Problem

Po aktywacji programu Adobe Digital Editions lub uzyskaniu dostęp do książki elektronicznej aplikacja zwraca komunikat „Błąd Adobe DRM” lub E_ADEPT_IO.

Rozwiązania

Zastosuj jedno z następujących rozwiązań:

Rozwiązanie 1: Jeśli zmieniono godzinę w komputerze, zresetuj ją do czasu rzeczywistego.

Uwaga: Książki chronione mechanizmem DRM nie są dostępne, dopóki czas zegara nie osiągnie godziny, na którą go pierwotnie ustawiono.

Rozwiązanie 2: Wyłącz oprogramowanie firewall, antywirusowe lub proxy.

Oprogramowanie firewall, antywirusowe i proxy może przechwytywać żądanie aktywacji z programu Adobe Digital Editions do serwera aktywacyjnego. Jeśli wystąpi błąd rozpoczynający się od nazwy E_ADEPT_IO, oznacza to, że urządzenie nie zezwala na połączenie z serwerem aktywacji.

Aby rozwiązać ten problem, zmień konfigurację zapory lub oprogramowania tak, aby umożliwić komputerowi nawiązanie połączenia z serwerem aktywacyjnym:

 1. Wybierz polecenia Start > Panel sterowania > Zapora systemu Windows.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Windows Vista, Windows 7: Na pasku bocznym wybierz opcję Zezwalaj programowi lub funkcji za pośrednictwem Zapory systemu Windows. Kliknij przycisk Zezwalaj na inny program.
  • Windows XP: Wybierz kartę Wyjątek.Kliknij przycisk Dodaj program.
 3. Z menu Dodaj program wybierz polecenie Adobe Digital Editions.
 4. Zatwierdź polecenia, które wskazują na sposób ukończenia procesu.

Rozwiązanie 3: W przypadku innych problemów skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Adobe.

Aby otworzyć zgłoszenie pomocy technicznej przez witrynę Adobe, skorzystaj z odnośnika „Kontakt z działem pomocy technicznej” dostępnego na stronie Adobe Digital Editions Support Center.

Zgłaszając błąd, należy podać następujące informacje:

 • Opis problemu, razem z kodem błędu (jeśli jest dostępny)
 • Typ i wersja systemu operacyjnego
 • Typ i wersja przeglądarki
 • Wersja odtwarzacza Flash Player
 • Typ procesora
 • Połączenie sieciowe
 • Oprogramowanie służące do pobierania e-booków:

  • Adobe Digital Editions 1.7.2
 • Poziom uprawnień użytkownika (na przykład Administrator lub Użytkownik zarządzany)
 • Typ zawartości
 • Adres URL e-booka (jeśli jest dostępny)

Dodatkowe informacje

Jest kilka powodów występowania błędów DRM:

 • Podczas pierwszego pobierania e-booka program Adobe Digital Editions łączy się z serwerem aktywacji. Jeśli serwer aktywacji jest niedostępny lub ustawienia sieciowe uniemożliwiają połączenie się komputera z serwerem, otrzymasz błąd DRM.
 • Jeśli używasz programu Adobe Digital Editions do otwierania i czytania e-booków na innym komputerze niż ten, którego użyto do ich zakupu, pojawi się błąd. Więcej informacji na ten temat można znaleźć znajduje się w dokumencie E-booki można otwierać i czytać tylko na jednym komputerze (Digital Editions).
 • Jeśli w komputerze zmieniono godzinę, mogą wystąpić błędy mechanizmu DRM. System DRM śledzi zegar, aby ograniczyć użytkownikowi możliwość nadpisywania dat ważności książek bibliotecznych i innych elementów, które mogłyby wygasnąć.

Jeśli uważasz, że masz problemy z zaporą firewall lub serwerem proxy:

 • Upewnij się, że zapora używa portu 80 i włączono opcję NO CACHE.

Program Adobe Digital Editions używa następujących nagłówków HTTP. Nagłówki te są otwarte w obu kierunkach. Porty te są standardowymi portami HTTP.

x-EBX-Version
x-ABX-Client
x-EBX-Authenticate
x-EBX-Authorization
x-EBX-Authenticationinfo
x-EBX-Authinfo2
---------
SOAPAction
Accept-Language
accept
Connection
Pragma
Cache-Control