Rozwiązywanie problemów z instalacją przy użyciu dzienników instalacji | CS3, CS4

Informacje o dziennikach instalacji produktu Creative Suite

Instalatory aplikacji Adobe Creative Suite 3 i Adobe Creative Suite 4 rejestrują wykonywane czynności w dzienniku. Te pliki dziennika mogą się przydać, aby stwierdzić, czy w trakcie instalowania wystąpiły określone błędy. W przypadku instalacji dyskretnej plik dziennika jest jedynym miejscem, gdzie są rejestrowane komunikaty o błędzie.

Masz nowszą wersję programu Creative Suite?

Więcej informacji o plikach dziennika programów CS5, CS5.5 i CS6 można znaleźć w artykule Rozwiązywanie problemów dotyczących instalacji przy użyciu plików dziennika | CS.

Masz program Creative Cloud?

Więcej informacji o plikach dziennika programu Creative Cloud można znaleźć w artykule Rozwiązywanie problemów dotyczących instalacji przy użyciu plików dziennika | CC.

Analizowanie dzienników instalacji produktów Creative Suite 3 i Creative Suite 4

 1. Przejdź do plików dziennika zapisanych w jednym z następujących folderów:

  • Windows w wersji 32-bitowej (XP, Vista, 7): \Program Files\Common Files\Adobe\Installers\
  • Windows w wersji 64-bitowej (XP, Vista, 7): \Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Installers\
  • Mac OS: /Library/Logs/Adobe/Installers/

  Nazwa pliku dziennika zawiera nazwę produktu i datę instalacji (CS4) lub po prostu nazwę produktu (CS3) oraz rozszerzenie „.log.gz”. Rozszerzenie .gz oznacza, że jest to plik skompresowany.

 2. Aby zdekompresować plik .gz, użyj programu do dekompresji plików, takiego jak WinZip lub StuffIt. Po rozpakowaniu plik dziennika będzie miał formę zwykłego pliku tekstowego.

 3. Otwórz plik .log za pomocą edytora tekstu, np. WordPad (Windows) lub TextEdit (Mac OS).

  Uwaga: (Mac OS) Pliki dziennika otwierane są domyślnie w Konsoli. Zaznacz cały tekst, naciskając przyciski Command+A, a następnie skopiuj go i wklej do edytora tekstu przed kontynuowaniem.

 4. Wyszukaj następujące wartości:

  • Return value 3
  • ERROR
  • FATAL

  Uwaga: Wartości wyszukiwania ERROR i FATAL należy wpisać, uwzględniając wielkość liter. Wartość „Return value 3” dotyczy tylko rozwiązywanie problemów w systemie Windows.

  Czasami w dzienniku można znaleźć wiele błędów. Komunikaty o błędzie wyglądają następująco lub podobnie (dodano wyróżnienie):


  Return value 3:
  Contact your technical support group. Action ended 9:14:12: RemoveExistingProducts. Return value 3.

  Opis błędu jest wyświetlany przed wartością Wartość zwracana 3.

  ERROR:
  Default installation language not valid, falling back to first supported language.

  Opis błędu jest wyświetlany po wartości ERROR.

  FATAL:
  [ Exiting from installation due to blocking error. Exit code: 7

  Błąd opisu jest wyświetlany po wartości FATAL.
   

   

 5. Przeszukaj witrynę Pomocy technicznej firmy Adobe, aby znaleźć rozwiązanie dla każdego komunikatu o błędzie.

  Usuwaj z szukanego tekstu ścieżki i informacje dotyczące konkretnego komputera. Na przykład w przypadku błędów wymienionych poniżej należałoby wyszukać ciągi tekstowe „Error 1714. The older version of Adobe Flash Player 9 ActiveX cannot be removed.” „Default installation language not valid, falling back to first supported language” lub „Exiting from installation due to blocking error”. Exit code: 7.”

Nadal potrzebujesz pomocy?

Jeśli nie można znaleźć rozwiązania w witrynie Pomocy technicznej firmy Adobe, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Adobe.

Możesz także odwiedzić fora poświęcone danemu produktowi Adobe.

 

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto