Uwaga:

Aby zapewnić użytkownikom dostęp do najnowszych i najlepszych narzędzi, usługa Creative Cloud jest obecnie jedyną możliwością zakupu oprogramowania kreatywnego Adobe. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Adobe Creative Cloud.

Pobieranie i instalowanie produktów pakietu Creative Suite 6 jest szybkie i proste. Na tej stronie znajdują się instrukcje dotyczące pobierania, instalowania i odinstalowywania produktów pakietu CS6 w różnych systemach operacyjnych.

Uwaga: Jeżeli masz już plan w usłudze Creative Cloud i instalujesz aplikacje CS6 zapoznaj się z tematem Pobieranie i instalacja aplikacji Creative Cloud. Ta strona dotyczy tylko instalacji pakietu Creative Suite.

Instrukcje pobierania i instalacji

Przed rozpoczęciem sprawdź, czy Twój komputer spełnia wymagania systemowe aplikacji pakietu Creative Suite 6, odwiedzając stronę Wymagania systemowe pakietu Adobe Creative Suite 6.

Następnie upewnij się, że masz pod ręką swój numer seryjny. Numer seryjny można znaleźć w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zakupu oraz w sekcji Plany i produkty na stronie Zarządzanie kontami w witrynie adobe.com.

Więcej informacji o znajdowaniu numerów seryjnych lub rejestrowaniu numeru seryjnego można znaleźć na stronie Znajdowanie numeru seryjnego.

Aby zainstalować pakiet Creative Suite 6 lub autonomiczny produkt, należy postępować zgodnie z instrukcjami odnoszącymi się do danego systemu operacyjnego.

Pobieranie i instalacja w systemie Mac OS

 1. Po dokonaniu zakupu kliknij łącze Download Your Products (Pobierz produkty), aby przejść do strony Your Downloads (Pliki do pobrania).

  Uwaga:

  Pobieranie za pomocą łącza przewodowego trwa krócej niż w przypadku połączenia bezprzewodowego.

 2. Na stronie Your Downloads (Pliki do pobrania) podana została nazwa produktu i numer seryjny zakupionego oprogramowania. Kliknij łącze programu Akamai Download Manager dotyczące produktu, który chcesz pobrać. Jeśli nie pojawi się żadne okno, upewnij się, że w przeglądarce wyłączono blokowanie wyskakujących okienek dla całej domeny *.adobe.com. Po wyłączeniu blokady wyskakujących okienek kliknij ponownie łącze pobierania.

 3. Jeśli wyświetlone zostanie okno dialogowe z pytaniem, czy chcesz zaufać certyfikatowi firmy Akamai Technologies, Inc., kliknij przycisk Trust (Zaufaj).

 4. Jeśli nie zainstalowano dotychczas interfejsu Akamai NetSession, pojawi się monit z prośbą o jego zainstalowanie. Kliknij łącze Download the Installer (Pobierz instalator).

  • Po wyświetleniu okna File Download (Pobieranie pliku) kliknij dwukrotnie pobrany plik instalatora.
  • Otwarte zostanie folder Akamai NetSession zawierający plik PKG. Kliknij dwukrotnie ten plik.
  • Otwarte zostanie okno instalacyjne Akamai NetSession. Kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).
  • Zaakceptuj postanowienia umowy licencyjnej, klikając przycisk Agree (Zgadzam się). Wybierz miejsce docelowe instalacji interfejsu i kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).
  • Wybierz rodzaj instalacji, klikając przycisk Upgrade (Aktualizacja).
  • Interfejs NetSession jest zainstalowany na komputerze.
 5. Po wyświetleniu okna Save (Zapisz) przejdź do folderu, w którym ma zostać zapisany pobierany plik. Należy upewnić się, że plik znajduje się w łatwej do zapamiętania lokalizacji. Kliknij przycisk Save (Zapisz). Kliknij przycisk Close (Zamknij), aby zamknąć okno interfejsu NetSession.

 6. Program Akamai NetSession Download Manager zostanie wyświetlony w przeglądarce. Rozpocznie się pobieranie pliku DMG. Przed rozpoczęciem procesu instalacji należy odczekać do ukończenia pobierania pliku DMG. Program Download Manager umożliwia zatrzymanie i wznowienie pobierania w późniejszym terminie. Aby zatrzymać pobieranie, kliknij przycisk Pause (Wstrzymaj). Aby wznowić pobieranie, kliknij przycisk Play (Wznów) w programie Download Manager lub kliknij ponownie łącze pobierania na stronie Your Downloads (Pliki do pobrania).

 7. Gdy zakończy się pobieranie pliku DMG, zostanie wyświetlone okno dialogowe z pytaniem, czy chcesz uruchomić plik DMG. Kliknij przycisk OK. Jeżeli okno dialogowe nie zostanie wyświetlone, przejdź do lokalizacji, w której zapisany został plik DMG. Kliknij dwukrotnie, aby otworzyć plik.

 8. Może zostać wyświetlone okno dialogowe z informacją „[Nazwa produktu Adobe] to plik pobrany z Internetu. Wybierz opcję Yes (Tak).

 9. Po weryfikacji pliku DMG wyświetlone zostanie nowe okno z instalatorem.

 10. Przed przystąpieniem do procesu instalacji zamknij wszystkie programy uruchomione w systemie, w tym inne aplikacje Adobe, programy pakietu Microsoft Office oraz okna przeglądarki.

 11. Kliknij dwukrotnie ikonę produktu, aby otworzyć folder produktu, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Install (Instaluj).

 12. Wykonuj instrukcje wyświetlone na ekranie, aby zakończyć instalację.

Pobieranie i instalacja w systemie Microsoft Windows

 1. Po dokonaniu zakupu kliknij przycisk Download Your Products (Pobierz produkty), aby przejść do strony Your Downloads (Pliki do pobrania).

  Uwaga:

  Pobieranie za pomocą łącza przewodowego trwa krócej niż w przypadku połączenia bezprzewodowego.

 2. Na stronie Your Downloads (Pliki do pobrania) podana została nazwa produktu i numer seryjny zakupionego oprogramowania. Kliknij łącze programu Akamai Download Manager dotyczące produktu, który chcesz pobrać.

 3. Jeśli interfejs Akamai NetSession nie jest jeszcze zainstalowany na komputerze, zostanie wyświetlony monit z prośbą o zainstalowanie go. Kliknij łącze Download the Installer (Pobierz instalator). Jeśli zostanie otwarte okno File Download (Pobieranie plików) z pytaniem, czy uruchomić lub zapisać instalator NetSession, kliknij przycisk Run (Uruchom).

  • Jeśli plik został pobrany na dysk komputera, przejdź do katalogu zawierającego ten plik i kliknij go dwukrotnie.
  • Zaakceptuj postanowienia umowy licencyjnej, klikając przyciski Agree (Zgadzam się) i Next (Dalej).
  • Interfejs NetSession jest zainstalowany na komputerze.
 4. Po zakończeniu instalacji programu Download Manager wyświetlony zostanie monit z prośbą o podanie miejsca zapisu pobieranych instalatorów oprogramowania Adobe. Należy upewnić się, że plik znajduje się w łatwej do zapamiętania lokalizacji. Kliknij przycisk OK.

 5. Zostanie wyświetlone okno programu Akamai Download Manager. Niektóre instalacje oprogramowania Adobe wymagają dwóch plików: EXE i 7Z. Plik 7Z to większy spośród tych dwóch plików. Przed rozpoczęciem procesu instalacji należy odczekać do ukończenia pobierania wszystkich plików w oknie programu Download Manager. Program Download Manager umożliwia zatrzymanie i wznowienie pobierania w późniejszym terminie. Aby zatrzymać pobieranie, kliknij przycisk Pause (Wstrzymaj). Aby wznowić zatrzymane pobieranie, kliknij przycisk Play (Wznów) w programie Download Manager lub kliknij ponownie łącze pobierania na stronie Your Downloads (Pliki do pobrania).

 6. Po zakończeniu pobierania wszystkich plików kliknij przycisk Open Bundle (Otwórz pakiet).

 7. Jeśli instalator nie otworzy się automatycznie, przejdź do katalogu zawierającego pobrane pliki i dwukrotnie kliknij plik EXE, aby go uruchomić.

 8. Może zostać wyświetlone okno dialogowe z informacją „[Nazwa produktu Adobe] to plik pobrany z Internetu. Wybierz opcję Yes (Tak).

 9. Wybierz folder, w którym chcesz rozpakować pliki instalatora. Domyślnie zostaną one rozpakowane w folderze o nazwie „Adobe nazwa wersji Nazwa produktu” na pulpicie. Wybierz opcję Next (Dalej). Jeżeli nie zostanie wyświetlony monit o wyborze lokalizacji do rozpakowania instalatora, możesz również otworzyć pobrany plik za pomocą łącza Open Bundle (Otwórz pakiet) z przeglądarki. Wybierz Tak, a następnie wskaż folder, w którym zostaną rozpakowane pliki.

 10. Po ukończeniu rozpakowywania należy przejść do lokalizacji, do której rozpakowano pliki instalatora.

 11. Przed rozpoczęciem procesu instalacji zamknij wszystkie programy uruchomione w systemie, w tym inne aplikacje Adobe, programy pakietu Microsoft Office oraz okna przeglądarki.

 12. Kliknij dwukrotnie plik Set-up.exe, aby rozpocząć instalację. W niektórych przypadkach plik Set-up.exe może otworzyć się automatycznie.

 13. Wykonuj instrukcje wyświetlone na ekranie, aby zakończyć instalację.

Instalowanie pakietu Creative Suite 6 lub autonomicznego produktu z dysku

Najpierw przygotuj wszystkie nośniki instalacyjne i numery seryjne.

Przed rozpoczęciem instalacji zamknij wszystkie aplikacje, w tym przeglądarkę internetową. Upewnij się, że masz uprawnienia administratora lub możliwość uwierzytelnienia jako administrator.

Jeśli instalujesz uaktualnienie, w programie instalacyjnym sprawdzane jest, czy w systemie znajduje się produkt uprawniający do uaktualnienia. Jeśli taki produkt nie zostanie znaleziony, wyświetlony zostanie monit o wprowadzenie numeru seryjnego uaktualnianego produktu. Oprogramowanie można także zainstalować w wersji próbnej, a następnie wprowadzić nowy i poprzedni numer seryjny na wyświetlanym podczas uruchamiania ekranie numeru seryjnego.

 1. Włóż dysk DVD aplikacji pakietu Adobe Creative Suite 6 albo samodzielnego produktu do napędu.

 2. Kliknij dwukrotnie plik Set-up.exe (Windows) lub Install.app (Mac OS), aby rozpocząć instalowanie.

  Uwaga:

  Plik Setup.exe może zostać uruchomiony automatycznie — zależy to od ustawień autoodtwarzania w systemie Windows.

 3. Wykonuj instrukcje wyświetlone na ekranie, aby zakończyć instalację.

 4. Gdy zostanie wyświetlony monit o podanie numeru seryjnego, wpisz numer seryjny pakietu Adobe Creative Suite 6 lub produktu autonomicznego i dokończ proces instalacji.

 5. Aby korzystać z produktu, użytkownik musi zaakceptować umowę licencyjną oraz warunki gwarancji. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Licencje i warunki użytkowania produktów. Aby produkt działał, konieczne jest zarejestrowanie i aktywowanie go za pośrednictwem Internetu. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Aktywacja i dezaktywacja — pomoc.

Licencja Adobe dla pojedynczego użytkownika umożliwia dokonanie instalacji jednego produktu na dwóch komputerach (np. na jednym komputerze w pracy i na jednym komputerze w domu), pod warunkiem że oprogramowanie nie jest używane równocześnie na obydwu komputerach.

Uwaga:

Aby zainstalować produkt na trzecim komputerze, należy najpierw dezaktywować oprogramowanie na jednym z obecnie używanych komputerów. Służy do tego polecenie Help (Pomoc) > Deactivate (Dezaktywacja).

Uwaga:

Może zostać wyświetlony komunikat o konieczności zamknięcia procesów powodujących konflikty, które uniemożliwiają zakończenie instalacji. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do sekcji Błąd: „Aby kontynuować, zamknij następujące aplikacje”.

Jeśli produkt znajduje się na kilku płytach, poczekaj, aż zakończy się proces instalacji pierwszej z nich. Po jej zakończeniu należy wyjąć pierwszy dysk i włożyć drugi dysk do tego samego napędu DVD.

Szczegółowe informacje na temat rozwiązywania problemów pojawiających się podczas instalacji można znaleźć w sekcji Pomoc dotycząca pobierania i instalacji.

Uwaga:

W celu zainstalowania dodatkowych składników lub ponownego zainstalowania aplikacji po pierwotnej instalacji wymagany jest oryginalny program instalacyjny (płyta DVD lub plik pobrany z Internetu).

Nie jest dostępna opcja naprawy.

Odinstalowywanie oprogramowania

Przed przystąpieniem do procesu odinstalowywania zamknij wszystkie programy uruchomione w systemie, w tym inne programy Adobe, programy pakietu Microsoft Office oraz okna przeglądarki.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • W systemie Windows XP otwórz Panel sterowania systemu Windows i kliknij dwukrotnie aplet Dodaj lub usuń programy. Zaznacz produkt, który chcesz odinstalować, kliknij przycisk Zmień/Usuń, a następnie postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.
 • W systemie Windows 7 otwórz Panel sterowania systemu Windows i kliknij dwukrotnie aplet Programy i funkcje. Zaznacz produkt, który chcesz odinstalować, kliknij przycisk Uninstall (Odinstaluj), a następnie postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.
 • WAŻNE: w systemie Mac OS wprowadzono nowy sposób działania funkcji odinstalowywania. NIE PRZECIĄGAJ aplikacji do kosza, aby je odinstalować. Aby bezpiecznie przeprowadzić dezinstalację w systemie Mac OS X, kliknij dwukrotnie program instalacyjny w folderze Aplikacje/Narzędzia/Programy instalacyjne Adobe albo kliknij dwukrotnie alias Uninstall w folderze Aplikacje. Wybierz opcję usuwania preferencji, następnie uwierzytelnij się jako administrator i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Licencja Adobe dla pojedynczego użytkownika umożliwia dokonanie instalacji jednego produktu na dwóch komputerach (np. na jednym komputerze w pracy i na jednym komputerze w domu), jeżeli oprogramowanie nie jest używane równocześnie na obydwu komputerach.

Uwaga:

Aby zainstalować produkt na trzecim komputerze, należy najpierw dezaktywować wcześniejszą instalację na komputerze. Służy do tego polecenie Help (Pomoc) > Deactivate (Dezaktywacja).

Rozwiązywanie problemów z pobieraniem i instalacją

Aby uzyskać pomoc dotyczącą pobierania produktu CS6, patrz:

Pomoc można uzyskać na forum Pobieranie, instalacja i konfiguracja. Fora stanowią interaktywne środowisko online służące do dyskusji o produktach firmy Adobe i powiązanych produktach, do zadawania pytań przez użytkowników programów firmy Adobe oraz do dzielenia się pomysłami, sugestiami i wskazówkami.Listę wszystkich dostępnych forów można znaleźć w sekcji Witamy w społeczności Adobe.