Błędy aktywacji w programie Adobe Digital Editions

Rozwiązywanie problemów z błędami aktywacji w programie Adobe Digital Editions.

Czy podczas aktywacji programu Adobe Digital Editions wyświetlany jest komunikat o błędzie? Jeśli tak, spróbuj wykonać czynności opisane na tej stronie, aby rozwiązać problem.

E_AUTH_NOT_READY

Ten błąd występuje, gdy informacje autoryzacyjne są uszkodzone. Aby odtworzyć plik aktywacji, wykonaj poniższe kroki.

Mac OS

 1. Otwórz program Adobe Digital Editions.

 2. Naciśnij kombinację klawiszy Cmd-Shift-D, aby usunąć autoryzację programu Adobe Digital Editions.

 3. Wybierz polecenie Usuń autoryzację.

 4. Kliknij przycisk OK i wyjdź z programu Adobe Digital Editions.

 5. Przejdź do folderu /Users//Library/Application Support/Adobe/Digital Editions i przeciągnij do kosza plik activation.dat.

  Uwaga:

  Jeśli nie możesz znaleźć pliku activation.dat w systemie Mac OS X 10.7 lub nowszym, zobacz artykuł Pliki biblioteki użytkownika w systemie Mac OS X 10.7 lub nowszym są niewidoczne.

 6. Otwórz program Adobe Digital Editions i ponownie go autoryzuj.

Windows XP, Vista, 7, 8.1 i 10

 1. Otwórz program Adobe Digital Editions.

 2. Naciśnij kombinację klawiszy Control-Shift-D, aby usunąć autoryzację programu Adobe Digital Editions.

 3. Wybierz polecenie Usuń autoryzację.

 4. Kliknij przycisk OK i wyjdź z programu Adobe Digital Editions.

Rozwiązywanie problemów z ponowną autoryzacją i usuwaniem autoryzacji w systemie Windows

Uwaga:

Poniższe zadanie wymaga zmodyfikowania rejestru systemu Windows. W rejestrze przechowywane są informacje związane z systemem, które są kluczowe dla prawidłowego działania komputera i aplikacji. Przed wprowadzeniem zmian w rejestrze utwórz jego kopię zapasową. Firma Adobe nie oferuje pomocy technicznej związanej z problemami, które mogą wynikać z nieprawidłowej modyfikacji rejestru.

Więcej informacji o rejestrze systemu Windows i Edytorze rejestru można znaleźć w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft

Jeśli proces usuwania autoryzacji w systemie Windows nie powiedzie się, istnieje możliwość zmodyfikowania rejestru w celu usunięcia informacji o aktywacji.

 1. Zamknij wszystkie aplikacje.
 2. Wybierz polecenia Start > Uruchom.
 3. Wpisz polecenie regedit w polu tekstowym Otwórz, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarty Edytor rejestru.
 4. W lewym okienku programu Edytor rejestru przejdź do następującego klucza: HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Adept
 5. Wybierz klucz Adept.
 6. Wybierz opcje Plik > Eksportuj.
 7. W oknie dialogowym Eksportowanie pliku rejestru w obszarze Zakres eksportu wybierz opcję Wybrana gałąź. Wprowadź nazwę i lokalizację kopii zapasowej klucza rejestru. Kliknij przycisk Zapisz.
 8. Kliknij prawym przyciskiem myszy klucz Adept i kliknij przycisk Usuń.
 9. W oknie dialogowym Potwierdzanie usunięcia klucza kliknij przycisk OK.
 10. Zamknij Edytor rejestru systemu.
 11. Otwórz program Adobe Digital Editions i ponownie go autoryzuj.

E_ADEPT_REQUEST_EXPIRED

Ten błąd może występować podczas próby aktywacji programu Adobe Digital Editions lub wczytania plików w formacie EPUB.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, upewnij się, że godzina, data i strefa czasowa systemu jest zgodna z godziną, datą i strefą zakupu pliku PDF lub EPUB.

Dodatkowe informacje

Podczas pobierania pliku PDF lub EPUB serwer aktywacji firmy Adobe zapisuje sygnaturę czasową. Informacje te są przechowywane w pliku książki. Podczas próby otwarcia książki te informacje są porównywane z informacjami z bieżącego systemu. Jeżeli na urządzeniu ustawiona jest niepoprawna godzina, data lub strefa czasowa, serwer aktywacji zignoruje żądanie i nie będzie można wczytać książki.

Błąd jest powodowany przez jedno z następujących ustawień systemowych (lub ich kombinację):

 • Niepoprawna godzina
 • Niepoprawna data
 • Niepoprawna strefa czasowa

E_AUTH_USERID_INUSE

Ten błąd może występować, gdy program Adobe Digital Editions został wstępnie aktywowany dla użytkownika anonimowego, a teraz próbujesz powiązać identyfikator Adobe ID z anonimową aktywacją. 

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, spróbuj wykonać jedną z następujących czynności:

Usuń anonimową aktywację (Windows: Ctrl-Shift-D, Mac: Cmd-Shift-D) i autoryzuj program Adobe Digital Editions przy użyciu bieżącego identyfikatora Adobe ID. 

Uwaga:

Po wykonaniu powyższej czynności wszystkie książki obecnie znajdujące się w programie Adobe Digital Editions staną się niedostępne. 

LUB

Utwórz nowy identyfikator Adobe ID i użyj go do autoryzowania konta. 

Uwaga:

Wykonanie powyższej czynności daje pewność, że bieżąca zawartość będzie nadal dostępna do odczytu na komputerze, ale może być konieczne ponowne autoryzowanie czytnika książek elektronicznych przy użyciu identyfikatora Adobe ID.

Inne błędy aktywacji

Poniżej przedstawiono inne możliwe kody błędów aktywacji:

Kod błędu

Pomoc przy rozwiązywaniu problemów

E_ADEPT_NOT_READY lub E_ACT_NOT_READY

Spróbuj usunąć autoryzację programu Adobe Digital Editions i ponownie go autoryzować

E_ADEPT_INTERNAL

E_AUTH_BAD_DEVICE_KEY

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto

[Feedback V2 Badge]