Dezinstalacja pakietu Creative Suite 5.5 lub CS5

Informacje o tym, jak odinstalować aplikacje Adobe Creative Suite 5.5 lub 5.

Uwaga:

Informacje o dezinstalacji aplikacji CS6 podano w instrukcjach dezinstalacji Creative Suite 6.

Program Adobe Application Manager umożliwia usunięcie produktu z komputera. Jest on dołączony do pakietu Adobe Creative Suite 5, CS5.5 i CS5 oraz pojedynczych produktów z pakietu CS5.5.

Komunikat:

Nie należy podejmować prób ręcznego odinstalowania lub usunięcia programu CS5 lub CS5.5 przez przeciąganie folderów do kosza. Takie postępowanie może spowodować problemy podczas ponownej instalacji produktu Creative Suite.

Dezinstalacja pakietu Creative Suite 5 lub 5.5 (Windows)

 1. Wybierz opcje Start > Panel sterowania > ProgramyOdinstaluj program.

 2. Wybierz z listy produkt lub pakiet Creative Suite 5 albo 5.5 i kliknij opcję Odinstaluj/Zmień.

 3. Wybierz pozycje, które chcesz usunąć.
  Opcje dezinstalacji

 4. Możesz zaznaczyć pole wyboru Usuń preferencje lub dezaktywować produkt. W celu dezaktywacji trzeba połączyć się z Internetem.

  Uwaga:

  Uwaga: Jeśli zamierzasz ponownie zainstalować cały pakiet lub jeden z produktów Creative Suite na tym samym komputerze, nie musisz go dezaktywować. 

 5. Wybierz opcję Odinstaluj.

Dezinstalacja pakietu Creative Suite 5 lub 5.5 (macOS)

 1. Przejdź do lokalizacji /Applications/Utilities/Adobe Installers/.

 2. Kliknij dwukrotnie pakiet lub wersję Creative Suite 5 albo 5.5 lub alias dezinstalatora produktu. 
 3. Wybierz pozycje, które chcesz usunąć.
  Dezinstalacja PS

 4. Możesz zaznaczyć pole wyboru Usuń preferencje lub dezaktywować produkt. W celu dezaktywacji trzeba połączyć się z Internetem.

  Uwaga:

  Uwaga: Jeśli zamierzasz ponownie zainstalować cały pakiet lub jeden z produktów Creative Suite na tym samym komputerze, nie musisz go dezaktywować. 

 5. Wybierz opcję Odinstaluj.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto