Rozwiązanie Digital Publishing Solution (DPS 2015) jest teraz częścią produktu Adobe Experience Manager Mobile.
Komunikat o błędzie

Błąd wysyłania pliku binarnego na konto iTunes

W przypadku wysyłania pliku binarnego na konto iTunes Connect wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:

Plik info.plist aplikacji Newsstand musi zawierać wpis UINewsstandApp=True

Ten błąd występuje ze względu na zmianę w usłudze iTunes Connect firmy Apple, która uniemożliwia przypisanie kategorii Newsstand do aplikacji.

Rozwiązanie: wybierz kategorię Magazines dla swojej aplikacji

Jeżeli zostanie wybrana kategoria lub podkategoria aplikacji Magazines, usługa iTunes Connect wymaga ustawienia w pliku info.plist flagi Newsstand na wartość true. W przeciwnym razie aplikacja zostanie odrzucona. 

Poprzednio subskrypcje z automatycznym odnawianiem musiały być w kategorii Newsstand. 

Teraz można używać dowolnej kategorii w odniesieniu do subskrypcji z automatycznym odnawianiem. Zmiana kategorii na News (i usunięcie odwołań do czasopism w podkategoriach) prowadzi do zignorowania flagi newsstand w pliku info.plist i pomyślne wysłanie aplikacji. 

Podsumowanie:

  • Aplikacje z kategorią lub podkategorią Magazines w usłudze iTunes muszą mieć w pliku info.plist flagę newsstand ustawioną na true.
  • W przypadku aplikacji bez kategorii lub podkategorii Magazines flaga newsstand w pliku info.plist jest ignorowana.
  • Subskrypcje z automatycznym odnawianiem są możliwe teraz w dowolnej kategorii (o ile nie są bezpłatne). Bezpłatne subskrypcje nadal muszą być w kategorii Magazines.