Pobieranie i instalowanie pakietu Creative Suite 6

Instrukcje pobierania i instalowania aplikacji Creative Suite 6 z płyty DVD lub konta Adobe oraz rozwiązywania problemów z instalacją.

Uwaga:

Najnowsze aplikacje kreatywne Adobe można pobrać z serwisu internetowego Adobe. Jeśli masz już plan Creative Cloud, przejrzyj instrukcje pobierania i instalowania aplikacji Creative Cloud.

Jak zainstalować pakiet Creative Suite 6

Zanim rozpoczniesz pracę

Zanim pobierzesz produkty, sprawdź, czy komputer spełnia wymagania systemowe aplikacji Creative Suite 6. Przygotuj także numer seryjny produktu. Można go znaleźć w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zakupu oraz na swoim koncie. Zobacz Jak znaleźć numer seryjny?

Instrukcje pobierania aplikacji z konta

Jeśli pakiet Creative Suite 6 został nabyty od Adobe albo zarejestrowany, to można go pobrać ze swojego konta. Jeśli aplikacji nie ma na koncie, musisz ją najpierw zarejestrować.

Instalowanie aplikacji z dysków instalacyjnych

Najpierw przygotuj wszystkie nośniki instalacyjne i numery seryjne. Przed rozpoczęciem instalacji zamknij wszystkie aplikacje, w tym przeglądarkę internetową. Upewnij się, że masz uprawnienia administratora lub możliwość uwierzytelnienia jako administrator.

Jeśli instalujesz uaktualnienie, w programie instalacyjnym sprawdzane jest, czy w systemie znajduje się produkt uprawniający do uaktualnienia. Jeśli taki produkt nie zostanie znaleziony, wyświetlony zostanie monit o wprowadzenie numeru seryjnego uaktualnianego produktu. Oprogramowanie można także zainstalować w wersji próbnej, a następnie wprowadzić nowy i poprzedni numer seryjny na wyświetlanym podczas uruchamiania ekranie numeru seryjnego.

 1. Włóż dysk DVD pakietu Adobe Creative Suite 6 albo pojedynczego produktu do napędu.

 2. Kliknij dwukrotnie plik Set-up.exe (Windows) lub Install.app (macOS), aby rozpocząć instalację.

  Uwaga:

  W systemie Windows plik Set-up.exe może zostać uruchomiony automatycznie — zależy to od systemowych ustawień autoodtwarzania.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.

 4. Gdy zostanie wyświetlony monit o podanie numeru seryjnego, wpisz numer seryjny pakietu Adobe Creative Suite 6 lub produktu autonomicznego i dokończ proces instalacji.

 5. Aby korzystać z produktu, trzeba zaakceptować umowę licencyjną oraz warunki gwarancji. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Licencje i warunki użytkowania produktów. Aby produkt działał, konieczne jest zarejestrowanie i aktywowanie go za pośrednictwem Internetu. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Aktywacja i dezaktywacja — pomoc.

Licencja Adobe dla pojedynczego użytkownika umożliwia dokonanie instalacji jednego produktu na dwóch komputerach (np. na jednym komputerze w pracy i na jednym komputerze w domu), pod warunkiem że oprogramowanie nie jest używane równocześnie na obydwu komputerach. Aby zainstalować produkt na trzecim komputerze, należy najpierw dezaktywować oprogramowanie na jednym z obecnie używanych komputerów. W tym celu wybierz polecenie Pomoc > Dezaktywacja.

Uwaga:

Jeśli pojawi się prośba o zamknięcie procesów powodujących konflikt w celu zakończenia instalacji, przeczytaj artykuł Błąd: „Zamknij następujące aplikacje, aby kontynuować”.

 Jeśli produkt znajduje się na kilku płytach, poczekaj, aż zakończy się proces instalacji pierwszej z nich. Po jego zakończeniu należy wyjąć pierwszy dysk i włożyć drugi dysk do tego samego napędu DVD.

Uwaga:

W celu zainstalowania dodatkowych składników lub ponownego zainstalowania aplikacji po pierwotnej instalacji wymagany jest oryginalny program instalacyjny (płyta DVD lub plik pobrany z Internetu).

Nie jest dostępna opcja naprawy.

Jak odinstalować pakiet Creative Suite 6

Przed przystąpieniem do procesu odinstalowywania zamknij wszystkie programy uruchomione w systemie, w tym inne programy Adobe, programy pakietu Microsoft Office oraz okna przeglądarki.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • W systemie Windows XP otwórz Panel sterowania systemu Windows i kliknij dwukrotnie pozycję Dodaj lub usuń programy. Zaznacz produkt, który chcesz odinstalować, kliknij przycisk Zmień/Usuń, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 • W systemie Windows 7 otwórz aplikację Panel sterowania i kliknij dwukrotnie pozycję Programy i funkcje. Zaznacz produkt, który chcesz odinstalować, kliknij przycisk Odinstaluj, a następnie postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.
 • macOS: W systemie macOS funkcja dezinstalacji działa inaczej. Nie należy przeciągać aplikacji do kosza, aby je odinstalować. Aby bezpiecznie przeprowadzić dezinstalację w systemie Mac OS X, kliknij dwukrotnie program instalacyjny w folderze Aplikacje/Narzędzia/Programy instalacyjne Adobe albo kliknij dwukrotnie alias Uninstall w folderze Aplikacje. Wybierz opcję Usuń preferencje, następnie uwierzytelnij się jako administrator i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Licencja Adobe dla pojedynczego użytkownika umożliwia dokonanie instalacji jednego produktu na dwóch komputerach (np. na jednym komputerze w pracy i na jednym komputerze w domu), jeżeli oprogramowanie nie jest używane równocześnie na obydwu komputerach. Aby zainstalować produkt na trzecim komputerze, należy najpierw dezaktywować wcześniejszą instalację na komputerze. W tym celu wybierz polecenie Pomoc > Dezaktywacja.

Rozwiązywanie problemów z instalowaniem pakietu Creative Suite 6

Pomoc dotyczącą pobierania aplikacji Creative Suite 6 podano w artykule Pomoc techniczna dotycząca pobierania i instalacji.

Jeśli nadal potrzebujesz pomocy przy pobieraniu lub instalowaniu aplikacji Creative Suite 6, zajrzyj na forum Adobe, aby uzyskać pomoc od innych klientów.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto