono narzędzie Adobe Support Advisor i przesłano pakiet pomocy technicznej, firma Adobe może uzyskać dostęp do informacji o błędzie za pomocą numeru tokenu ASA.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto