Rozwiązanie Digital Publishing Solution (DPS 2015) jest teraz częścią produktu Adobe Experience Manager Mobile.

Dodaj do białej listy serwery, które są używane do obsługi platformy Adobe Experience Manager Mobile

Działy informatyczne mogą dodać do białej listy serwery obsługujące platformę Adobe Experience Manager Mobile. Dzięki temu komunikacja z serwerami nie jest zakłócana i nie wymaga uwierzytelniania użytkownika. Poniżej podane są serwery, których używają składniki platformy Adobe Experience Manager Mobile.

Te domeny korzystają z konfiguracji dynamicznych adresów IP. Tak więc dodawanie do białej listy w oparciu o adresy IP uzyskane z zapytania DNS w danej chwili nie jest niezawodne. Adresy IP dla tych wpisów DNS są eliminowane i dodawane w dowolnej chwili w oparciu o metody awaryjne usług Amazon Web Services (AWS) oraz rozwijalne funkcje serwera.

Portal Adobe Experience Manager Mobile

Portal Adobe Experience Manager Mobile:

 • http://aemmobile.adobe.com
 • https://aemmobile.adobe.com
 • https://adobedigitalpublishingportal.d1.sc.omtrdc.net
 • https://ps*.pubnub.com (będzie różny w zależności od równoważenia obciążenia, np., https://ps14.pubnub.com)
 • https://dpm.demdex.net
 • https://adobe.demdex.net
 • https://wwwimages2.adobe.com
Usługa zarządzania identyfikatorem logowania/kontem:
 • https://ims-na1.adobelogin.com (usługa zarządzania tożsamością)
 • https://amas.publish.adobe.io (usługa zarządzania kontem i usługa uwierzytelniania)
Usługi zawartości/publikowania:
 • https://pecs.publish.adobe.io (usługa producenta)
 • https://ings.publish.adobe.io (usługa wchłaniania)
 • https://ps.publish.adobe.io (usługa produktu)
Usługa migracji:
 • https://migs.publish.adobe.io
 • https://geo*.adobe.com (może być różny, np., https://geo2.adobe.com)
 • https://universal.iperceptions.com
 • https://origin.adobe-dcfs.com
Usługa analityczna:
 • http://www.adobe.com/pl
 • https://www.adobe.com
 • https://mobilemarketing.adobe.com
 • https://omniture.tt.omtrdc.net
 • https://adobe.tt.omtrdc.net
 • https://my.omniture.com
 • https://www.omniture-static.com
 • https://sc-css-1.omniture.com
 • https://scripts.omniture.com
Usługa tworzenia aplikacji:
 • https://ab.publish.adobe.io
 • https://dps-ab-prod-s3-service-*.s3.amazonaws.com (będzie różny, np., https://dps-ab-prod-s3-service-1xe1vppi79wya.s3.amazonaws.com)
 • https://s3.amazonaws.com
Usługa powiadomień wypychanych:
 • https://rps.publish.adobe.io
Czcionki:
 • https://fonts.adobe.com
 • https://use.typekit.net
 • https://p.typekit.net
Rejestrowanie debugowania:
 • https://sstats.adobe.com
 • https://universal.iperceptions.com
Inne:
 • https://helpx.adobe.com (pomoc)
 • https://api.behance.net (integracja z platformą Behance)
 • https://assets.adobedtm.com
 • https://universal.iperceptions.com
 • https://*.vo.msecnd.net (będzie różny, np., https://az452423.vo.msecnd.net)
 • https://*.cloudfront.net (będzie różny, np., https://d13itkw33a7sus.cloudfront.net)
 

Aplikacje Adobe Experience Manager Mobile (w tym Adobe Preflight)

 • http://adobepublish*.sc.omtrdc.net (usługa analityczna, będzie różna w zależności od centrum danych, z którego korzysta dana aplikacja, np., http://adobepublishdallas1.sc.omtrdc.net)
 • https://edge.publish.adobe.com (źródło do pobierania zawartości)
 • https://mobile-collector.newrelic.com (wydajność i dzienniki awarii)
 • https://es.publish.adobe.com (usługa uprawnień)
 • https://cs.publish.adobe.com (usługa konfiguracyjna)
 • https://rps.publish.adobe.io (usługa wypychania zawartości multimedialnej)
 • https://logs.aemmobile.adobe.com (rejestrowanie debugowania)

 

Adobe Experience Manager Mobile Web Viewer

 • https://viewer.aemmobile.adobe.com
 • https://edge.publish.adobe.com (źródło zawartości)
 • https://es.publish.adobe.com (usługa uprawnień)
 • http://adobedigitalpublishingjupiter*.sc.omtrdc.net (usługa analityczna, będzie różnić się w zależności od lokalizacji centrum danych, np., http://adobedigitalpublishingjupitersanjose.sc.omtrdc.net)