Rozwiązywanie problemów z aktualizacją | CS5, CS5.5, CS6

Programy Adobe Creative Suite 5 i CS5.5 oraz CS6 na licencji wieczystej (z numerem seryjnym) używają menedżera aktualizacji o nazwie Adobe Application Manager lub AAM. Możesz pobrać i instalować aktualizacje bezpośrednio z witryny firmy Adobe. Jeśli używasz programu CS6 w modelu subskrypcji lub pakietu Creative Cloud (CC), aktualizacje są instalowane za pomocą aplikacji Creative Cloud na komputer. Aby rozwiązać problemy z aplikacją CC na komputer, przejdź do artykułu Rozwiązywanie problemów z pobieraniem i instalowaniem usługi Creative Cloud.

Ręczne aktualizowanie programów Creative Suite 5, 5.5 lub 6

 1. Przejdź do witryny aktualizacji produktów Adobe.com i wybierz aktualizację, którą chcesz pobrać.
 2. Po zakończeniu pobierania uruchom tę aktualizację, klikając dwukrotnie plik Set-up.exe (Windows) lub Install.app (Mac).
 3. Aby zakończyć aktualizację, wykonuj instrukcje wyświetlone na ekranie.
 4. Jeśli pojawi się monit o zamknięcie konfliktujących aplikacji, wykonaj następujące czynności:

Windows

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek zadań i wybierz polecenie Menedżer zadań.
 2. Wybierz kartę Procesy, wybierz proces powodujący konflikty i kliknij opcję Zakończ proces.
 3. Powtórz krok dla wszystkich procesów powodujących konflikty.

macOS

 1. W programie Finder wybierz polecenie Idź > Narzędzia.
 2. Dwa razy kliknij program Monitor aktywności.
 3. Z wyskakującego menu filtru kategorii procesów wybierz opcję Wszystkie procesy.
 4. Na liście procesów zaznacz proces powodujący konflikty, kliknij polecenie Zakończ proces i kliknij polecenie Wymuś zakończenie.
 5. Powtórz krok 4 dla wszystkich procesów powodujących konflikty.

Rozwiązywanie problemów z ręcznym aktualizowaniem programów Creative Suite 5, 5.5 lub 6

 1. Sprawdza, czy pomyślnie pobrano aktualizację.

  Aby sprawdzić, czy plik zapisano na lokalnym dysku twardym, przejdź do jednego z następujących folderów:
 • Windows XP: \Documents and Settings\[nazwa użytkownika]\Local Settings\Applcation Data\Adobe\AAMUpdater\1.0 2\
 • Windows Vista/7: \Users\[nazwa użytkownika]\Local\AppData\Adobe\AAMUpdater\1.0\
 • Mac OS X:  /Users/[nazwa użytkownika]/Library/Application Support/Adobe/AAMUpdater/1.0/
 1. Jeśli w folderze nie ma pliku Set-up.exe (Windows) lub Install.app (macOS), spróbuj pobrać go ponownie z witryny Aktualizacje produktów.

  Uwaga:
  Aktualizacje, które nie są specyficzne dla danego produktu, zostały podane w ramach pakietu Creative Suite.
 2. Aby uzyskać informacje dotyczące problemów z instalacją, przeczytaj artykuł Problemy lub błędy związane z instalacją programu Updater.

Rozwiązywanie problemów lub błędów z programem Adobe Application Manager

Program AAM nie chce się uruchomić

Jeśli program AAM nie uruchamia się (tzn. podczas uruchamiania programu Adobe Application Manager nic się nie dzieje), przejdź do artykułu Rozwiązywanie problemów z uruchamianiem – Adobe Creative Suite 5 lub 5.5 (cpsid_83223).

Po uruchomieniu programu AAM pojawia się okno dialogowe logowania

Jeśli zostanie wyświetlony monit o serwer proxy, wpisz potrzebne informacje. Aby uzyskać dodatkową pomoc, skontaktuj się z administratorem systemu.

Program AAM wyświetla komunikat, że nie są dostępne żadne aktualizacje

 1. Sprawdź, czy masz połączenie z Internetem. Jeśli masz zaporę, wyłączą ją tymczasowo lub zezwól na dostęp do internetu przez program Adobe Application Manager.

  Jeśli komputer znajduje się za serwerem proxy wymagającym uwierzytelnienia, a nazwa użytkownika lub hasło mają znaki wielobajtowe (japońskie, chińskie itp.), program AAM może nie mieć możliwości połączenia się z siecią. Połącz się bez serwera proxy lub połącz się z poświadczeniami, które zapisano znakami ASCII.

 2. Sprawdź, czy aktualizacja nie została już zastosowana: Uruchom produkt Creative Suite i wybierz polecenie Pomoc > [Nazwa produktu].  

Program AAM zawiesza się podczas wprowadzania aktualizacji

Jeśli program AAM zawiesza się podczas instalowania aktualizacji, pobierz i zainstaluj aktualizację ręcznie. Jeśli chcesz zastosować wiele aktualizacji, pobierz je i zastosuj pojedynczo. Przeczytaj artykuł Uruchamianie aplikacji Creative Suite 5 lub CS5.5.

Problemy z instalacją aktualizacji programu AAM

Aby rozwiązać problemy z instalacją narzędzia aktualizacyjnego, spróbuj wykonać po kolei czynności:

 1. Przeszukaj bazę wiedzy pod kątem błędów.

  Użyj dodatkowych informacji wyświetlonych poniżej błędu „Instalacja poniższych aktualizacji nie była możliwa...”, aby wyszukać rozwiązanie w bazie wiedzy firmy Adobe.
  1. Zaznacz informację o błędzie i skopiuj ją, naciskając klawisze Ctrl+C (system Windows) lub Command+C (macOS), .
  2. Otwórz witrynę pomocy technicznej firmy Adobe i wybierz produkt z odpowiedniego menu.
  3. Wklej tekst błędu do pola wyszukiwarki bazy wiedzy i kliknij przycisk wyszukiwania.

   Uwaga: Z łańcucha wyszukiwania należy pominąć ścieżki plików i klucze rejestru.
 2. Użyj narzędzia Adobe Support Advisor.
  Adobe Support Advisor to aplikacja AIR ułatwiająca identyfikację i rozwiązywanie problemów z instalacją.Kliknij odnośnik Pomoc klienta w panelu Instalacja niektórych aktualizacji nie powiodła się lub kliknij polecenie Adobe Support Advisor, aby je pobrać. W trakcie działania programu Advisor pole Instalacja niektórych aktualizacji nie powiodła się może pozostać otwarte.

 3. Zidentyfikuj błędy w dziennikach instalacji.
  Instalator Adobe Creative Suite 5 rejestruje wszystkie błędy i działania w dwóch plikach dziennika. Za pomocą dzienników możesz wyszukiwać rozwiązania w bazie wiedzy programu Adobe. Przeczytaj artykuł Rozwiązywanie problemów z instalacją programów CS5 oraz CS5.5 za pomocą dzienników instalacji.

 4. Wykonaj ogólne kroki rozwiązywania problemów
  Wykonaj czynności opisane w artykule Ogólne problemy z instalacją | Produkty Adobe CS5 i CS5.5.

 5. Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Adobe

  Jeśli nadal nie możesz zainstalować produktu Adobe Creative Suite 5, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Adobe. Jeśli uruchomiono narzędzie Adobe Support Advisor i przesłano pakiet pomocy technicznej, firma Adobe może uzyskać dostęp do informacji o błędzie za pomocą numeru tokenu ASA.

Zarządzanie aktualizacjami programu Adobe Application Manager

Usługa Windows Messenger (Windows) lub Growl (Mac OS) wyświetla okno wyskakujące programu Adobe Application Manager, gdy dostępne są aktualizacje.Gdy dostępna jest aktualizacja, na pasku narzędziowym pojawi się ikona widoczna do momentu zastosowania aktualizacji.

 • Aby wyłączyć powiadomienia o aktualizacji, wyłącz opcję Powiadom mnie o nowych aktualizacjach na pasku menu lub wyłącz usługę Windows Messenger Service (Windows) lub Growl (Mac OS).
 • Program AAM jest automatycznie uruchamiany raz dziennie o godzinie 02:00 czasu lokalnego lub przy następnym zalogowaniu się użytkownika.Zmień częstotliwość sprawdzania przez program AAM aktualizacji, edytując zaplanowane zadanie systemu WIndows lub plik plist w systemie Mac.
 • Uruchom program AAM, realizując jedną z następujących czynności:

  • Kliknij powiadomienie wyskakujące.
  • W produkcie Creative Suite 5 wybierz opcję Pomoc > Aktualizacje.
  • Kliknij plik PDApp.exe zapisany w następujących lokalizacjach:

   • Windows, wersja 64-bitowa: \Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\core\
   • Windows w wersji 32-bitowej: \Program Files\Common Files\Adobe\Installers\
   • Mac OS X: /Library/Application Support/Adobe/OOBE/PDApp/core/

Aktualizator pobiera informacje o aktualizacji z następujących adresów URL:

 • http://adobe.com
 • http://swupmf.adobe.com
 • http://swupdl.adobe.com
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto