Pobieranie i instalowanie pakietu Creative Suite 6

   Accelerate your creativity by upgrading to the latest versions of your familiar apps.

Enjoy benefits such as cloud storage, file sync across devices, access to Creative Cloud services, and much more.

Instrukcje pobierania i instalowania aplikacji Creative Suite 6 z płyty DVD lub konta Adobe oraz rozwiązywania problemów z instalacją.

Jak zainstalować pakiet Creative Suite 6

Zanim rozpoczniesz pracę

Zanim pobierzesz produkty, sprawdź, czy komputer spełnia wymagania systemowe aplikacji Creative Suite 6. Przygotuj także numer seryjny produktu. Można go znaleźć w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zakupu oraz na swoim koncie. Zobacz Jak znaleźć numer seryjny?

Instrukcje pobierania aplikacji z konta

Jeśli pakiet Creative Suite 6 został nabyty od Adobe albo zarejestrowany, to można go pobrać ze swojego konta. Jeśli aplikacji nie ma na koncie, musisz ją najpierw zarejestrować.

Instalowanie aplikacji z dysków instalacyjnych

Najpierw przygotuj wszystkie nośniki instalacyjne i numery seryjne. Przed rozpoczęciem instalacji zamknij wszystkie aplikacje, w tym przeglądarkę internetową. Upewnij się, że masz uprawnienia administratora lub możliwość uwierzytelnienia jako administrator.

Jeśli instalujesz uaktualnienie, program instalacyjny sprawdzi, czy na komputerze znajduje się produkt uprawniający do uaktualnienia. Jeśli go nie znajdzie, wyświetli monit o wprowadzenie numeru seryjnego uaktualnianego produktu. Oprogramowanie można także zainstalować w wersji próbnej, a następnie wprowadzić nowy i poprzedni numer seryjny na wyświetlanym podczas uruchamiania ekranie numeru seryjnego.

 1. Włóż dysk DVD pakietu Adobe Creative Suite 6 albo pojedynczego produktu do napędu.

 2. Kliknij dwukrotnie plik Set-up.exe (Windows) lub Install.app (macOS), aby rozpocząć instalację.

  Uwaga:

  W systemie Windows plik Set-up.exe może zostać uruchomiony automatycznie — zależy to od systemowych ustawień autoodtwarzania.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.

 4. Gdy zostanie wyświetlony monit o podanie numeru seryjnego, wpisz numer seryjny pakietu Adobe Creative Suite 6 lub produktu autonomicznego i dokończ proces instalacji.

 5. Aby korzystać z produktu, trzeba zaakceptować umowę licencyjną oraz warunki gwarancji. Szczegółowe informacje: Licencje i warunki użytkowania produktów. Aby produkt działał, konieczne jest zarejestrowanie i aktywowanie go za pośrednictwem Internetu. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Aktywacja i dezaktywacja — pomoc.

Licencja Adobe dla pojedynczego użytkownika umożliwia dokonanie instalacji jednego produktu na dwóch komputerach (np. na jednym komputerze w pracy i na jednym komputerze w domu), pod warunkiem że oprogramowanie nie jest używane równocześnie na obydwu komputerach. Aby zainstalować produkt na trzecim komputerze, należy najpierw dezaktywować oprogramowanie na jednym z obecnie używanych komputerów. W tym celu wybierz polecenie Pomoc > Dezaktywacja.

Uwaga:

Jeśli pojawi się prośba o zamknięcie procesów powodujących konflikt w celu zakończenia instalacji, przeczytaj artykuł Błąd: „Zamknij następujące aplikacje, aby kontynuować”.

 Jeśli produkt znajduje się na kilku płytach, poczekaj, aż zakończy się proces instalacji pierwszej z nich. Po jego zakończeniu należy wyjąć pierwszy dysk i włożyć drugi dysk do tego samego napędu DVD.

Uwaga:

W celu zainstalowania dodatkowych składników lub ponownego zainstalowania aplikacji po pierwotnej instalacji wymagany jest oryginalny program instalacyjny (płyta DVD lub plik pobrany z Internetu).

Nie jest dostępna opcja naprawy.

Jak odinstalować pakiet Creative Suite 6

Przed przystąpieniem do procesu odinstalowywania zamknij wszystkie programy uruchomione w systemie, w tym inne programy Adobe, programy pakietu Microsoft Office oraz okna przeglądarki.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • W systemie Windows otwórz Panel sterowania i kliknij dwukrotnie pozycję Programy i funkcje. Zaznacz produkt, który chcesz odinstalować, kliknij przycisk Odinstaluj, a następnie postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.
 • macOS: W systemie macOS funkcja dezinstalacji działa inaczej. Nie należy przeciągać aplikacji do kosza, aby je odinstalować. Aby bezpiecznie przeprowadzić dezinstalację w systemie macOS, kliknij dwukrotnie program instalacyjny w folderze Applications/Utilities/Adobe Installers albo kliknij dwukrotnie alias Uninstall w folderze Aplikacja. Wybierz opcję Usuń preferencje, następnie uwierzytelnij się jako administrator i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Licencja Adobe dla pojedynczego użytkownika umożliwia dokonanie instalacji jednego produktu na dwóch komputerach (np. na jednym komputerze w pracy i na jednym komputerze w domu), jeżeli oprogramowanie nie jest używane równocześnie na obydwu komputerach. Aby zainstalować produkt na trzecim komputerze, należy najpierw dezaktywować wcześniejszą instalację na komputerze. W tym celu wybierz polecenie Pomoc > Dezaktywacja.

Rozwiązywanie problemów z instalowaniem pakietu Creative Suite 6

Pomoc dotyczącą pobierania aplikacji Creative Suite 6 podano w artykule Pomoc techniczna dotycząca pobierania i instalacji.

Jeśli nadal potrzebujesz pomocy przy pobieraniu lub instalowaniu aplikacji Creative Suite 6, zajrzyj na forum Adobe, aby uzyskać pomoc od innych klientów.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?