Rozwiązywanie błędów uruchamiania za pomocą dzienników | Creative Suite 5, CS5.5

Dzienniki rozruchowe produktów About Creative Suite 5 i CS5.5

Po uruchomieniu produktu Creative Suite 5 lub CS5.5 oprogramowanie generuje plik dziennika (amt3.log) dla współużytkowanych składników używanych przez aplikacje. Te wspólne technologie są nazywane technologią zarządzaną aplikacjami (Application Managed Technologies — AMT).AMT zawiera umowę licencyjną oprogramowania, wprowadzenie numeru seryjnego, wprowadzenie numeru seryjnego aktualizacji, identyfikator Adobe ID oraz panele aktywacji.

Przeanalizuj główny dziennik uruchamiania produktu Creative Suite 5 lub CS5.5.

 1. Przejdź do pliku amt3. log zapisanego w jednym z następujących folderów:

  • Windows XP: \Documents and Settings\[nazwa_użytkownika]\Local Settings\Temp\
  • Windows Vista/7: \Users\[nazwa_użytkownika]\AppData\Local\Temp
  • Mac OS X Creative Cloud: ~/Library/Logs/
  • Mac OS X CS6 do CS3: /tmp/
 2. Otwórz plik .log za pomocą edytora tekstu, np. WordPad (Windows) lub TextEdit (Mac OS).
 3. Przeczytaj poszczególne wiersze dziennika. Każdy wiersz wskazuje działanie podjęte przez AMT.Wiersze, które opisują błąd lub awarię, wskazują na problem z uruchomieniem.

  Uwaga: Każdy wiersz jest nową pozycją w pliku dziennika.
 4. Znajdź w bazie wiedzy Adobe dokument zawierający rozwiązanie dotyczące danego komunikatu o błędzie występującego w dzienniku.


  Ważne: Usuwaj z szukanego tekstu ścieżki i informacje dotyczące konkretnego komputera. Na przykład można wyszukać ciągi tekstowe „Error rolling back command ARKCreateDirectoryCommand” i „Unable to create directory”.

 5. Jeśli nie możesz wyszukać błędu w dokumencie, zapoznaj się z artykułem Dzienniki błędów instalowania i uruchamiania | Creative Suite 5, CS5.5 (cpsid_ 83481).

Nadal potrzebujesz pomocy?

Jeśli w żadnym artykule TechNote w bazie wiedzy nie ma rozwiązań dotyczących danego błędu, skontaktuj się z pomocą techniczną Adobe. Aby bardziej efektywnie rozwiązać problem, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Adobe i poproś o token ASA. Aby uzyskać token ASA, kliknij w narzędziu ASA opcję Pakiet pomocy technicznej.

Możesz także odwiedzić fora poświęcone danemu produktowi Adobe.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?