Rozwiązanie Digital Publishing Solution (DPS 2015) jest teraz częścią produktu Adobe Experience Manager Mobile.

Jeśli karty są wyświetlane niezgodnie z wybranym układem, zapoznaj się z kilkoma najczęstszymi przyczynami przedstawionymi:

  • Nieprawidłowa kolejność reguł odwzorowania: upewnij się, że ogólne reguły odwzorowania są na końcu listy, a bardziej szczegółowe reguły odwzorowania są na początku. Po utworzeniu reguła jest wstawiana na początek listy. Dodając reguły, upewnij się, że są na właściwym miejscu na liście.
  • Karta ma zbyt wiele kolumn: jeśli karta ma więcej kolumn niż układ, w którym jest wyświetlana, zawartość tej karty nie będzie wyświetlana na stronie przeglądania z tym układem. Upewnij się, że karta ma mniej kolumn niż układ, w którym jest używana.
  • Testowanie opublikowanej zawartości: w przypadku przeprowadzania testów układu i kart przy użyciu opublikowanej zawartości, strona przeglądania w aplikacji zostanie odświeżona po upływie od trzech do pięciu minut. Opóźnienie to wynika z wypychania zasobów do serwerów pobierania. Firma Adobe zaleca używanie aplikacji Podgląd podczas tworzenia i testowania układów. Po wprowadzeniu zmian użyj ikony Podgląd, co zapewnia szybszy podgląd wprowadzonych zmian.