Aby rozwiązać problemy z aplikacjami firmy Adobe, konieczne może okazać się uzyskanie dostępu do zawartości folderu Biblioteka. Domyślnie w systemie Mac OS X 10.7 i nowszych wersjach folder Biblioteka użytkownika jest ukryty. Użyj jednej z poniższych metod, aby wyświetlić zawartość biblioteki.

Metoda 1

 1. W oknie programu Finder wybierz kolejno polecenia Przejdź > Przejdź do folderu.

 2. W oknie dialogowym Przejdź do folderu wpisz ~/Library

 3. Kliknij przycisk Przejdź.

Metoda 2

Przytrzymaj przycisk Alt (opcji) podczas korzystania z menu Przejdź.Folder biblioteki użytkownika znajduje się poniżej katalogu głównego bieżącego użytkownika.

Uwaga: Po otwarciu folderu Biblioteka można przeciągnąć ikonę biblioteki z góry okna do paska narzędzi, bocznego lub Dock, aby była ona lepiej dostępna.

Metoda 3

Następująca metoda spowoduje, że folder biblioteki użytkownika będzie stale widoczny.

Uwaga:

Firma Adobe zaleca stosowanie tej metody tylko zaawansowanym użytkownikom.

 1. Uruchom Terminal z poziomu Macintosh HD > Aplikacje > Narzędzia.

 2. W terminalu wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz Return:
  chflags nohidden ~/Library

 3. Jeśli wyświetlony zostanie monit, wprowadź hasło administratora systemu i naciśnij klawisz Return.

  Uwaga:

  Hasło administratora systemu nie jest widoczne podczas wprowadzania.  

 4. Zamknij aplikację Terminal. Folder Biblioteka jest teraz stale widoczny w oknie programu Finder.

Dodatkowe informacje

Aby uzyskać więcej informacji, wyjaśnień i poznać inne koncepcje, zapoznaj się z artykułem 18 sposobów wyświetlania folderu ~/Library w systemach Lion i Mountain Lion.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online