Odinstalowywanie pakietu Creative Suite 5.5 lub CS5

Uwaga:

Informacje na temat odinstalowywania aplikacji CS6 można znaleźć w artykule Instrukcje instalacji pakietu Creative Suite 6.

Program Adobe Application Manager umożliwia usunięcie produktu z komputera. Program Adobe Application Manager jest dołączony do pakietu Adobe Creative Suite 5, CS5.5 i CS5 oraz pojedynczych produktów z pakietu CS5.5.

Ważne: Nie próbuj ręcznie odinstalować ani usuwać programu CS5 lub CS5.5 poprzez przeciągnięcie folderów do kosza. Takie postępowanie może spowodować problemy podczas ponownej instalacji produktu Creative Suite.

Odinstalowywanie Pakietu Creative Suite 5 lub CS5.5 (Windows XP)

 1. Kliknij polecenie Start > Panel sterowania > Dodaj lub usuń programy.
 2. Wybierz z listy pakiet Creative Suite 5 lub 5.5 i kliknij polecenie Zmień/Usuń. 
 3. Wybierz pozycje, które chcesz usunąć.
Opcje dezinstalacji

 1. Wybierz usunięcie preferencji lub dezaktywację produktu.

  Uwaga: Aby wykonać dezaktywację produktu, połącz się z Internetem.

  Ważne: jeśli planujesz ponowne zainstalowanie innej wersji lub produktu Creative Suite na tym samym komputerze, nie musisz dezaktywować produktu. Więcej informacji można znaleźć w artykule Aktywacja i dezaktywacja (1008779).

 1. Kliknij przycisk Odinstaluj.

Odinstalowywanie Pakietu Creative Suite 5 lub CS5.5 (Windows 7, Windows Vista)

 1. Wybierz kolejno opcje Start > Panel sterowania > Programy i funkcje.
 2. Wybierz z listy pakiet lub wersję Creative Suite 5 albo 5.5 i kliknij polecenie Zmień/Usuń. 
 3. Wybierz pozycje, które chcesz usunąć.
Opcje dezinstalacji

 1. Wybierz usunięcie preferencji lub dezaktywację produktu.

  Uwaga: Aby wykonać dezaktywację produktu, połącz się z Internetem.

  Ważne: jeśli planujesz ponowne zainstalowanie wersji produktu Creative Suite lub produktu punktowego na tym samym komputerze, nie musisz dezaktywować produktu. Więcej informacji można znaleźć w artykule Aktywacja i dezaktywacja (1008779).

 1. Kliknij przycisk Odinstaluj. 

Odinstalowywanie Pakietu Creative Suite 5 lub CS5.5 (Mac OS)

 1. Przejdź do lokalizacji /Applications/Utilities/Adobe Installers/.
 2. Kliknij dwukrotnie pakiet lub wersję Creative Suite 5 albo 5.5 lub alias dezinstalatora produktu. 
 3. Wybierz pozycje, które chcesz usunąć.
Dezinstalacja PS

 1. Wybierz usunięcie preferencji lub dezaktywację produktu.

  Uwaga: Aby wykonać dezaktywację produktu, połącz się z Internetem.

  Ważne: jeśli planujesz ponowne zainstalowanie wersji produktu Creative Suite lub produktu punktowego na tym samym komputerze, nie musisz dezaktywować produktu. Więcej informacji można znaleźć w artykule Aktywacja i dezaktywacja (1008779).

 1. Kliknij przycisk Odinstaluj.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto