Rozwiązanie Digital Publishing Solution (DPS 2015) jest teraz częścią produktu Adobe Experience Manager Mobile.

Aby utworzyć artykuły dla produktu Adobe Experience Manager Mobile, użyj programu InDesign CS6 lub nowszego.

Aby utworzyć artykuły i folio dla rozwiązania Digital Publishing Suite (DPS), użyj programu InDesign CC 2014, InDesign CC lub InDesign CS6. Program InDesign CC 2015 nie obsługuje obiegu pracy folio DPS. Więcej informacji dotyczących instalacji starszych wersji programu InDesign łącznie z najnowszą wersją programu InDesign CC 2015 można znaleźć w temacie pomocy dotyczącym instalacji równoczesnej.

InDesign CC 2015

 • Obsługa obiegu pracy AEM Mobile
 • Obejmuje następujące składniki:
  • Eksport artykułów dla produktu AEM Mobile za pomocą okna dialogowego eksportu w programie InDesign
  • Panel nakładek

InDesign CC 2014, InDesign CC, InDesign CS6

 • Obsługa tworzenia zawartości dla pakietu Digital Publishing Suite (DPS)
 • Obejmuje następujące składniki:
  • Panel nakładek (używany w obiegach pracy DPS i DPS 2015)
  • Panel tworzenia folio
  • Narzędzie do tworzenia aplikacji DPS
  • Przeglądarka zawartości Adobe dla komputerów (wycofane)
 • Obsługa tworzenia zawartości dla produktu AEM Mobile